Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett svartbygge i Vilshärad. Bild: Johan Persson
Ett svartbygge i Vilshärad. Bild: Johan Persson

Mattias Karlsson: Olagliga byggnader har ingen plats i samhällsbygget

Samhället ska med lag byggas och olagliga byggnader måste rivas. Det är något att lägga på minnet för den som medvetet bryter mot lagar och regler.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

En padelhall 300 meter från havet som inte har bygglov. En padelhall som strider mot miljöbalken och landskapsbildsskyddet.

Det är uppenbart att byggnaden är uppförd av någon som medvetet har brutit mot lagen. Ändå står den där, den olagliga padelhallen i Vilshärad.

Förra sommaren blev byggnadskontoret i Halmstads kommun uppmärksammad på en ny padelhall och tre öppna padelbanor i Vilshärad som alla saknade bygglov. Inte nog med det, hallen och banorna saknade dessutom dispens från länsstyrelsen för både strandskydd och landskapsbildskydd.

Sedan dess har två parallella prövningar varit igång, dels en bygglovsansökan som lämnats in i efterhand till kommunen, dels en dispensansökan som lämnats in i efterhand till länsstyrelsen. Båda ansökningarna har kommit från ägaren till padelhallen och padelbanorna.

Som Hallandsposten rapporterar på nyhetsplats har nu länsstyrelsen prövat ansökan om dispens och kommit fram till att hallen, banorna samt anslutande parkeringsplats och jordvallar är olagliga och strider mot miljöbalken vad gäller skyddet för landskapsbilden och strandskyddet.

Länsstyrelsens avgörande är inte förvånande, hela padelanläggningen har en omfattande påverkan på det omkringliggande natursköna området. Den olagliga padelhallen måste helt enkelt rivas för att skydda det öppna landskapet nära havet.

Från kommunens sida har man varit tydlig med att man inte prövar bygglovsansökan förrän länsstyrelsen har avgjort frågan om dispens.

Lagar finns inte enbart till för att följas. De bygger även ett samhälle i och med att de gäller lika för alla. På så sätt skapas en förutsägbarhet för hur vi människor bör agera gentemot varandra.

Annorlunda uttryckt kan man säga att samhället ska med lag byggas. Den som medveten bryter mot lagar och regler kan i det avseendet inte vara en samhällsbyggare.

Omvänt skulle det i ett laglöst land vara den rikaste, den mäktigaste eller den starkaste som skulle gå segrande ur varje strid. I ett sådant samhälle har individen inte mycket till varken frihet eller rättigheter. Det samhället har vi som väl är lämnat bakom oss.

Nu har länsstyrelsen tydligt visat vad som gäller för padelhallen och padelbanorna i Vilshärad. Av detta följer naturligtvis att Halmstads kommun inte kan bevilja bygglov för de olagliga byggnaderna. Kort och gott, ärendet är avslutat – och samhället vann.

Olagliga byggnader har helt enkelt ingen plats i samhällsbygget.