Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bo Gunnar Åkesson (M) anförde oppositionen när frågan om ansvarsfrihet prövades i Hylte kommun. Bild: Lennart Hildingsson

Mattias Karlsson: Mattias Karlsson: Extrem pengarullning i Hylte som inte får upprepas

Barn- och ungdomsnämnden i Hylte beviljades på tisdagen ansvarsfrihet efter en hård politisk strid. Förhoppningsvis med ett antal lärdomar rikare. Fjolårets rekordunderskott får inte upprepas igen.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

När allt kommer omkring är det partipolitiken som fäller avgörandet. Så kan man enkelt beskriva tisdagens demokratiska övning i Hyltes kommunfullmäktige.

Det kanske tyngsta ärendet på dagordningen handlade om ansvarsfrihet för kommunens nämnder, och då särskilt barn- och ungdomsnämnden. Där drog till sist Framtid Hylte det längsta strået och vann den avgörande omröstningen med 21 röster mot 15.

Ingen ledamot från respektive block, Framtid Hylte och den samlade oppositionen, avvek från sina partilinjer. Det var en viktig prestigeseger för den politiska majoriteten i Hylte, men den kryddades också med viktiga lärdomar för framtiden.

Frågan om ansvarsfrihet brukar inte vålla politisk strid eller ens någon debatt. Det händer ganska ofta att kommunens revisorer har ett och annat att anmärka, men på det stora hela brukar frågan vara över genom ett enkelt klubbslag från fullmäktiges ordförande.

Så var inte fallet när Hyltes kommunfullmäktige skulle pröva ansvarsfrihet för nämndernas verksamheter för 2018. För att verkligen göra allt enligt konstens regler hade fullmäktiges presidium valt att dela upp frågan om ansvarsfrihet i respektive nämnd och därutöver låta de ledamöter i fullmäktige som själva på något sätt hade anknytning till en nämnd, jäva ut sig när frågan om ansvarsfrihet skulle behandlas.

Anledningen till detta förfarande var att en majoritet av kommunens fem revisorer hade yrkat på att barn- och ungdomsnämnden inte skulle beviljas ansvarsfrihet för 2018.

Bakgrunden är att nämnden under förra året gjorde ett rekordstort underskott på över 40 miljoner kronor, och dessutom under året fick ytterligare 16 miljoner kronor. Detta har lett till mycket hård kritik mot nämnden och dess ordförande Maria Hedin (S).

Kommunens revisorer var hårda i sitt omdöme och yrkade alltså på att nämnden inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Men de fem revisorerna var inte eniga och två av dem, båda socialdemokrater, menade att det räckte med en anmärkning.

Moderaternas Bo Gunnar Åkesson var den som anförde oppositionen med ett långt inlägg där han riktade mycket hård kritik mot hur barn- och ungdomsnämnden agerat under förra året, eller snarare hur den inte hade agerat. Han berättade att en skolchef fått rådet att ”sitta still i båten”.

”När ekonomin börjar falla så är sitta still i båten det sista man ska göra”, sa han.

Ett genomgående tema i den debatt som fördes på fullmäktigemötet var vilken information som nämnden fick från förvaltningen under förra året och hur denna sedan hade förmedlats vidare. Enligt företrädare från den politiska majoriteten har man fått för lite information om hur illa ställt det var, medan oppositionen talade om mörkläggning och dimridåer från majoriteten.

”Det har varit svårt att lägga konstruktiva förslag när man har haft knappt med information”, sa oppositionsrådet Anna Roos (C), för dagen klädd i en t-shirt med orden: ”I [love] HY”.

I efterhand kan man konstatera att ord står mot ord, det saknas med andra ord en ordentlig dokumentation om vad som har sagts och vilken information som nämnden har fått.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) ville lyfta fram att det är svårt att veta exakt hur mycket pengar som skolan har att röra sig med. Det är en beskrivning som stämmer väl överens med verkligheten.

Förutom att skolan framför allt får resurser från kommunen, har det för Hylte kommuns del också funnits betydande intäkter för de asylsökande som har kommit de senaste åren samt extra pengar från Migrationsverket som kommunen kunnat söka för dessa personer. Utöver detta får skolorna också riktade statsbidrag.

När externa pengar faller ifrån och man har anställt mycket extra personal inom skolan blir så klart kostymen för stor, och skolan kommer snabbt att drabbas av ett skenande underskott. Detta är vad som har hänt. Men frågan är alltså om barn- och ungdomsnämnden inte borde ha agerat tidigare. På den punkten finns det verkligen mycket att anmärka på.

Den samlade oppositionen, C, M och SD, förlorade kampen om ansvarsfrihet. Ändå måste deras strid ses som en viss framgång, den politiska majoriteten i Hylte har lärt sig en läxa.

När allt kommer omkring måste Framtid Hylte lära sig av sina misstag. Det innebär att politikens roll och ansvar måste bli tydligare. Och för att parafrasera Bo Gunnar Åkesson, att sitta still i båten är det sista en politiker ska göra när pengarna rullar iväg.