Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Cecilia Blomberg: Sveriges sårbarhet blottas när landet står i lågor

Så föll ett kort och mycket efterlängtat regn. Men böndernas svåra situation räddas inte av några sent fallna regndroppar.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Turen att i stort ha varit förskonade från kriser gör oss inte immuna. . Bild: Mats Andersson/TT
Turen att i stort ha varit förskonade från kriser gör oss inte immuna. . Bild: Mats Andersson/TT

Det är så torrt att det brinner i hela landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att det råder en extrem risksituation i hela Sverige, både vad gäller antändningsrisk och spridningsrisk. Och det blir bara värre och värre för varje dag.

Sverige har i stort varit förskonat både från krig och naturkatastrofer. Vi har sluppit stora jordbävningar, vulkanutbrott och hungersnöd. Då yngre generationer saknar minne av vad riktig misär vill säga tas tillvaron ofta för given.

Extremvädret belyser hur sårbart vårt samhälle är för krissituationer. Brandflygplan har kommit till vår hjälp från Italien. Sverige har också begärt fler helikoptrar från EU. Också Norge hjälper till. De tio militära helikoptrar som Sverige 2013 obetänksamt sålde till ett amerikanskt företag hade nu kommit väl till pass för vattenbombning av skog och mark.

Prov på samma obetänksamhet uppvisade Göran Persson när han drev igenom att hamnen i Fårösund på Gotland skulle avyttras till vrakpris. I sin bok Min väg, mina val (Bonnier 2007) närmast skryter han om saken: ”Gamla strukturer som funnits kvar ända sedan statsminister Tage Erlanders tid under det kalla kriget har äntligen kunnat avvecklas.” I våras köpte Försvarsmakten av militärstrategiska skäl tillbaka hamnen, fast mycket dyrare.

Aningslösheten, oförmågan att tänka långsiktigt och de tvära kasten som politiker från alla politiska läger visat upp på olika områden är oroväckande. Det råder en aningslöshet om vad framtiden kan bära med sig. Liksom SJ varje år tycks lika tagna på sängen av fallna löv, regn, vinter och väder och vind i allmänhet, lika yrvakna tycks politikerna vara inför de kriser som kan uppstå.

Effekterna av att våra bönder går på knäna och kanske går under ekonomiskt skulle bli kännbara. Sverige behöver en självförsörjningsförmåga. Utan våra bönder tappar vi den, och i en kris kommer vi då tvingas att importera livsmedel från utlandet i konkurrens om begränsade matlager med resten av jordens befolkning.

Mötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin borde mana till eftertanke. Världen håller på att förändras, i snabb takt.

Ryssland är inte att lita på med sina aggressioner i Ukraina och upprepade kränkningar av andra länders territorier. Kreml har tidigare visat att de inte tvekar att använda avstängda gasleveranser mitt i kalla vintern som utpressningsmetod.

Försvar och beredskap inför kriser och svåra tider är något abstrakt. Det är en vara som man inte märker att den saknas förrän den behövs.

För att Sverige ska klara sig även fortsättningsvis i en allt osäkrare omvärld krävs att ledande politiker förmår se de långa linjerna och tillse att Sverige har både hängslen och svångrem. Vi måste samarbeta med länder som går att lita på och bygga upp en förmåga att klara oss perioder utan hjälp, både som land och som enskilda individer.