Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bilar och människor i salig röra på sandstranden. Bild: Henrik Williamsson

Mattias Karlsson: Sandstränder bör med lag skyddas

Det blev en framgång i Halmstads tingsrätt för dem som vill se att strandtrafiken i Mellbystrand och Skummeslövsstrand ska vara tillåten. Men troligen kommer domen att överklagas. Ett rimligt utfall borde då vara att förbjuda biltrafiken – för att skydda stränderna.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Sandstränderna i Skummeslövsstrand och Mellbystrand är att betrakta som väg. Därmed ska också motortrafik vara tillåten på stränderna. Det blev fredagens domslut i Halmstads tingsrätt som friade en person som stod åtalad för brott mot terrängkörningslagen. Därmed borde väl frågan om strandtrafiken vara avgjord en gång för alla?

Nej, så är det inte. Det troliga är att nu att åklagaren överklagar tingsrättens dom. Dessutom är det ett bakvänt resonemang som tingsrätten för när man hänvisar till att stranden är väg eftersom man i dag använder den som väg. Det ligger inte i terrängkörningslagens syfte som är att skydda barmark i Sverige, och dit räknas i allmänhet även stränder.

Striden om rätten att köra bil och parkera på några av Laholms kommuns bästa stränder har pågått länge. Den lokala opinionen, främst företrädd av markägare och boende i Mellbystrand och Skummeslövsstrand, har kämpat för att behålla motortrafiken, framför allt med hänvisning till att det av hävd har varit tillåtet.

Mot denna linje har föreningen Strandmiljö Laholm kämpat, och aktivt drivit rättsprocesser för att stoppa strandtrafiken.

Ett slags avgörande kom förra sommaren då Mark- och miljööverdomstolen fastslog den tidigare domen från mark- och miljödomstolen där det framgick att ”Laholms kommun förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering med motorfordon på strandområdena i Skummeslövsstrand och Mellbystrand”.

Detta besked ledde till att kommunen agerade därefter och tog bort all skyltning och avgränsningar på stränderna för bilfria zoner. Därefter följde en sommar med rena vilda västern på stränderna där folk fastnade med sina bilar.

Den springande punkten, om biltrafiken ska förbjudas eller inte, prövades dock inte av miljööverdomstolen. För att få till ett sådant avgörande polisanmäldes en person från Strandmiljö Laholm för brott mot terrängkörningslagen efter att han kört ner på stranden i Mellbystrand. Denna anmälan med bildbevis ledde till att en åklagare lämnade in ett åtal till Halmstads tingsrätt. Det var det målet som avgjordes på fredagen.

Under fredagens mycket korta rättegång gjorde åklagaren Caroline Nilsson, via videolänk, sin sakframställan.

”Jag menar att tingsrätten ska komma fram till att stranden inte behövs för transport”, sa hon.

Den åtalade erkände gärningen, men inte att han gjort något fel. Han hade heller inget direkt försvar utan sa att det är ”ganska värdefullt att få reda på om det är tillåtet eller inte att få köra på stranden.”

Efter den korta rättegången blev det paus för enskild överläggning, och därefter meddelade domaren den friande domen.

Terrängkörningslagen kom till på 1970-talet och har till syfte att skydda mark som inte är väg från just motortrafik. Läser man i förarbetena till lagen så framgår det också att det fanns ett behov av åtgärder för att förhindra motortrafik främst på Gotland och Öland men också på stränder i södra Sverige. Stränderna i Laholms kommun borde alltså i allra högsta grad, enligt terrängkörningslagen, vara barmark och inte en väg.

Med tanke på den framtid som väntar, med höjda havsnivåer till följd av klimatförändringar, blir det än viktigare att skydda sandstränderna i Halland och i Skåne, ett arbete som redan pågår på annat håll.

Det blev alltså en framgång för dem som vill se att biltrafiken och parkering på stränderna ska vara tillåten. Den avgörande frågan tingsrätten skulle besvara var om stranden är att anse som en väg eller barmark, där domaren alltså menar att stränderna är en väg.

Tingsrättens resonemang är bakvänt. Bara för att stranden i dag används som en väg, så ska den alltså därmed också betraktas som väg. Men det kan inte ligga i själva terrängkörningslagens syfte, som är att just skydda barmark från motortrafik.

Stränder omfattas normalt som barmark, däremot kan det göras undantag om en strand krävs för att ta sig till platser som annars är otillgängliga med motortrafik. Så är inte fallet i varken Skummeslövsstrand eller Mellbystrand.

Jag räknar kallt med att åklagaren kommer att överklaga den friande domen mot strandköraren i Mellbystrand. Sandstränder bör med lag skyddas. Så även i stränderna i Laholms kommun.