Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tålamodet hos trafikanter söder och öster om Halmstad har under lång tid prövats hårt på grund av ombyggnationerna och dess begränsningar av trafikflödet. Bild: Jari Välitalo
Tålamodet hos trafikanter söder och öster om Halmstad har under lång tid prövats hårt på grund av ombyggnationerna och dess begränsningar av trafikflödet. Bild: Jari Välitalo

Kent Nilsson: Södra infarten i Halmstad på väg mot stora förändringar

Den nya vägsträckningen kommer tillsammans med Västkustbanan att utgöra en kraftfull avskiljare mellan Östra stranden, Larsfrid och Vilhemsfält.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

De senaste åren har det genomförts många stora förändringar vid E 6:an, väg 15 och Laholmsvägen. Tålamodet hos trafikanter söder och öster om Halmstad har under lång tid prövats hårt på grund av ombyggnationerna och dess begränsningar av trafikflödet. Under eftermiddagarnas rusningstid har köerna på Laholmsvägen periodvis sträckt sig långt in mot stadens centrum.

Den södra infarten till Andersberg har också varit stängd vilket i sin tur har orsakat köer på Grönevångsvägen.

Det har funnits perioder under vägbygget då trafikanter ofrivilligt kört ut på motorvägen i fel riktning. Risken har också funnits att köra vilse bland de nya och gamla anslutningarna till Vilhemsfält och Östra stranden. Dessutom har den begränsade framkomligheten gjort att mycket av lastbilstrafiken valt Norra eller centrala infarterna till Halmstad med följd att Wrangelsleden belastats ovanligt hårt.

Syftet att förbättra anslutningarna till och från E 6:an är förstås gott. Anslutningen mellan motorvägen och hamnen har efterhand blivit allt mer belastad och den infrastruktur av vägar som funnits under många år är i dag underdimensionerad.

Beslutet inför etapp 1 vann laga kraft 2018, som det heter.

Den rondellpark som håller på att skapas från södra infarten till hamnen kan knappast jämföras med trafikutvecklingen i Göteborg. Här ligger Halmstad långt efter, vilket är bra. Antalet rondeller innebär dock att biltrafikanterna tvingas lära sig att använda ratten mer än gas och broms.

I förslaget till etapp 2 finns även så kallade upphöjda rondeller vilket kanske trots allt ger lite Göteborgskänsla av spektakulära trafiklösningar.

En av de upphöjda rondellerna är tänkt att placeras i utkanten av Östra stranden där den nuvarande gokartbanan ligger. Småvägar samt gång- och cykelbanor ska då passera igenom tunnlar. Området som var en campingplats fram till mitten av 1900-talet ser alltså ut att slutligen förvandlas till en trafikplats. Men i dag vill väl knappast någon campingsemestra med oljecisterner och järnverk som närmsta grannar?

Det fortsatta vägbygget i etapp 2 kommer i huvudsak att ske längs den befintliga järnvägen. Infarten måste passera järnvägen för att komma ner till hamnen. Då är det tänkt att byggas en bro över Västkustbanan.

Den nya vägsträckningen kommer tillsammans med järnvägen att utgöra en kraftfull avskiljare mellan Östra stranden, Larsfrid och Vilhemsfält. Passager ska byggas på flera ställen för att bibehålla tillgängligheten till Östra stranden från övriga staden.

Förhoppningsvis tillgodoses kraven på nödvändiga åtgärder mot den ökande ljudnivån i de stugområden som berörs.

Det finns flera positiva effekter av etapp 2, inte minst för boende i de stora stugområdena längs Västervallsvägen som lär få en lugnare utemiljö. Bostadsfastigheterna längs Laholmsvägen kan också glädjas åt att den tunga trafiken i framtiden minskar rejält.