Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ulf Kristersson ska nu dra upp linjerna för det moderata idéprogramsarbetet. Bild: Pontus Lundahl/TT
Ulf Kristersson ska nu dra upp linjerna för det moderata idéprogramsarbetet. Bild: Pontus Lundahl/TT

Svend Dahl: Svend Dahl: Så kan M lösa sin identitetskris

Moderaternas idéprogramsarbete handlar om att säkerställa en liberal samhällsutveckling i ett nytt politiskt landskap.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Den sista som läser ett partiprogram är korrekturläsaren, har det en gång sagts. Man bör emellertid inte underskatta politiska partiers behov av att med jämna mellanrum reflektera över vilka man är.

Just där befinner sig Moderaterna i dag. Efter framgångarna under Fredrik Reinfeldt har partiet funnit sig trängt från två håll. Å ena sidan har Centerpartiet gjort betydande inbrytningar bland högutbildade storstadsbor. Å andra sidan har framgångarna för Sverigedemokraterna inneburit att M för första gången på allvar utmanats från konservativt håll. Det har lett till en identitetskris som enbart mildrats av att statsministerposten är inom räckhåll för M-ledaren Ulf Kristersson.

Moderaterna har sedan slutet av 1970-talet varit ett mycket framgångsrikt parti. I praktiken har man varit den drivande kraften bakom de marknadsinriktade och liberala reformer som de senaste decennierna format det svenska samhället, och drivit såväl de andra borgerliga partierna som Socialdemokraterna framför sig. Frågan som M nu tvingas ställa sig är hur man kan spela en liknande roll i ett politiskt landskap där stämningslägen och prioriteringar bland väljarna har förändrats.

Det är så man bör förstå bakgrunden till att M-ledaren Ulf Kristersson i ett tal häromveckan (23/11) tog initiativ till ett nytt moderat idéprogram.

Dagens ledande moderater – från Fredrik Reinfeldt till Ulf Kristersson – formades alla politiskt av åren efter Berlinmurens fall, då de liberala idéernas seger tycktes oundviklig. Historiens slut var globalisering och marknadsreformer.

Nya Moderaterna var en produkt av detta. Politik handlade inte längre om ideologi, utan om ett teknokratiskt genomförande bortom höger och vänster. Det är ett synsätt som är påtagligt i Moderaternas nuvarande idéprogram, som antogs 2011, där partiets uppgift beskrivs i termer av att ”företräda allmänintresset”.

Den grundläggande optimism som länge dominerade svensk politik bröts emellertid i samband med flyktingkrisen, som dessutom sammanföll med en växande insikt om att statens kärna under lång tid tillåtits förfalla.

Den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev har beskrivit denna period som Europas 9/11. På samma sätt som terrorattackerna i New York och Washington DC 2001 förändrade den amerikanska självbilden innebar hösten 2015 ett perspektivskifte i europeisk politik. Politiker som tidigare oreflekterat talat om värdet av migration och globalisering tvingades placera detta i en kontext av nationella identiteter och gemenskaper.

När Ulf Kristersson drar upp linjerna för det moderata idéprogramsarbetet är det också mycket riktigt en kärvare liberalism som framträder. Individualismen och öppenheten för det globala och det europeiska fortsätter att vara självklara utgångspunkter. Men på ett annat sätt än tidigare betonas att det är värden som bara kan upprätthållas om politiken förmår leva upp till människors grundläggande förväntningar och hittar balansen i det behov av tillhörighet som Carl Bildt en gång beskrev i termer av att vara ”hallänning, svensk och europé”.

Den som värnar en liberal samhällsutveckling i Sverige har all anledning att se positivt på Moderaternas kommande idéprogramsarbete.