Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Knäred övre är en av de första kraftstationerna till Sydsvenska kraftaktiebolaget, senare känt som Sydkraft. Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Mattias Karlsson: Energiomställning kräver mer ihopkopplade elnät

Att koppla ihop elledningar mellan när och fjärran kan var lika viktigt som att ställa om från fossilt till förnyelsebart.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Lagan har sin källa uppe på det småländska höglandet. Vid Markaryd svänger ån tvärt västerut och faller nittio meter ner mot den halländska kustslätten vid Laholm. Med kraften i älvens forsar skulle Sydsverige elektrifieras.

Den visionen hade ingenjör Johan Gustaf Richert i början av förra seklet och lade därmed grunden till en ny kraftproducent.

Den 17 september 1910 anlände Gustav V till Knäred. På plats fanns även statsminister Arvid Lindman som tillsammans med 400 inbjudna gäster under festliga former invigde fyra nya vattenkraftverk i Lagan, ett i Majenfors, ett i Bassalt samt två i Knäred. Det unika med kraftverken var att de var sammankopplade för att gemensamt kunna leverera ström till fem städer, från Halmstad i norr till Malmö i söder.

Fem år tidigare, 1905, hade Gustaf Richert fått idén till hur kraften från Lagan bäst skulle tas till vara. Richert insåg att det kunde bli problematiskt med olika lösningar för varje stad och kraftledningar kors och tvärs över Sydsverige.

I stället kom han fram till att det bästa var att bygga tio kraftstationer utmed Lagan och koppla ihop dem till ett gemensamt system som skulle förse de sydsvenska städerna utmed kusten med elkraft. Gustaf Richert lanserade sin plan för framträdande industri- och köpmän i Halmstad och i Skåne och de nappade.

1906 hade fem städer, Halmstad, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö, gått in som delägare i det nya bolaget, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, senare känt som Sydkraft.

Vattenkraften var viktig för framväxten av det moderna Sverige under 1900-talet, en stor del av vårt välstånd kan härledas till just elektrifieringen av de större vattendragen i landet. Blickar man framåt finns det mycket som pekar på att solen kommer att vara den bärande energikällan i den så nödvändiga omställningen att ersätta fossila bränslen med förnyelse- bara alternativ.

Den som vill veta mer om hur man kan fånga solens strålar och producera sin egen el från solceller kan få veta mer på dagens klimatföreläsning på Stadsbiblioteket i Halmstad. Då kommer Ylva Jalming och Pernilla Widstam, som är kommunala energi- och klimatrådgivare i Halmstad och Laholm, att berätta hur en solcellsanläggning fungerar. De kommer också att informera om vilka bidrag som finns och vilka regler som gäller. Föreläsningen ingår i serien ”Klimatet och vi” och undertecknad kommer att leda den efterföljande frågestunden. Klockan 18 börjar föreläsningen.

Solenergi kommer som sagt att vara en viktig energikälla i framtiden. Men, invänder någon, hur kan man få elkraft från solen när det inte finns något ljus? Svaret på den frågan är att det alltid finns sol någonstans på vår jord. Utmaningen är då att kunna leverera elkraft från där den produceras till där den behövs.

Att koppla ihop elledningar mellan när och fjärran kan var lika viktigt som att ställa om från fossilt till förnyelsebart. Insikten som Gustaf Richert gjorde för över hundra år, att ihopkopplingen är lika central som själva kraftverken, gäller lika mycket då som nu. Inget nytt under solen, med andra ord.