Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Attefallshuset i Frösakull har en mycket framskjuten position i det känsliga strandlandskapet. Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Mattias Karlsson: Det svarta huset i Frösakull borde inte ha fått byggas

Ett nybyggt Attefallshus på Strandvägen i Frösakull är uppfört enligt konstens alla regler. Ändå har länsstyrelsen, med rätta, stoppat bygget, bland annat med hänvisning till en ny rättspraxis.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

På väg ner mot havet på Strandvägen i Frösakull passerar man villor och stugor som smälter väl in i bostadsområdet. Men precis där Strandvägen tar slut och stranddynerna tar vid är det något som sticker upp, något som liknar en stor svart träkub.

Detta är ett så kallat Attefallshus, eller komplementbyggnad. Byggnaden är uppförd enligt konstens regler genom att fastighetsägaren hos Halmstads kommun har begärt, och fått, ett startbesked. Ändå är det utifrån slutresultatet tydligt att något har gått snett, det svarta huset ligger högt uppe på sanddynerna och har en oerhört dominerande position. Attefallshuset borde aldrig ha fått byggas på denna känsliga plats och med så stor påverkan på omgivningen.

Hallandsposten har tidigare rapporterat att grannar till tomten har klagat på det nyuppförda huset, och som tidningen rapporterade i helgen har Länsstyrelsen i Halland nu också tillfälligt stoppat bygget genom så kallad inhibition. I sitt beslut skriver länsstyrelsen följande:

”Komplementbyggnaden ger intrycket av en hög byggnad i läge och nivå, utan anknytning till det befintliga huset på fastigheten eller till bebyggelsemiljön i området. En byggnad som denna, i detta framskjutna läge i dynområdet i närheten av promenadspången mellan parkeringen och havsbadet, upplevs som en kraftig begränsning av upplevelse av ett orört strandområde.”

Frågan är då, hur kunde det svarta huset överhuvudtaget ges tillåtelse att byggas? Här måste man blicka bakåt ett antal år och berätta om bakgrunden till Attefallshus.

Från och med den 2 juli 2014 blev det tillåtet att utan bygglov uppföra en ny typ av komplementbyggnad på sin tomt. Om byggnaden uppfyller vissa regler, som till exempel att byggnadsarean är högst 25 kvadratmeter, krävs bara ett startbesked från kommunen.

Men tidigare i vår kom ett besked från Högsta domstolen (HD) som kan ställa hela regelverket kring Attefallshus i ny dager. Då meddelade HD att man inte prövar en tidigare dom från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att det är ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna att som granne inte kunna överklaga uppförandet av ett Attefallshus om detta har en negativ påverkan på omgivningen.

Slutsatsen är att en granne numera ges möjlighet att överklaga ett startbesked, trots att plan- och bygglagen anger att man inte kan det.

I fallet med det svarta huset i Frösakull har länsstyrelsen avvisat två överklaganden men bifallit ett tredje, dels för att de är så kallade rågrannar, dels för att bygget innebär en olägenhet.

Än har inte själva sakfrågan, det vill säga överklagandet från grannarna, prövats. Men länsstyrelsen ger en tydlig ledtråd i sitt beslut och skriver att ”överklagandet med tämligen hög grad av sannolikhet kan komma att bifallas”.

Det är också därför som länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition, det vill säga att startbeskedet inte gäller tills att ärendet är avgjort.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att fastighetsägaren inte kan klandras för sitt handlande. I stället är det reglerna för Attefallshus som behöver justeras, för slutresultatet med det svarta huset i Frösakull är inte bra, varken för grannarna eller de naturvärden som har inskränkts i området.

LÄS MER: Grannar oroas när ett hus byggs upp i sanddynerna

LÄS MER: Länsstyrelsen har stoppat stugbygget i sanddynerna