Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vindkraften har framtiden för sig – i Sverige och i världen. Bild: Johan Nilsson/TT
Vindkraften har framtiden för sig – i Sverige och i världen. Bild: Johan Nilsson/TT

Mattias Karlsson: Sol- och vindkraft konkurrerar ut kärnkraft

Den förnyelsebara energiproduktionen är på stark frammarsch i hela världen medan det blir allt dyrare att driva befintliga kärnkraftverk och att bygga nya.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Elektricitet genom två hål i väggen är något som vi tar för givet i vårt moderna samhälle. Det senaste året har det dock hänt något dramatiskt, elen har blivit betydligt dyrare, särskilt om man bor i södra Sverige. En viktig orsak till detta hör ihop med Rysslands storskaliga invasion av Ukraina och den ryska regimens utnyttjande av att Europa är beroende av rysk gas. Detta har fått elpriserna att stiga i hela Europa, vilket också påverkar priserna i Sverige.

Om höga elpriser kan vara ett hårt slag mot både företag och enskilda så finns det också de som gynnas, till exempel de som har egen produktion av elektricitet.

Som Hallandsposten rapporterar har en familj i Laholm nyligen installerat solceller på sitt villatak. Och soliga dagar i början av september har gett rejält med klirr i kassan när de kan sälja överskottet av sin elproduktion.

”Lånet för solpanelerna kostar 700 kronor per månad. Om vi nu under september säljer el för 5 000–8 000 kronor är det en ren vinst efter lånet. Så det är en bra kalkyl och det höjer också husets värde”, säger Ted Richardsson till HP.

Även om det finns många nackdelar med de höga elpriserna så är en investering i solceller något som har framtiden för sig, den är helt enkelt lönsam.

En som vet mer om energiproduktion och förnyelsebara energikällor är Tomas Kåberger. Han är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola, där han också koordinerar energiforskningen. Han har en lång karriär inom energiområdet och var 2008 till 2011 generaldirektör för Energimyndigheten.

På tisdag den 27 september kommer Tomas Kåberger till Halmstad för att hålla en föreläsning på Stadsbiblioteket i serien ”Klimatet & vi”.

I en intervju med ledarredaktionen berättar Tomas Kåberger att hans föreläsning kommer att handla om hur snabbt produktionen av sol- och vindenergi ökar i hela världen på grund av fallande kostnader.

”Under första halvåret i år ökade den förnyelsebara energiproduktionen för första gången mer än ökningen av efterfrågan på energi i hela världen”, säger Tomas Kåberger.

Energiförsörjningen har varit mycket debatterad de senaste åren, både i Sverige och globalt. Behovet av att fasa ut de fossila energikällorna är en viktig förklaring till det ökade intresset.

Som Tomas Kåberger berättar är Ryssland det land i världen som förlorar mest på energiomställningen, eftersom landet är beroende av export av olja, gas och kärnbränsle. Därför har Ryssland ett stort intresse av att fördröja och försena den här utvecklingen, medan USA och EU har allt intresse av att skynda på, och därmed minska sitt beroende av rysk olja och gas.

Parallellt med denna utveckling pågår det också ett informationskrig, berättar Tomas Kåberg.

”Det finns ett intresse från ryskt håll av att polarisera och att skapa en konflikt, men också att förstöra det demokratiska samtalet”, säger han.

I den svenska energidebatten är det inget problem att man är oense i sak, det är så det ofta är i en demokrati när viktiga framtidsfrågor debatteras. Men vad Tomas Kåberger vänder sig emot är personangreppen och de hämningslösa överdrifterna som förekommer när energiförsörjningen diskuteras.

Är du påverkad av det här debattklimatet?

”Ja, det blir jag. Jag drabbas också av det. Men det gäller att inte påverkas allt för mycket och att inte dras med”, säger Tomas Kåberger.

Under den nyliga avslutade valrörelsen har ny kärnkraft i Sverige varit en het fråga, särskilt från de fyra högerpartierna. Det är också högst troligt att de pågående regeringsförhandlingarna kommer att innehålla en kärnkraftssatsning, vilket i så fall skulle vara ett rejält trendbrott mot hur det ser ut i dag i Sverige.

Vad tycker du om förslagen på att satsa på ny kärnkraft i Sverige?

”Tankarna på att bygga ny kärnkraft är underlig. Det är dyrt att bara upprätthålla dagens kärnkraft”, säger Tomas Kåberger, och berättar att det kan kostar mer att bara driva den befintliga kärnkraften än vad det kostar att bygga ny vindkraft.

Bara detta säger något på de ekonomiska drivkrafter som finns för en utbyggnad av den förnyelsebara energiproduktionen. Men givetvis finns det utmaningar med en snabb utbyggnad av vind- och solkraft, och det är att upprätthålla balansen i kraftsystemet där det inte blåser eller det är soligt väder. Ett elsystem som i högre grad förlitar sig på förnyelsebara energikällor ser annorlunda ut än ett där kärnkraften är en viktig del av energimixen.

Till exempel behövs mer lagring av energi, och då nämns ofta vätgaslagring. Men som Tomas Kåberger berättar så behövs den här lagringen bara de timmar, dagar eller veckor som det finns ett underskott i ett elsystem med mer förnyelsebar energiproduktion.

Hur ser du på den framtida energiförsörjningen?

”Det kommer att finnas fossila bränslen för en lång tid framöver, men det kommer att vara en snabb energiomställning till förnyelsebar energi. Den utvecklingen är ostoppbar och oemotståndlig”, säger Tomas Kåberg.

Om man jämför med vad som faktiskt händer i Sverige och runt om i världen när det gäller den snabba utbyggnaden av förnyelsebara energikällor med den politiska vurmen för ny kärnkraft så finns det en tydlig trend – sol- och vindkraft är på stark frammarsch i hela världen medan det blir allt dyrare att driva befintliga kärnkraftverk och att bygga nya anläggningar Det är så verkligheten ser ut i dag.

Tomas Kåbergers föreläsning hålls på Stadsbiblioteket i Halmstad klockan 18 och håller på till 19:30, inklusive en frågestund.