Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så här kan ett nytt hotell på Österskans se ut. Bild: White arkitekter
Så här kan ett nytt hotell på Österskans se ut. Bild: White arkitekter

Mattias Karlsson: Nästa val får inte bli ”hotellvalet”

Kommunalvalet 2022 ska handla om vilka politiker som ska företräda Halmstadborna de kommande fyra åren, inte om det ska byggas ett hotell eller inte på Österskans.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Den här kolumnen har en rubrik, likt alla andra artiklar i den här tidningen. Syftet med rubriken är i första hand att locka till läsning, att du som läsare ska få en aning om vad det är jag skriver om här.

Inom journalistik finns en viktig grundregel för rubriker, de ska ha täckning i texten. Ibland slarvas det med det, det vill säga att rubriken säger mer eller något annat än det som står i artikeln. Det är dålig journalistik. I stället ska rubriken, som sagt, locka till läsning.

Ett annat sätt att se på det är att det lilla, rubriken, säger något om det stora, artikeln. I det här fallet tar det kanske inte så lång tid att ta till sig hela texten, helheten som rubriken hänvisar till. Men i många andra fall fungerar vi människor ofta på det här sättet när vi vill förstå omvärlden.

Genom att förstå en del av verkligheten gör vi oss en förståelse av hur det fungerar i det stora hela. Så fungerar det också i kommunikationen mellan människor, genom att förklara något i det lilla kanske vi vill förmedla hur världen i det stora fungerar. Detta är så vanligt att det inom retoriken till och med finns ett begrepp för detta, pars pro toto, vilket betyder delen i stället för det hela.

Som många säkert känner till finns det en fallgrop här, det är lätt att dra förhastade slutsatser av det man ser, hör eller uppfattar, det lilla behöver inte tvunget säga något om det stora. Det lilla kan helt enkelt sakna täckning i verkligheten, för att uttrycka det med ett journalistiskt begrepp.

Nu på onsdag, den 12 maj, ska kommunstyrelsen behandla frågan om en folkomröstning i Halmstad. Det handlar så klart om planerna på ett nytt hotell på Österskans.

Genom ett så kallad folkinitiativ har det samlats in tillräckligt med underskrifter för att politikerna måste behandla frågan. Partierna har också samfällt meddelat att de ställer sig bakom folkomröstningen, en fråga som kommunfullmäktige ska besluta om den 25 maj.

Men innan dess finns det ett par frågor som politikerna måste ta ställning till. Först och främst, vilken frågeställning ska folkomröstningen handla om och vilka svarsalternativ ska finnas? Den andra, kanske mer akuta fråga är när folkomröstningen ska hållas. Som Hallandsposten tidigare har rapporterat har valnämnden undersökt vad de olika alternativa valdagarna skulle kosta att genomföra.

Billigast är så klart att genomföra folkomröstningen i samband med det vanliga valet den 11 september 2022. Det skulle kosta 200 000 kronor. Detta ska jämföras med de fem miljoner kronor det kostar att genomföra folkomröstningen på en separat dag före det allmänna valet. Anledningen till att det blir så mycket dyrare att hålla valet vid ett annat tillfälle är det stora antalet personer som måste rekryteras för att genomföra en folkomröstning, cirka 600 personer.

Av kommunstyrelsens underlag framgår att de olika alternativen för när en folkomröstning ska hållas har sina fördelar och nackdelar när det gäller det administrativa genomförandet. Till syvende och sist är det alltså kostnaden som är den stora skillnaden mellan de två alternativen.

Trots att kostar så mycket mer att genomföra folkomröstningen före valet 2022 är det mycket som talar för att det är den bästa lösningen. Anledningen är helt enkelt att en folkomröstning på valdagen leder till en sammanblandning mellan valen och att valet till kommunfullmäktige kan komma att präglas av folkomröstningen. Sedan bör det också konstateras att demokrati måste få kosta.

Kort och gott kan man säga att en folkomröstning om hotellet på samma dag som det allmänna valet saknar täckning, den lilla frågan om hotellet ska inte representera den stora om hela kommunens framtid.

Här kommer därför en tydlig uppmaning till politikerna. Låt inte kommunalvalet 2022 bli ett hotellval. Nästa val ska framför allt handla om vem som ska företräda Halmstadborna de kommande fyra åren, inte om det ska byggas ett hotell eller inte på Österskans.