Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I mer än femton år har Plymouthbröderna bedrivit skolundervisning i Långaryd i Hylte kommun. Bild: Jari Välitalo
I mer än femton år har Plymouthbröderna bedrivit skolundervisning i Långaryd i Hylte kommun. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Skolinspektionen måste kunna stänga fler skolor

På nytt frias Oneschool Global i Långaryd av Skolinspektionen trots återkommande brister. Det visar att dagens skolsystem med granskningar inte fungerar.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

När Skolinspektionen gör granskningar av skolor i Sverige så kan det finnas försök att ge en förskönande bild av verksamheten som är under lupp. Det kan till och med förekomma försök från en skolhuvudman att vilseleda myndigheten, till exempel genom att undanhålla information. Detta framkommer i Skolinspektions årsrapport för 2022 som kom i mitten av mars.

Dagens skolsystem med en rad olika skolhuvudmän, inte minst friskoleföretag, har ett stort och växande behov av att skolor granskas. Det är tyvärr en bister konsekvens av att det finns andra drivkrafter att bedriva en skola än att så långt som möjligt utveckla eleverna. Att bereda en så stor vinst till ägarna eller religiös indoktrinering är två sådana drivkrafter som dagens skola tyvärr måste hantera – och som är direkt skadliga för eleverna.

Slutsatsen av detta är att man aldrig kan veta när eller om det förekommer utstuderade försök att vilseleda Skolinspektionen. Sådant är det svenska skolsystemet.

I förra veckan fattade Skolinspektionen beslut om att avsluta sin riktade tillsyn av friskolan Oneschool Global i Långaryd i Hylte kommun.

Bakgrunden är att skolan, som drivs ägs och drivs av den kristna rörelse Plymouthbröderna, dels har en uppförandekod för lärarna, dels att lärarna vid sin anställning skrivit under ett slags sekretessavtal. Båda dessa dokument innehåller skrivningar som kan innebära att skolans lärare riskerar att sparkas från skola om de inte följer uppförandekoden eller bryter mot sekretessavtalet.

Problemet är bara att en rad skrivningar i dokumenten står i strid mot gällande läroplan och kursplaner. Bland annat står det i uppförandekoden att lärarna ska skydda barnen från ”moraliskt farligt material” eller annat material som ifrågasätter ”att det var gud som skapade mannen, kvinna och djuren”.

Det som också är allvarligt är att dessa två dokument inte har kommit fram vid en tidigare tillsyn som Skolinspektionen gjorde våren 2022. Varför kan man verkligen undra. Var det för att undanhålla viktig information från myndigheten? Den frågan har inget givet svar.

I och med att Oneschool i slutet av januari reviderade de två aktuella dokumenten så menar Skolinspektionen att de inte längre kommer att påverka innehållet i undervisningen så att de strider mot läroplan eller kursplaner. Därför avslutar Skolinspektionen också sitt ärende. Slutet gott, allting gott? Nej, sannerligen inte.

Av Skolinspektionens agerande man kan förstå att det som är skrivet gäller, inte vad som sägs. Det är förvisso inte konstigt, det är svårt att leda i bevis vad som sägs mellan skolledning och lärare på en skola, medan det som skrivs i dokument är mer handfast.

Men faktum kvarstår att när man ser på Oneschools verskmahet i ett större perspektiv, och framför allt över den tid som skolan har funnits, har det från friskolans ägare funnits en tydlig idé om att förstärka den segregation som redan finns i samhället. Gud nåde om skolans barn skulle få den allsidiga undervisning de har all rätt till, en undervisning där evolutionsteorin är den naturliga utgångspunkten eller där sex och samlevnad inte är kontroversiellt ämne.

Men i grunden kan inte skolans ägare, och till stor del även elevernas föräldrar, klandras för att de vill sina barn det bästa. Nej, ansvaret för att Oneschool får lov att fortsätta bedriva sin undervisning i sin nuvarande form ligger på skolsystemet i stort. Det är alltså politikerna, läs riksdagen, som ger utrymme för offentligfinansierad skolsegregation, för det är precis vad det handlar om här. För att komma till rätta med det behöver i första hand grunden för själva skolsystemet ändras med syftet att städa undan de skadliga drivkrafterna i skolan.

I andra hand behöver Skolinspektionens verktyg vässas betydligt, och inte minst myndighetens perspektiv. Det ska inte vara möjligt att gång på gång säga att man vill väl och sedan frias från vidare kritik, trots att skolan bedriver en undervisning i strid mot både skollag och läroplan.

Vinstintresse och indoktrinering hör inte hemma i den svenska skolan. Men det finns tyvärr inga skarpa verktyg för att komma till rätta med dessa problem. I och med att det förekommer försök att vilseleda Skolinspektionen så blir det än svårare för myndigheten att dra in tillståndet för att bedriva skola. Under förra året var det fyra enskilda huvudmän för totalt fem friskolor som fick sina tillstånd återkallade. Det var allt.

Skolinspektionen måste kunna lyfta blicken från den senaste granskningen och se det större perspektivet. Först då kan myndigheten oftare ta till sitt skarpaste verktyg, och återkalla tillståndet att bedriva undervisning från fler skolor. Den nuvarande inspektionen av landets skolor duger inte – på långa vägar.

Läs mer:

LÄS OCKSÅ: Offentligfinansierad skolsegregation

LÄS OCKSÅ: Vinstintresse och religiös indoktrinering förstör skolan