Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stina Isaksson har på Facebook spridit känsliga uppgifter om en vårdtagare i Hylte kommun. Bild: Isabel Bark/arkiv
Stina Isaksson har på Facebook spridit känsliga uppgifter om en vårdtagare i Hylte kommun. Bild: Isabel Bark/arkiv

Mattias Karlsson: Stina Isaksson har förbrukat sitt förtroende

Den som är politiker har ett större ansvar för sitt agerande än en privatperson. Därför är det mycket illa att SD-politikern Stina Isaksson har spridit känsliga och sekretessbelagda uppgifter om en vårdtagare inom den kommunala omsorgen i Hylte.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Den 3 september lägger Stina Isaksson, gruppledare för SD i Hylte, ut ett inlägg på Facebook med känsliga och personliga uppgifter om en vårdtagare inom den kommunala omsorgen.

Inlägget delas av Isaksson på forumet Diskus Hylte och får snabbt många kritiska kommentarer. Men uppgifterna som Stina Isaksson sprider påminner mycket om innehållet i en avvikelserapport vilket leder till att Hylte kommun både gör en Lex Sarah-anmälan och en polisanmälan om ett misstänkt sekretessbrott. Om detta har Hallandsposten rapporterat om i flera artiklar.

Oavsett vem som har skulden för att de känsliga uppgifterna har kommit ut kan man konstatera att en politiker har ett större ansvar för sitt handlande än till exempel en privatperson.

Uppgifterna som Stina Isaksson sprider på Facebook handlar om en omsorgstagares sjukdomssituation och dennes utsatthet. Vad som också är känt är att den medarbetare som upprättat avvikelserapporten medger att hen har träffat Stina Isaksson samma dag som hennes inlägg lades upp på Facebook. Men medarbetaren förnekar att hen har förmedlat några uppgifter, och Stina Isaksson själv uppger att hon fått uppgifterna från en privatperson.

Från kommunens sida ser man mycket allvarligt på att de sekretessbelagda uppgifterna om en enskild omsorgstagare har spridits och har därför alltså både polisanmält händelsen och skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Parallellt med dessa anmälningar utreder kommunen även händelsen.

Hallandsposten har vid ett flertal tillfällen intervjuat Stina Isaksson om uppgifterna som hon har spridit på Facebook. Hon hävdar att hon inte har gjort något fel och att hon hört uppgifterna om omsorgstagaren ”ryktesvägen”. Att hennes uppgifter i stort är identiska med de avvikelserapporter som har gjorts har hon ingen förklaring till.

Att vara politiker innebär att man företräder väljarna. Ska man vara med och fatta beslut som berör många andra människor måste man ta ansvar för sina handlingar och åtnjuta ett viss förtroende. Med detta sagt finns det en tydlig skillnad mellan vad som krävs av en politiker och vad som motsvarande krävs av en privatperson.

Därför är det redan nu klart att Stina Isaksson har handlat ansvarslöst när hon har spridit mycket känsliga uppgifter om en vårdtagare. Särskilt illa är att hon bara en dryg vecka före valet har försökt vinna politiska poänger genom att smutskasta kommunens agerande.

Nu får de utredningar som pågår ha sin gång och gå till botten med vem som har skulden till hur sekretessbelagda uppgifter har kunnat spridas.

Politiker ska varken sprida rykten eller sekretessbelagda och känsliga uppgifter om enskilda personer. Det ansvaret gäller för alla, även SD-politikern Stina Isaksson i Hylte kommun.

Därför kan man redan nu säga att Stina Isaksson har förbrukat väljarnas förtroende med sitt ansvarslösa agerande.