Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Patrik Ekheimer med några av legostaplarna som visar hur klimatutsläppen och energianvändningen ser ut i Halland. Bild: Roger Larsson

Mattias Karlsson: Mattias Karlsson: Att leka med lego kan rädda världen

När de nationella klimatmålen bryts ner för Halland är slutsatsen enkel: utsläppen från den privata bilismen måste minska kraftigt till år 2030.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Lego må vara leksaker gjorda av plast, men med legobitar kan man komma långt. Väldigt långt. I alla fall i att förstå hur världen fungerar och hänger ihop.

Det visade professor Hans Rosling väldigt tydligt när han med hjälp av legobitar kunde förklara väldigt svåra saker, till exempel hur världens befolkning har utvecklats eller hur världsfattigdomen har minskat i världen. Roslings pedagogiska presentationer byggde så klart på en djup kunskap i ämnet.

Det behövs liknande grepp när klimatkrisen ska beskrivas. För att minska de skadliga utsläppen av växthusgaser måste man förstå vad som är problemet och hur det kan åtgärdas. Även då kan legobitar komma väl hands och vara ett kraftfull pedagogiskt verktyg.

En som verkligen visade exempel på det är Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Halland, i samband med att en ny klimatstrategi presenterades i veckan.

Sveriges riksdag har satt upp tuffa klimatmål. Till år 2045 ska landet ha ”nettonoll” av fossilbaserade klimatutsläpp. Med nettonoll menas att det fortfarande går att använda fossila energikällor men att utsläppen måste tas bort från atmosfären i motsvarande grad, till exempel genom träd som binder kol- dioxid. Ett viktigt delmål på vägen till målet år 2045 är att utsläppen från inrikes transporter till 2030 ska minska med 70 procent jämfört med 2010 års nivå.

För många som följer klimatdebatten är detta välkända siffror, det vill säga inga nyheter. Däremot kan det vara svårt att förstå var utsläppen kommer ifrån och hur det i sin tur hänger ihop med energianvändningen. Det är här legobitarna kommer in. Genom att översätta utsläppen i Halland till färgglada legobitar kunde Patrik Ekheimer tydligt visa att det är inom transportsektorn som det sker väldigt mycket klimatutsläpp i länet, runt hälften av utsläppen av klimatgaser kommer från transporter och arbetsmaskiner.

Med två nya legostaplar för 2030 och för 2045, visade Ekheimer att det också är inom transporterna som det krävs en stor minskning för att klara klimatmålen. Inom industrin har det redan skett stora utsläppsminskningar och jordbruket kommer fortsatt vara en viktig sektor för Halland och där finns inte så mycket effektiviseringar att göra.

Patrik Ekheimer tog sedan fram två andra legostaplar som visade på energianvändningen och vilken mix den består av. I dag utgör fossila energikällor, som symboliserades av svarta legobitar, runt 30 procent av den energi som används i Halland. Bioenergi står för nära 40 procent medan vind- och vattenkraften i Halland ligger på strax under 10 procent vardera.

Staplarna beskrev situationen för 2016 och målet för 2030 och visade tydligt att de fossila bränslena måste fasas ut och ersättas med framför allt vindkraft.

Den konkreta slutsatsen för hallänningarna är denna, klimatutsläppen från privatbilismen måste minskas kraftigt redan till 2030. Antingen genom att ersätta bilen med att gå, cykla eller åka kollektivt, eller att ersätta fossila drivmedel med förnybara alternativ som biogas eller elkraft. Helt enkelt mindre bilkörning och mer klimatvänliga fordon.

Världen står inför en stor klimatkris, det råder det inga som helst tvivel om. Men trots de globala utmaningarna måste förändringarna ske på regional och lokal nivå. När Länsstyrelsen i Halland nu har brutit ner de nationella klimatmål som Sverige har satt upp till en regional nivå för länet, är det ett viktigt steg att verkligen gå till handling i klimat- omställningen.

När det finns konkreta mål för hur mycket Halland måste minska klimatutsläppen går det inte längre att ducka och hoppas att någon annan ska lösa klimatfrågan. Det är allvar nu, för alla hallänningar och företag i Halland.

Många av de utmaningar som vi står inför i klimatomställningen kan uppfattas som abstrakta. Därför måste klimatproblemen konkretiseras och då är en lek med lego en väg till att rädda klimatet – och världen.

Den som vill veta mer om den nya energi- och klimatstrategin för Halland kan lyssna på Patrik Ekheimer på tisdag den 22 oktober. Då håller han en föreläsning på Stadsbiblioteket i Halmstad i serien ”Klimatet och vi”. Klockan 18 börjar föreläsningen – och legobitarna kommer att vara plats.