Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På måndagen valdes Stefan Pålsson (S) till ny ordförande för kommunstyrelsen i Halmstad. Bild: Jari välitalo
På måndagen valdes Stefan Pålsson (S) till ny ordförande för kommunstyrelsen i Halmstad. Bild: Jari välitalo

Mattias Karlsson: Treenighet tar över makten i Halmstad

Halmstads nyvalda fullmäktige visar på demokratins förnyelse. Kommunen har fått ett nytt styre – en osannolik konstellation med S, M och KD.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

I ett långt rep finns det inget enskilt repfiber som är med från början till slutet. Styrkan i repet finns i stället att fibrerna hakar i varandra. Alla delar är viktiga men ingen del är i sig oumbärlig i repet. Detsamma gäller även för mycket annat. Tänk på demokratin så som den manifesteras i våra folkvalda församlingar.

På måndagen hölls det första mötet med det nyvalda kommunfullmäktige i Halmstad. Mycket var sig likt, trots att det fanns flera nya ledamöter på fullmäktiges totalt 71 platser. Den institutionella inramningen gör sitt till, Halmstad har att följa kommunallagen i frågan om hur fullmäktige ska se ut och formeras. Men ändå, de nya fullmäktigeledamöterna kan ses som nya delar i demokratins rep som nu tvinnas vidare. Repet är starkt och hålls ihop av många krafter.

På dagordningen fanns det flera tunga beslut för det nyvalda kommunfullmäktige. Förutom ett nytt presidium för själva kommunfullmäktige, skulle det också väljas en ny kommunstyrelse. Efter helgens besked att Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna bildar ett nytt majoritetsstyre, kallat Ansvar för Halmstad, blev det klart hur kommunen ska styras de kommande fyra åren. Det är en osannolik partikonstellation, men i kommunpolitik är det inte så ovanligt att sakfrågorna står i centrum framför ideologiska skiljelinjer.

Men demokrati är inte alltid så enkelt. Förvisso samlar de tre partierna, S, M och KD, en majoritet i fullmäktige men det finns också ett skydd för mindre partier och grupperingar att göra sin röst hörda genom lagen om proportionella val i kommuner och regioner. Och till valet av en ny kommunstyrelse genomfördes också ett sådant val på måndagen genom en sluten omröstning, på begäran av Fabio Ishaq från Halmstads lokala parti.

Processen underlättades dock av att det fanns förtrycka valsedlar. När rösterna hade räknats blev också slutresultatet som hade förutsetts, det vill säga att Stefan Pålsson (S) valdes till kommunstyrelsens ordförande. Därmed avslutades den långa process som pågått sedan valet om vem som ska styra Halmstad under de kommande fyra åren.

Av HP:s rapportering efter valet har det framgått att det varit många samtal mellan partierna om hur kommunen ska styras. Men det var först när Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Hjärta för Halmstad bjöd in Centerpartiet och Liberalerna till ett majoritetsstyre som allmänheten fick en inblick i spelet om makten.

Svaret på den inbjudan blev att Alliansen i Halmstad ingick en uppgörelse med Sverigedemokraterna för att få partiets stöd om ett nytt styre i kommunen, detta trots att de fyra Allianspartierna backat fem mandat i valet, till totalt 26 mandat. Alliansens SD-samarbete mötte hård kritik, och det skulle också innebära ett svagt styre av kommunen.

Därefter presenterade de övriga oppositionspartierna planer på att bilda en valteknisk samverkan, vilket skulle ytterligare skulle försvaga Alliansens vägval.

I stället kom alltså vändningen i helgen som innebär att S, M och KD tillsammans bildar ett styre, med som sagt Stefan Pålsson som kommunstyrelsens ordförande.

I sitt första tal i sin nya roll tog Pålsson fasta på att alla i fullmäktige är Halmstadbor, oavsett var man kommer ifrån och är född. Han pekade också ut de sociala frågorna och näringslivet som prioriterade områden för det politiska styret.

Det är positivt att Halmstad kommer att få ett majoritetsstyre den kommande mandatperioden med tanke på alla de kriser som både Halmstad och Sverige upplever med en orolig omvärld och ett tuffare ekonomiskt läge. Hur väl de tre partierna kommer att samarbeta återstår dock att se.

Däremot kan man i högsta grad kritisera namnvalet för det nya styret, Ansvar för Halmstad. Det är som att säga att övriga sju oppositionspartier inte skulle ta ansvar för kommunen, vilket inte stämmer. Bättre då att kalla samarbetet mellan S, M och KD för vad det är – en treenighet för Halmstad.

Måndagens fullmäktigemöte visar på hur demokratin förnyar sig. Men för att demokratin ska bli livaktig krävs att de nya ledamöterna i fullmäktige tar för sig och verkligen gör sig hörda i talarstolen. Det är bara genom nya politiker som demokratins rep kan behålla sin styrka även i framtiden.