Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/202

Mattias Karlsson: Skolförnekande riksdagsmajoritet stoppar nödvändiga reformer

Regeringens förslag om mindre ersättning till friskolor är ett litet ingrepp som syftar till att hejda de värsta avarterna med dagens marknadsskola. Men förslaget röstades tyvärr ner av en skolförnekande riksdagsmajoritet. Det kompakta motståndet från högern till varje förändring av dagens skolsystem är tyvärr ingen nyhet.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Så stod han i riksdagens talarstol, svingade vitt och brett mot regeringens förslag om en mer likvärdig skola, den moderata riksdagsledamoten Lars Hjälmered.

Det var i förra veckan som riksdagen debatterade förslaget om en differentierad skolpeng som kortfattat går ut på att en kommun ska kunna minska ersättningen till friskolorna eftersom kommunen har ett större ansvar, och därmed högre kostnader, än de fristående skolorna.

Men Lars Hjälmered höll inte igen på sin kritik och sågade förslaget rakt av, ett förslag som han menade hade stora brister. Kort och gott hade regeringen slarvat. I stället lyfte Hjälmered fram vikten av ordning och studiero, och att ha mer fokus på kunskap i skolan. Det är som att slå in öppna dörrar, vem är emot ordning, studiero och kunskap i skolan? Och hur kan riksdagen fatta beslut som påverkar just detta?

Lars Hjälmered har, sedan han i början av året utsågs till ny utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, i debatt efter debatt haft samma budskap där han har kritiserat regeringens förslag om en mer likvärdig skola för att i stället lyfta fram just studiero och fokus på riktig kunskap som lösningen på skolans problem.

Det är så det brukar låta från Moderaterna när det läggs fram förslag på förändringar som tar bort de mest skadliga delarna av den långtgående marknadiseringen av dagens skola. Därför kan man med rätta kalla Lars Hjälmered för en skoltorped vars främsta syfte är att få bort skolan som en viktig fråga i höstens val.

Låt inte Hjälmered och Moderaterna lyckas med det. Vad värre är att Lars Hjälmered har ett brett stöd i Sveriges riksdag för att inte ändra dagens skolsystem. På något annat sätt kan man inte tolka riksdagsledamöternas agerande de senaste veckorna.

I grund och botten var regeringens förslag om mindre ersättning till friskolorna ett litet ingrepp som syftar till att hejda de värsta avarterna med dagens marknadsskola som leder till allt större skillnader mellan skolor och mellan elever.

Men när riksdagen dagen efter skoldebatten skulle ta beslut om regeringens förslag om en mer likvärdig skola röstade en majoritet av ledamöterna ner det. Röstsiffrorna blev 173 röster mot förslaget och 125 röster för; M, SD, C, KD och L var emot och S, V och MP var för. Ingen ledamot röstade emot sitt partis linje.

Förslaget om en lägre skolpeng till friskolorna hade kunnat vara ett litet steg mot en mer likvärdig skola. Men nej, än en gång visar riksdagen att den är en skolförnekare som hellre vill se att profiten hos skolkoncernerna ökar än att varje elev ges lika möjlighet till en bra skolgång. Detta trots den brutala sanningen att skolsegregation successivt ökar och likvärdigheten minskar så länge som inget görs åt den marknadsskola som råder i dag.

Det som behövs är en omfattande skolomställning, med beslut i Sveriges riksdag.

I denna vecka har riksdagen tagit ställning till ett annat förslag från regeringen om en mer likvärdig skola. Det förslaget handlade om att ta bort kö som urvalsmetod när man söker till friskolor, vilket skulle göra skolvalet mer likvärdigt.

I dag kan föräldrar sätta sitt nyfödda barn i en skolkö med följden att platserna till de mest populära skolorna kan vara tagna långt innan andra föräldrar vill göra sitt skolval. Även detta förslag röstades med bred marginal ner av en skolförnekande riksdagsmajoritet bestående av M, SD, C, KD och L.

Det är i grunden olyckligt med en så kraftig polarisering i en fråga som rör våra barns framtid. Skolan är inte, och ska inte vara, en höger-vänster-fråga utan det borde ligga i alla partiers intresse att göra upp med den långtgående marknadiseringen av den svenska skolan.

I Sverige tillåter vi fri etablering av friskolor samtidigt som dessa företag får lov att ta ut vinster, och detta i en verksamhet som är mycket svår att kvalitetsmäta. Inte ens föräldrarna själva kan på förhand veta hur en skola kan accelerera barnen i deras kunskapsutveckling. Ändå låter vi föräldrarna att ha makten över hur skolresurserna fördelas genom skolpengen och det fria skolvalet.

Motståndet från högern till varje förändring av dagens skolsystem är tyvärr ingen nyhet. Så har det varit under flera år. Men vad som har hänt den senaste tiden är att pendeln har svängt betydligt i den allmänna opinionen och allt fler uppmärksammar problemen med marknadsskolan och vill se en förändring av dagens skolsystem. De borgerliga partierna är helt enkelt inte i fas med vad väljarna i stort tycker.

Denna ledarsida har under en längre tid förespråkat skolreformer som kommer till rätta med dagens långtgående marknadisering. Även om skolan har en mängd olika utmaningar så utgår de mest grundläggande reformerna från riksdagen, det är bara där som besluten kan tas för att skolan återigen kan bli mer likvärdig.

För att tydliggöra vem som står i vägen för de avgörande skolreformerna publiceras här namnen på alla riksdagsledamöter som i förra veckan röstade emot regeringens förslag om en differentierad skolpeng. Eftersom ingen riksdagsledamot röstade emot sitt partis linje publiceras även de ledamöter som var frånvarande då det är troligt att även de skulle ha röstat nej.

