Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Är det nya hotellet skadligt för Halmstad? Döm själva. Bild: White arkitekter
Är det nya hotellet skadligt för Halmstad? Döm själva. Bild: White arkitekter

Mattias Karlsson: Riksintresset för Halmstad är en kvarnsten runt halsen

Är det ett beslut från 1987 eller kommunens befolkning som ska bestämma över Halmstads utveckling? Svaret på den frågan borde vara givet om man tror på den kommunala demokratin.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Sök och ni skall finna. Sagt och gjort.

”Utöver de av länsstyrelsen föreslagna miljöerna är enligt RAÄ:s uppfattning ett område omfattande Halmstads gamla stadskärna samt – på andra sidan Nissan – Östra förstaden och järnvägsstationen av riksintresse för kulturminnesvården.”

Denna mening återfinns i ett beslut från 1987, och är helt styrande för kritiken från tre olika instanser vad gäller planerna på ett nytt hotell på Österskans.

Rubriken för beslutet är ”Områden med kulturvärden av riksintressen för Hallands län” och är skrivet av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens historiska museer. Det handlar alltså om de riksintressen som ska finnas i Halland, och i det här fallet specifikt för två områden i centrala Halmstad.

Med detta riksintresse för stadskärnan som utgångspunkt har först länsstyrelsen, och sedan två konsultrapporter riktat kritik mot planerna på att bygga ett 16 våningar högt hotell på Österskans. Gemensamt för kritiken är att hotellet blir för högt och dominerande i förhållande till omgivningen som består av dels en stadskärna med ursprung från 1600-talet, dels Östra förstaden som är byggd på 1800-talet.

De senaste åren har planerna på det nya hotellet på Österskans väckt mycket reaktioner, inte minst har motståndet varit högljutt. Efter en lyckad kampanj för ett så kallat folkinitiativ som samlade över 8 000 namnunderskrifter beslutade kommunfullmäktige förra året att det ska genomföras en folkomröstning om hotellet.

Denna omröstning skulle ha genomförts i januari i år, men efter att slutsatserna från den då hemliga konsultrapport som kommunen beställt blev kända inom politiken svängde Socialdemokraterna i sitt stöd för ett nytt hotell, och ville avbryta det pågående detaljplanearbetet och ställa in den planerade folkomröstningen. Detta innebar att det inte längre fanns en politisk majoritet för det nya hotellet, och därmed inte heller för folkomröstningen.

Men när kommunstyrelsen skulle hantera hotellfrågan i december förra året blev beslutet i stället att skjuta upp folkomröstningen till att hållas i samband med de allmänna valen i september. Detta efter ett förslag från Sverigedemokraterna och som den styrande alliansen ställde sig bakom.

Vad som sedan har hänt är att Hallandsposten till sist fick ut kommunens hemligstämplade konsultrapport och kunde publicera dess resultat.

Den bärande kritiken i den rapporten var att den höga byggnaden markant kommer att påverka stadens lågmälda siluett. Den kritiken är i linje med den som länsstyrelsen kom med i sitt samrådsyttrande till förslaget om den nya detaljplanen:

”Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte är förenligt med de kulturminnesvärden som utgör grunden för riksintresseområdet Halmstad”, skriver den statliga myndigheten i sitt yttrande från september 2020.

Om kommunen nu har denna tunga kritik i bagaget, varför finns det då en andra konsultrapport? Det beror på, om man tolkar det litet spetsigt, att man inte var nöjd med den första konsultrapportens slutsats och därför ville ha en slags ”second opinion”.

Det är denna rapport som nu blivit känd, och som Hallandsposten rapporterat om. Även denna rapport kommer sammantaget fram till att det 64 meter höga hotellet blir för hög och för kompakt. Men kritiken är inte lika hård som tidigare, och slutsatsen är att det nya hotellet riskerar att medföra en skada på riksintresset Halmstad, men inte en ”påtaglig skada”. Vad detta innebär för det fortsatta arbetet med att ta fram den nya detaljplanen för området återstår att se.

Men tar man ett steg tillbaka och ser till den större bilden kan man konstatera att kritiken från länsstyrelsen och de två konsultrapporterna faller tillbaka på samma källa, det vill säga riksintresset för kulturmiljö för Halmstads stadskärna, daterat till den 5 november 1987. En helt relevant invändning i det här fallet är vad som ska påverka Halmstads utveckling, är det ett statligt beslut från 1987 eller är det kommunens invånare?

För den som tror på den kommunala demokratin och att de folkvalda är bäst lämpade att utveckla en kommun borde svaret på den frågan vara självklar. Riksintresset för kulturmiljön för Halmstads stadskärna ska inte vara en kvarnsten runt halsen.

Låt därför Halmstads invånare få säga sitt i folkomröstningen om hotellet den 11 september, och därmed ha makten över sin egen kommuns utveckling.