Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
De kommande åren står nu Hyltes skolor inför drakoniska nedskärningar.
De kommande åren står nu Hyltes skolor inför drakoniska nedskärningar.

Mattias Karlsson: Mattias Karlsson: Skolpolitikerna i Hylte måste ta sitt ansvar

Anser revisionen att barn- och ungdomsnämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet bör fullmäktige gå på samma linje.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Vart fjärde år har medborgarna möjlighet att utkräva ansvar från sina kommunpolitiker i de allmänna valen. Gillar man inte de som har styrt i kommunen kan man lägga sin röst på ett annat parti.

Tiden mellan valen faller detta ansvarsutkrävande på kommunrevisionen, det vill säga de personer som är utvalda att granska kommunens verksamhet och bolag.

När kommunrevisionen i Hylte kommun nu föreslår att barn- och ungdomsnämnden inte ska ges ansvarsfrihet är detta en mycket tung kritik.

Revisionens ordförande, Erik Karlsson (C), anser dessutom att de ledamöter som sitter kvar i nämnden den här mandatperioden bör ställa sina platser till förfogande (HP 8/5).

Bakgrunden är välkänd, under förra året gjorde skolbudgeten för Hylte ett rekordunderskott.

Trots att det redan under förra våren kom rapporter om ett växande underskott för barn- och ungdomsförvaltningen sköt den politiska ledningen på åtgärderna, framför allt med hänvisning till en kommande utredning.

Dagar blev till månader och när året var till ända hade underskottet växt till hela 42 miljoner kronor. De kommande åren står nu Hyltes skolor inför drakoniska nedskärningar.

Visserligen är inte kommun- revisionen enig, två ar de fem revisorerna, båda socialdemokrater, vill rikta en anmärkning mot skolpolitikerna. Men faktum kvarstår, en majoritet av revisorerna vill inte ge barn- och ungdomsnämnden ansvarsfrihet.

Det är kommunfullmäktige som avgör frågan om ansvarsfrihet för de kommunala nämnderna och bolagen. I och med att det politiska styret Framtid Hylte har majoritet i fullmäktige ligger avgörandet i egna händer så att säga.

Men ansvarsutkrävandet om hur de gemensamma resurserna används och fördelas i Hylte borde inte vara en partipolitisk fråga.

Anser kommunrevisionen att barn- och ungdomsnämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet bör också fullmäktige gå på samma linje – och de ansvariga politikerna i nämnden bör ta sitt ansvar och avgå.

Det är att verkligen ta politiskt ansvar.