Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Laholms kustområde inleddes redan förra året med att antal dialogmöten i bland annat Skummeslövsstrand. Bild: Anna Olofsson
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Laholms kustområde inleddes redan förra året med att antal dialogmöten i bland annat Skummeslövsstrand. Bild: Anna Olofsson

Mattias Karlsson: Striden om Svarvareskogen pekar på en svår fråga

När Laholm ska utvecklas är det viktigt att både välkomna nya invånare till kommunen och tillgodose de behov som nuvarande medborgare har.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det kan blåsa upp till ny strid om Svarvareskogen i Skummeslövsstrand. Som Hallandsposten nyligen har rapporterat flaggar ledande politiker för att nya bostäder kan byggas i den norra delen av skogen (17/8).

Det är fastighetsägaren Sweden Park som på nytt vill göra verklighet av sina bostadsplaner i skogen. När frågan sist var aktuell för sju åtta år sedan utmynnade det i en allvarlig konflikt där de starka protesterna från närboende fick politikerna att svänga och stänga dörren för bostäder i Svarvareskogen. Då agerade Sweden Park bryskt och satte helt sonika upp ett stängsel runt hela området, vilket inte kunde uppfattas på annat sätt än som en krigssignal.

Men eftersom länsstyrelsen bedömde att stängslet endast hade till syfte att stänga ute folk från skogen tvingades företaget att ta ner det redan efter tre månader. Därefter har konflikten om Svarvareskogen lugnat ner sig.

Sju år senare har det dock hänt något. I det pågående arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för kustområdet i Laholms kommun har frågan om bostäder i Svarvareskogen aktualiserats igen. Och nu vill Sweden Park bebygga ett mindre område med cirka 40 bostäder mot att man överlåter resten av skogen till kommunen.

Det är ett besked som bland annat har fått kommunrådet Erling Cronqvist (C) och kommunstyrelsens förste ordförande Roland Norrman (M) att svänga och öppna för bostäder i skogen. Den främsta anledningen till detta är att kommunen då får full rådighet över stora delar av skogen. Men alla är inte nöjda med det beskedet och oppositionsrådet Kjell Henriksson (S) säger sig helt vara emot nya bostäder.

”Vi vill inte ha någon bebyggelse i alls. Skog är skog, och ska förbli skog”, säger Kjell Henriksson till HP (17/8).

Det finns dock en komplikation som Erling Cronqvist lyfter fram.

”Det finns ingen garanti för att skogen står där i evig tid. De [skogsägarna] är i sin fulla rätt att göra var de vill med sin skog, säger han till HP (17/8).

Den strid som varit om Svarvareskogen sätter fingret på en svår fråga, hur ska kommunen planera för framtiden för att både kunna välkomna nya invånare till en kommun och samtidigt bevara värdefull jordbruksmark och naturområden?

Denna problematik gäller även för hela kustområdet i Laholm där samhällena Mellbystrand och Skummeslövsstrand är attraktiva bostadsområden som kan erbjuda en mycket hög livskvalitet men som redan är hårt exploaterade.

Men utvecklingen av kommunen sker inte utan att medborgarna får vara med och tycka till.

På tisdag den 14 september inleds samrådet för den fördjupade översiktsplanen för kustområdet i Laholms kommun, och som avslutas den 26 november. Under den här tiden får allmänheten ta del av det förslag som arbetats fram av kommunens tjänstepersoner och komma in med egna synpunkter.

Det finns flera skäl till att det nu tas fram en fördjupad översiktsplan för området. Laholms kust är ett mycket attraktivt område för boende samtidigt som det också med närheten till havet är ett utsatt område. Här gäller det väga olika behov mot varandra som kommunens bostadsförsörjningsansvar och att kunna säkerställa att en god livsmiljö för alla invånare.

En översiktsplan har till uppgift att peka ut den framtida markanvändningen i en kommun, om det så är för bostäder, rekreation eller för att bevara värdefull jordbruksmark och naturområden. Ser man på området för den aktuella fördjupade översiktsplanen så domineras det av samhällena Mellbystrand och Skummeslövsstrand, där det redan i dag finns mycket bebyggelse.

Framtida bostadsbebyggelse ska i stället ske inåt land i Skottorp och i Åmot, strax öster om Mellbystrand. Ett annat område som också pekas ut är Allarp som ligger på gränsen till Båstads kommun. Totalt är tanken att det ska byggas bostäder för 1 200 nya invånare i kustområdet.

Laholms kommun har en vision om att till 2040 ha en befolkning på 30 000 invånare, vilket ska jämföras med dagens drygt 26 000 invånare. Här finns det en viktig balansgång mellan att både locka till sig nya medborgare till kommunen och samtidigt kunna tillgodose de behov som de nuvarande invånarna har.

Här kommer nu en uppmaning till Laholms invånare, speciellt de som bor utmed kusten. Ta del av det nya samrådet och kom in med era synpunkter.

Det har sagts förr men tål att upprepas. De beslut som tas i dag formar vår gemensamma framtid.