Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Satsar på framtiden. Socialdemokraternas kommunråd Krissi Johansson och Stefan Pålsson. Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Nedgrävda pengar gör ingen nytta för Halmstadborna

De kommande åren kommer det ekonomiska trycket att öka på Halmstads kommun med allt fler yngre och äldre som måste försörjas av allt färre. I det läget borde kommunen lyfta locket på sin skattkista.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

För nästa år beräknas Halmstads kommun och alla dess verksamheter omsätta runt 5,1 miljarder kronor. Detta framgår av det budgetförslag som den styrande alliansen lade fram för några veckor sedan.

När Socialdemokraterna på måndagen presenterade sitt förslag till budget för 2020 utgick den från alliansens budgetförslag till vilket man lagt till ett antal ändringsförslag. Den främsta skillnaden ligger i att S vill göra ett antal riktade satsningar och därmed satsar runt 40 miljoner kronor mer än alliansen på de kommunala verksamheterna.

Det är dessa 40 miljoner som skiljer Socialdemokraternas budget från den styrande alliansens förslag. På det stora hela är alltså alliansens fyra partier och S överens om det mesta med tanke på att kommunen omsätter mer än 5 miljarder. Ändå är det viktigt att ta fasta på skillnaden mellan de två förslagen, det är där Halmstad- politiken blir som tydligast.

Det var Socialdemokraternas två kommunråd, Krissi Johansson och Stefan Pålsson, som presenterade partiets budgetförslag för 2020 och direktiv för de kommande fyra åren. Bland annat vill S lägga 13 miljoner kronor extra till tidiga insatser för barn och åtta miljoner till äldreomsorgen.

I och med att S har ett antal fler satsningar än alliansen budgeterar partiet för ett blygsamt resultat på 2,6 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det borgerliga styret som räknar med ett överskott på 42 miljoner.

För 2021 och 2022 planerar S med underskott vilket innebär att man kan ta av den så kallade resultatutjämningsreserven, totalt runt 29 miljoner kronor. Dessa undanlagda pengar, som totalt omfattar drygt 600 miljoner kronor, vill inte alliansen använda under de kommande fem åren.

Ett genomgående budskap från alliansen och Socialdemokraterna är att Halmstads kommun står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren, framför allt för att andelen yngre och äldre kommer att öka, vilket leder till att de måste försörjas av allt färre skattebetalare.

Trots de sämre tiderna vill alliansen öka kommunens resultat de kommande åren, framför allt genom effektiviseringar. Här går Socialdemokraterna fram lite mer blygsamt, vilket också innebär att de inte når ett lika högt överskott.

I grunden handlar kommunal ekonomi om pengar in och pengar ut. Svårare än så är det inte. Och som all offentligt finansierad verksamhet finns det inget egenintresse av att ta in mer pengar än man gör av med.

Visserligen finns det ett otal exempel på där de styrande politikerna gjort av med mer pengar än man fått in. I det avseendet är det givetvis bra att ta sikte på att verksamheten går med ett litet plus så att det därmed inte uppstår ett växande underskott.

Men att göra som alliansen och planera för ett växande resultat de kommande fem åren, när tiderna väntas blir sämre, är inte en ansvarsfull politik. Det är att snåla. I det avseendet är S-förslaget både mer realistiskt och ändamålsenligt.

Traditionellt är spara en dygd och slösa en synd. Men dygden är inte alltid det som lönar sig på sikt, det kan lätt slå över till dumsnålhet. Den som i stället använder resurserna på rätt sätt kommer bättre ut, och kan då omvandla ett slösaktigt beteende till regelrätta satsningar. Spara och slösa kan alltså i det här fallet bättre beskrivas som snåla och satsa.

Ni kan själva lista ut vilket budgetalternativ som denna ledarsida föredrar. Men det förtar inte kritiken mot de båda förslagen, att inte mer av de undanlagda pengarna används.

Så länge som pengarna är nedgrävda i marken gör de ingen som helst nytta för Halmstadborna.