Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lummig budgetpresentation. Bild: Jari Välitalo
Lummig budgetpresentation. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Sådan är politiken i Halmstad – ostyrig

Trots att Alliansen har presenterat sitt budgetförslag svävar kommunen fortfarande i ovisshet om hur nästa års budget kommer att se ut. Sådant är det politiska läget i Halmstad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

På hela jorden finns det uppskattningsvis 50 miljarder fåglar. Det låter väldigt mycket, men det är bara en handfull fågelarter som kan räknas i miljarder. De allra flesta arter är i stället mycket sällsynta. Det visar på ett tydligt faktum, vi måste vara rädda om de fåglar vi har, trots att det går sex fåglar på varje individ på vår jord.

Men fåglar är inte alltid så populära. Nu vill Alliansen i Halmstad få bort störande fåglar från centrum, bland annat genom en satsning på en renare stadskärna och fler slutna soptunnor. Detta framgår av Alliansens förslag till budget för nästa år.

Att hålla city fritt från skräp är viktigt, men det är inte samma sak som att vilja sjasa iväg alla störande fåglar. Och Alliansens krafttag mot fåglarna möter också kritik, vilket HP rapporterar om på nyhetsplats.

”Fiskmåsarna finns i stan för att vi har exploaterat så kraftigt längs kusten, och råkorna föredrar städerna där det finns stora lummiga träd”, säger Anders Wirdheim, ordförande i Halmstads ornitologiska förening till HP.

Nu är krafttaget mot fåglarna en ytterst liten del i det budgetförslag som Alliansen presenterade i början av veckan men samtidigt är den lätt att förstå. Det finns en konflikt mellan människor och fåglar i Halmstads city, och politikerna vill göra något åt det. Frågan är bara om det är rätt att jaga ut fåglarna från centrum om människan redan har ockuperat fåglarnas naturliga områden längs med kusten.

Det var i måndags som Alliansens fyra kommunråd presenterade sitt förslag till budget för nästa år. Budgeten för hela Halmstads kommun ligger på cirka sex miljarder kronor. Det är en hiskeligt stor summa pengar, men så går detta till viktiga verksamheter för kommunens drygt 100 000 invånare, och då framför allt till centrala delar av välfärden som skola och omsorg.

Många av de förslag som Alliansens företrädare lyfte fram kan sägas vara lösningen på problem och utmaningar som finns. Pandemin har bland annat lett till att den psykiska ohälsan har ökat, Alliansen vill därför satsa 40 miljoner extra på socialtjänsten. Stadskärnan upplevs som otrygg och är inte tillräckligt attraktiv; Alliansen vill sätta upp trygghetskameror och satsa på en ombyggnad av Stora torg och göra Österskans till en grön park.

För att bryta segregationen vill Alliansen att HFAB ska utreda hur fler hyresrätter kan omvandlas till bostadsrätter. Alliansens budgetförslag innehåller också investeringar i miljardklassen de kommande åren, bland annat på nya skolor. En växande kommun behöver satsa på framtiden.

Vad som kan konstateras i stort om Halmstads ekonomi är att den är mycket god, och fortsätter att vara så. Detta beror inte minst på att staten ökat bidragen till landets kommuner, och då särskilt under förra året.

Som en följd av den goda ekonomin vill Alliansen lätta på effektiviseringskraven på nämnderna, vilket ligger i linje med den politik man fört de senaste åren. Det är välkommet. Givetvis måste det offentliga alltid använda de gemensamma resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt, men det finns ändå en gräns för hur mycket det är värt att spara in på bland annat personal inom skolan och omsorgen.

Men om budgetförslaget blir verklighet är det i dag ingen som kan svara på, med säkerhet. Efter Alliansens budgetnederlag i höstas och då Socialdemokraterna fick igenom sin budget, är det politiska läget i kommunen oklart. Ytterst var det Sverigedemokraterna som fällde avgörandet när partiet drog tillbaka sitt förslag och därefter röstade på S-budgeten.

Det hedrar ändå Alliansen i Halmstad att man arbetat fram en helgjuten budget, ett förslag som företrädarna tror på. Därmed visar man vilken väg man vill att kommunen ska ta de kommande åren. Men om det blir så är det alltså upp till kommunfullmäktige att ta ställning till när de olika budgetförslagen ställs mot varandra.

Skulle Socialdemokraterna få igenom sin andra budget på raken kommer partiets ekonomiska politik att vara dominerande under halva mandatperioden men helt utan att partiet sitter vid ratten och styr.

Det påminner om det engelska begreppet ”backseat driving”, det vill säga att de som sitter i baksätet ropar till framsätet om hur man bör köra. Sådant är det politiska läget i Halmstads kommun – ostyrigt.