Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Att mekaniskt och normativt konstatera att Danmark och Tyskland har mer havsbaserad vindkraft än Sverige är enfaldigt.” Bild: CALBERG JASPER
”Att mekaniskt och normativt konstatera att Danmark och Tyskland har mer havsbaserad vindkraft än Sverige är enfaldigt.” Bild: CALBERG JASPER

”Ledarsidan tycks leva i en rent inskränkt idévärld”

Huvudproblemet för södra Sverige är avsaknaden av tillförlitlig, planerbar elkraft. Havsbaserad elkraft löser inte denna problematik. Det skriver Mikael Bengtsson i en replik på ledaren ”Kommer Ebba Busch att stoppa sitt korståg mot vindkraften?” Den politiske redaktören Mattias Karlsson svarar.

Inom det närmaste decenniet så är det snarare successiva effektökningar i befintliga kärnkraftverk som har en realistisk möjlighet, tidsmässigt, att öka andelen fossilfri – och inte minst – planerbar elkraft.

Stora och auktoritativa studier av den faktiska kostnadsutveckling för över 300 vindkraftsparker, på land och till havs i Danmark och Storbritannien, baserat på tjugo års historiska data, (professor Hughes, Edinburgh University) indikerar att den faktiska tekniska livslängden för havsbaserad vindkraft kan vara så låg som 15 år och att de reella drifts- och underhållskostnaderna är betydligt högre än tidigare antaganden.

Att mekaniskt och normativt konstatera att Danmark och Tyskland har mer havsbaserad vindkraft än Sverige är enfaldigt. Är dessa vindkraftparker lönsamma samhällsekonomiskt? Varför har Danmark och Tyskland konsekvent högre elpriser än Frankrike och Sverige? På vilket sätt gynnar det svenska elkonsumenter och svenskt välstånd med godtycklig subventionering av anslutningen till havs, som sedan kommer belasta elnätsavgifter, speciellt om investeringarna totalt riskerar att bli ett gigantiskt slöseri, som driver upp elpriset och som dessutom inte löser det kritiska behovet av pålitlig och planerbar kraft.

Redaktören synes helt oförmögen att förhålla sig till konkreta fakta i sak, utan ytligt nonsens om vad Ebba Busch kan påstås tycka. Det kan inte uteslutas att borgerliga politiker har tillgång till sakkunniga statssekreterare och föredragande teknisk expertis. En ansvarsfull politiker kanske rent av tycker sig behöva beakta vådan av för hög andel intermittent kraft, vilket övertydligt uppenbarat sig i Kalifornien på senare tid.

Att utan minsta nedslag i realia nedteckna en ytligt klimatmoralistisk ledare som bara upprepar tomma floskler, helt renons på exempelvis minsta antydan till kunskap om de för miljön och klimatet negativa livscykelanalyser som gjorts av vindkraft visavi kärnkraft, är löjeväckande och pinsamt.

Nu när historiska data föreligger från Storbritanniens tidiga satsning på havsbaserad vindkraft, (DN debatt 5/10, 12/10; Blomgren, Henreksson, Sandström) och dess faktiska utfall, med illavarslande höga underhållskostnader och kort teknisk livslängd, är det hög tid att sluta att okritiskt betrakta havsbaserad vindkraft som en frälsningslära.

Hallandspostens ledarsida tycks leva i en rent inskränkt idévärld där ordmagi och politik, tycks baseras på a priori-föreställningar om exempelvis ”förnyelsebar” vindkraft, helt utan brister och negativa effekter, när motsatsen helt uppenbart har visat sig vara för handen.

Huvudproblemet för södra Sverige är avsaknaden av tillförlitlig, planerbar elkraft. Havsbaserad elkraft löser inte denna problematik, som i dag kortsiktigt löses med ökad drift i Karlshamnsverken. Det är ingen slump att vindkraftsländer som Tyskland och Danmark har höga koldioxidutsläpp, då de i praktiken tvingas nyttja fossilbaserad elkraft när det inte blåser. Det finns ingen anledning för staten att subventionera havsbaserad vindkraft, som ökar obalanser och tekniska merkostnader för hela elsystemet, utöver dess faktiska bidrag av klimat- och samhällsnytta.

Sverige har inte råd att fortsatt behandla energipolitiken, med den för svensk samhällsdebatt så typiska tomma dygdeetik, som skyr konsekvens och grundläggande fakta. Ordmagi genererar inte konkurrenskraftig och planerbar el.

Mikael Bengtsson

Uppsala – Haverdal

Svar på Mattias Karlssons ledare, ”Kommer Ebba Busch att stoppa sitt korståg mot vindkraften?”

Svar:

Framtidens elsystem kommer inte att vara likt det som vi historiskt har haft. Med det sagt gäller det att blicka framåt, inte bakåt, för att förstå hur den svenska energiförsörjningen kommer att utvecklas.

I närtid finns det planer på en kraftig utbyggnad av den havsbaserade vindkraften i Sverige, en utbyggnad som snabbt kan tillföra stora mängder ny elkraft. Det finns ett antal olika lösningar för hur elsystemet kan blir mer robust när andelen förnyelsebara energikällor ökar.

Det är också rimligt att den havsbaserade vindkraft får samma villkor som för övriga energislag; skulle Svenska Kraftnäts projekt om elanslutningar till havs skrotas blir det inte så. Vad gäller livslängden för vindkraftverk till havs verkar det inte finnas några entydiga uppskattningar om detta. Här får man lita på att näringslivet kommer att göra allt för att kraftverken kan hålla så länge som möjligt.

Och som sagt, framtidens elsystem kommer inte att vara likt det som vi historiskt har haft. Därför gäller det att blicka framåt, inte bakåt.

Mattias Karlsson

politisk redaktör