Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Tomma ord och mera prat – räddar inte vårt klimat”. På fredagen genomfördes klimatmanifestationer i Halmstad och på över hundra orter i Sverige. Bild: Jari Välitalo
”Tomma ord och mera prat – räddar inte vårt klimat”. På fredagen genomfördes klimatmanifestationer i Halmstad och på över hundra orter i Sverige. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Mattias Karlsson: Välj ett EU som kan göra skillnad

EU är ett kraftfullt verktyg för att klara globala problem. Därför är det mer av EU, inte mindre, som behövs för att klara klimatutmaningarna.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det finns frågor som är så stora att de är svåra att få grepp om. De pågående klimatförändringarna och hur de ska bekämpas är en sådan fråga. Hur EU fungerar är en annan.

Men ibland är det bra att göra det komplicerade så enkelt som möjligt, och de här två frågorna hänger faktiskt ihop mer än man kan tro.

Att tillgodose hela Europas behov av elektricitet med elkraft från sol, vind och vatten är möjligt. Det visade den tyske forskaren Gregor Czisch redan för tio år sedan. Principen är enkel, det är alltid blåsigt eller soligt på någon plats i Europa och då gäller det att ta tillvara på den energin.

Men för ett Europa ska bli självförsörjande på förnyelsebara energikällor behövs det överföringskapacitet, det vill säga tillräckligt med elledningar för att transportera elkraften från där den produceras till där den behövs. Enligt Gregor Czisch är även den lagrade vattenkraften som framför allt finns i Norge och Sverige viktig som reservkraft som ska balansera elnäten.

Det här visar på två viktiga slutsatser. För det första, kärnkraften är i jämförelse med förnyelsebara energikällor varken klimatvänlig, säker eller ens lönsam. Och för det andra, Europa behöver mer samarbete över nationsgränserna för att koppla ihop de nationella elnäten, vilket behövs för att klara den så nödvändiga klimatomställningen som väntar.

Inför söndagens val till Europaparlamentet har just kärnkraften något otippat blivit en valfråga. Det är framför allt Moderaterna och Kristdemokraterna som har drivit frågan att EU borde satsa mer på kärnkraft, trots att den i dagsläget är en nationell fråga.

En sak i alla fall det två partierna rätt i, energipolitiken bör ligga på EU-nivå. Där-emot är inte kärnkraft en energikälla att förlita sig på, trots att den skulle kunna ersätta de fossila energikällorna.

Att klimatfrågan har kommit högt upp på dagordningen visar också de återkommande skolstrejkerna varje fredag vilka har blivit ett globalt fenomen. För att sätta extra press på politikerna inför EU-valet anordnades på fredagen ”Global Strike for Future” vilket var en massiv manifestation, både i Sverige och i världen med uppskattningsvis totalt över en miljon deltagare.

”Stoppa oljan, stoppa kolet – inga utsläpp, det är målet”. Den ramsan, och många andra, hördes runt Halmstads centrum på fredagseftermiddagen när Klimataktion och andra organisationer genomförde en klimatmanifestation som en del av ”Global Strike for Future”. Totalt ett hundratal personer deltog för att markera att det behövs handling nu från politikerna.

Den Europeiska unionen har sin historiska grund som ett fredsprojekt efter andra världskriget. Med den så kallade Europeiska stål- och kolgemenskapen ville de sex ursprungsländerna, Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, samarbeta mer över nationsgränserna för att därigenom förhindra framtida konflikter.

Fredsprojektet växte med tiden och kom att omfatta nya gemenskaper, framför allt en tullunion. Efterhand blev fler och fler länder medlemmar i det som senare blev EU. I dag har unionen totalt 28 medlemsländer. Ett land kommer troligen att lämna unionen, Storbritannien, men när det faktiskt blir av återstår verkligen att se. På fredagen kom i alla fall beskedet att landets premiärminister Theresa May avgår och att det blir hennes efterträdare som får lotsa landet ut ur EU.

Med tanke på att EU från början skapades för att förhindra nya konflikter genom mer samarbete mellan länderna har man i dag skapat en union som betyder så mycket mer. EU är i dag ett kraftfullt verktyg för att lösa globala utmaningar.

Slutsatsen av det resonemanget är mycket enkel, det är inte mindre av EU som behövs utan mer. Därför är det på många sätt hoppfullt att årets valrörelse haft mycket fokus på just klimatfrågan som verkligen är en ödesfråga den närmaste framtiden.

Så här kommer en uppmaning till alla som ska rösta i söndagens EU-val. För framtidens skull välj ett parti som faktiskt tror på att EU ska ha möjlighet att lösa fram- tidens globala utmaningar. Välj en hoppfull framtid framför ett splittrat och försvagat Europa.