Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är inte bara mörkt på kvällen i Laholm. Bild: Kenny Hjälte
Det är inte bara mörkt på kvällen i Laholm. Bild: Kenny Hjälte

Mattias Karlsson: Mattias Karlsson: Mörkläggningen i Laholm är ett hot mot demokratin

Transparens och öppenhet är en viktig del av den svenska demokratin. Det har Laholms kommun misslyckats med.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Vem finns en kommun till för? Svaret borde var helt uppenbart, för sina medborgares skull. Men tyvärr finns det alldeles för många exempel när detta perspektivet helt är frånvarande och en kommun i stället agerar för sitt eget bästa.

I dag rapporterar Hallandsposten om hur HR-chefen i Laholms kommun, Malin Sörensen, har mörkat uppgifter för tidningen rörande ett personalärende.

Det är ett uppenbart brott mot de regler och lagar som en kommun måste följa. Den uppenbara mörkläggningen är också ett tydligt exempel på hur en kommun missat sitt fundamentala uppdrag.

Som en del av medborgarnas möjlighet till insyn i en kommuns verksamheter finns den så kallade offentlighetsprincipen som säger att allmänheten ”har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet”, som det står på regeringens hemsida.

När Hallandsposten i förra veckan begärde ut uppgifter om en projektledare som är avstängd under en pågående utredning om tjänstefel, uppgav Malin Sörensen att det inte fanns några dokument. Men det fanns det.

När tidningen sedan på nytt kontaktar Sörensen hävdar hon att hon lämnade ut de uppgifter som efterfrågades. Men det är inte sant, tidningen fick inga uppgifter alls.

Malin Sörensen är sedan också nedlåtande mot tidningens journalist och svarar syrligt:

”Jag måste fråga, varför är du så intresserad av detta?”

Det är en direkt oanständig fråga och anstår icke en kommunal företrädare. För kom ihåg, vem är en kommun till för?

Här kan det dock vara på sin plats att skilja på ärendet och dess innehåll. I ett pågående personalärende kan det givetvis finnas skäl att inte offentliggöra innehållet. Men att det faktiskt finns ett ärende måste meddelas.

Transparens och öppenhet är en viktig del av den svenska demokratin. Ska medborgarna ha förtroende för både folkvalda och den offentliga sektorn gäller det också att följa offentlighetsprincipen.

Här har Laholms kommun och dess HR-chef fallerat. Gör avbön och gör rätt. Det är det minsta man kan begära.