Dessa riksdagsledamöter är en sammanställning av den skolförnekande riksdagsmajoriteten som varken ser problemen med dagens skolsystem eller vill göra något för att förändra skolan så att den blir mer likvärdig. Det är betydelsen av att rösta nej till en differentierad skolpeng.

Riksdagsledamöterna som den 8 juni röstade ner regeringens förslag om en ändrad skolpeng till fristående skolor.

Moderaterna:

Ann-Sofie Alm, Jan R Andersson, Alexandra Anstrell, Kristina Axén Olin, Hanif Bali, Lars Beckman, Sten Bergheden, Jörgen Berglund, Tobias Billström, Elisabeth Björnsdotter Rahm, Carl-Oskar Bohlin, Katarina Brännström, Margareta Cederfelt, Mikael Damsgaard, Annicka Engblom, Jan Ericson, Jasmin Farid, Johan Forssell, Mats Green, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Anders Hansson, Ulrika Heindorff, Richard Herrey, Lars Hjälmered (utbildningspolitisk talesperson för M), Johan Hultberg, Marie-Louise Hänel Sandström, Kjell Jansson, Lars Jilmstad, David Josefsson, Ellen Juntti, Ulrika Jörgensen, Arin Karapet, Mattias Karlsson i Luleå, Ulrika Karlsson, Ann-Sofie Lifvenhage, Marléne Lund Kopparklint, Betty Malmberg, Maria Malmer Stenergard, Josefin Malmqvist, Noria Manouchi, Louise Meijer, Lotta Olsson, Erik Ottoson, Lars Püss, Saila Quicklund, Edward Riedl, Jessika Roswall, Hans Rothenberg, Maria Stockhaus, Helena Storckenfeldt, Magnus Stuart, Elisabeth Svantesson, Cecilie Tenfjord Toftby, Camilla Waltersson Grönvall, John E Weinerhall, Sofia Westergren, Cecilia Widegren, John Widegren, Niklas Wykman, Viktor Wärnick, Boriana Åberg, Ann-Britt Åsebol.

Frånvarande:

Helena Bouveng, Åsa Coenraads, Ida Drougge, Karin Enström, Pål Jonson, Ulf Kristersson, Jessica Rosencrantz, Hans Wallmark.

Sverigedemokraterna:

Jonas Andersson i Linghem, Jonas Andersson i Skellefteå, Lars Andersson, Pontus Andersson, Tobias Andersson, Clara Aranda, Angelika Bengtsson, Bo Broman, Alexander Christiansson, Dennis Dioukarev, Staffan Eklöf, Aron Emilsson, Yasmine Eriksson, Mikael Eskilandersson, Runar Filper, Josef Fransson, Ann-Christine From Utterstedt, Jörgen Grubb, Roger Hedlund, Patrik Jönsson, Mattias Karlsson i Norrhult, Martin Kinnunen, Fredrik Lindahl, Linda Lindberg, Angelica Lundberg, David Lång, Adam Marttinen, Thomas Morell, Mats Nordberg, Katja Nyberg, Anne Oskarsson, Eric Palmqvist, David Perez, Magnus Persson, Stefan Plath, Charlotte Quensel, Per Ramhorn, Patrick Reslow, Johnny Skalin, Robert Stenkvist, Mikael Strandman, Jimmy Ståhl, Carina Ståhl Herrstedt, Cassandra Sundin, Sven-Olof Sällström, Björn Söder, Eric Westroth, Markus Wiechel, Henrik Vinge, Jennie Åfeldt.

Frånvarande:

Ludvig Aspling, Mattias Bäckström Johansson, Matheus Enholm, Richard Jomshof utbildningspolitisk talesperson för SD), Julia Kronlid, Caroline Nordengrip, Michael Rubbestad, Oscar Sjöstedt, Per Söderlund, Christina Tapper Östberg, Jimmie Åkesson.

Centerpartiet:

Malin Björk, Fredrik Christensson (utbildningspolitisk talesperson för C), Catarina Deremar, Magnus Ek, Ulrika Heie, Peter Helander, Martina Johansson, Ola Johansson, Anders W Jonsson, Mikael Larsson, Helena Lindahl, Kerstin Lundgren, Aphram Melki, Linda Modig, Sofia Nilsson, Rickard Nordin, Niels Paarup-Petersen, Annika Qarlsson, Per Schöldberg, Anne-Li Sjölund, Lars Thomsson, Helena Vilhelmsson, Kristina Yngwe, Martin Ådahl, Anders Åkesson, Per Åsling.

Frånvarande:

Alireza Akhondi, Daniel Bäckström, Jonny Cato, Johan Hedin, Annie Lööf.

Kristdemokraterna:

Michael Anefur, Acko Ankarberg Johansson, Camilla Brodin, Gudrun Brunegård, Andreas Carlson, Christian Carlsson (skolpolitisk talesperson för KD), Sofia Damm, Hans Eklind, Jakob Forssmed, Hampus Hagman, Magnus Jacobsson, Ingemar Kihlström, Magnus Oscarsson, Mikael Oscarsson, Kjell-Arne Ottosson, Lennart Sacrédeus, Tuve Skånberg, Pia Steensland, Larry Söder, Roland Utbult.

Frånvarande:

Ebba Busch, Robert Halef.

Liberalerna:

Gulan Avci, Juno Blom, Malin Danielsson, Bengt Eliasson, Helena Gellerman, Roger Haddad, Robert Hannah, Nina Lundström, Fredrik Malm (skolpolitisk talesperson för L), Lina Nordquist, Christer Nylander, Jakob Olofsgård, Mats Persson, Arman Teimouri, Allan Widman.

Frånvarande:

Tina Acketoft, Joar Forssell, Maria Nilsson, Johan Pehrson, Barbro Westerholm.