Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Allt ovanligare form. Män köper sex, men män säljer också sex i stor omfattning. Numera oftast på nätet. Arkivbild från Red Light District i Amsterdam.

Manlig prostitution – ett stort mörkertal

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Alla som säljer sex är kvinnor som går på gatan, och de som köper, torskarna, är skumma män. Så ser den gängse bilden av prostitution ut. På fler än ett sätt är det en föråldrad uppfattning.

Okunskapen beror till stor del på en enögd syn på kön och makt. Men när samhället blundar för sådant vi inte vill se riskerar människor att fara illa.

Sedan den nya sexköpslagen infördes 1999 har gatuprostitutionen halverats. I stället har sexhandeln flyttat ut på nätet. Även om de flesta bedömer att fler kvinnor än män säljer sex är det svårt att säga med säkerhet hur proportionerna ser ut, eftersom inga omfattande undersökningar har gjorts i Sverige.

I en kartläggning av prostitution i Halland som Halmstadspolisen påbörjade i våras fann man tre unga män och tretton kvinnor i olika åldrar som säljer sex. Problemet är alltså inte bara isolerat till de stora städerna – det finns här också.

Egentligen är det inte en särskilt osynlig grupp, inte om man faktiskt letar. När RFSL gjorde studien ”Osynliga synliga aktörer” tidigare i år kom de i kontakt med 190 sexsäljande män på en månad. I Köpenhamn är majoriteten av dem som säljer sex män. Ändå nämns män som säljer sex bara på en halv sida i den 300 sidor långa statliga utvärdering av sexköpslagen som nyss presenterades, ”Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008”.

Det vanliga är att på förhand utgå från att män är förövare och kvinnor är offer, vilket inte lämnar mycket utrymme för gruppen pojkar och män som säljer sex. Samtidigt är det män som utgör den förkrossande majoriteten av sexköparna, oavsett könet på den som säljer. Att de prostituerade löper stor risk att utsättas för bland annat våld, våldtäkt och sexuellt överförbara sjukdomar som HIV vet man genom de få studier som gjorts, men även här är omfattningen okänd. Mörkertal och åter mörkertal.

Omfattningen av manlig prostitution är med största sannolikhet mycket större än de uppskattningar som gjorts. Om det är en endimensionell syn på könsroller eller nonchalans som ligger till grund för att man ignorerar den här gruppen är svårt att säga. Förmodligen en kombination.

Att ungefär dubbelt så många unga killar som tjejer säljer sex är däremot känt sedan länge. Samtidigt finns få hjälpinsatser riktade till just killar, och flera av dem uppges ha fått kalla handen av socialtjänsten eftersom de inte är tjejer.

Pojkar uppfattas nämligen inte som potentiella offer, tvärtom. Hjälpinsatserna för unga prostituerade riktas i Sverige nästan uteslutande till tjejer. Här måste det beredas utrymme även för pojkar och män. Det är inget nollsummespel. Samhället måste ta hand om utsatta oavsett vilket kön de har.