Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I klartext: bevarande av åkermark spelar stor roll för att utsläppen ska kunna minska!” Bild: Kenny Hjälte
”I klartext: bevarande av åkermark spelar stor roll för att utsläppen ska kunna minska!” Bild: Kenny Hjälte

Omställning till fossilfritt samhälle kräver ledarskap

Kommunfullmäktige har nyligen antagit en energi- och klimatplan för hela kommunen. Det är en plan som verkligen utmanar. Det skriver centerpartisterna Jenny Axelsson och Yngve Kihlberg.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Klimatfrågan är mycket viktig och högaktuell i Halmstad. För att vi ska nå målet i Parisavtalet måste vi ställa om samhället på många sätt och det är bråttom. Förväntningarna på kommunens ambitioner är höga, med all rätt.

Arbetet med att bromsa de negativa klimatförändringarna är för kommunen den mest omfattande och akuta utmaningen. Kommunfullmäktige har nyligen antagit en energi- och klimatplan för hela kommunen. Det är en plan som verkligen utmanar, den är tuff och tydlig och flyttar fram Halmstads positioner i klimatarbetet rejält.

Med konkreta åtgärder utpekade inom fyra viktiga fokusområden ska vi styra mot en energismart och fossilfri kommun. Det handlar om att ställa om transporter av alla de slag till att bli fossilfria, resurseffektiv och fossilfri bebyggelse, stabilt och hållbart energisystem och klimatsmart konsumtion.

Till den klimatsmarta konsumtionen hör förutsättningarna att handla lokalt producerade varor, inte minst livsmedel. I Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan lyfts hur utsläppen från vår konsumtion ger betydande klimatpåverkan, särskilt importerat kött.

Vi ser det som mycket viktigt att Halmstads kommun nu även har med konsumtionsbaserade utsläpp som en parameter i energi- och klimatplanen. I kommunens fysiska utveckling är det avgörande att fortsatt lokal livsmedelsproduktion möjliggörs. I klartext: bevarande av åkermark spelar stor roll för att utsläppen ska kunna minska!

Åtgärderna i planen är utmanande och ska så vara. Det negativa klimatavtrycket från vår kommun måste minska rejält och i rask takt!

Centerpartiet vill att kommunen går i bräschen, lotsar och underlättar för invånare och organisationer. Vi vill se ett tätt samarbete med det lokala näringslivet, som i mångt och mycket redan ligger långt framme i en snabb klimatomställning. En kommun i framkant i klimatarbetet lockar dessutom nya klimatsmarta företag vilket ger en positiv bieffekt.

Omställningen till fossilfritt samhälle kräver handlingskraft och ledarskap. Centerpartiet tror på en resultatinriktad politik, med avstamp i teknisk utveckling och innovation. Sådant kan vi även göra på lokal nivå!

För oss betyder det allt från en utbyggd smart laddinfrastruktur, smartare energianvändning, utbyggd lokal förnybar energiproduktion till klimatsmart byggande. Det betyder även återbruk och underhåll.

För att klara klimatutmaningen måste vi vända på alla stenar, anta utmaningen och hjälpas åt.

Med energi- och klimatplanen har Halmstads kommun nu ett verktyg som ger möjligheten och skyldigheten att leva upp till invånarnas förväntningar.

Jenny Axelsson (C)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Yngve Kihlberg (C)

ledamot kommunstyrelsen