Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trots att Skolinspektionen återkallat tillståndet för Römosseskolan i Angered fortsätter verksamheten, efter beslut i förvaltningsrätten. Bild: Adam Ihse/TT
Trots att Skolinspektionen återkallat tillståndet för Römosseskolan i Angered fortsätter verksamheten, efter beslut i förvaltningsrätten. Bild: Adam Ihse/TT

Malin Lernfelt: Lagvidriga skolor måste enklare kunna stängas

Att låta verksamheten fortgå som om inget har hänt är ett gigantiskt svek mot de barn som varje dag vistas i en skolmiljö präglad av religiös extremism.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

I slutet av oktober meddelade Skolinspektionen att de återkallade tillståndet för Föreningen Framtidsskolan att bedriva skolverksamhet. Föreningen är huvudman för Römosseskolorna i Göteborg som under åren varit i blåsväder upprepade gånger.

Bakgrunden till Skolinspektionens beslut är att myndigheten bedömt att föreningens styrelseledamöter är olämpliga att bedriva skolverksamhet. Detta eftersom det förekommit grova ekonomiska oegentligheter.

Exempelvis har pengar avsedda för skolverksamhet förts över till islamister i Somalia. Dessutom visar granskningar att skolans före detta rektor Abdirizak Waberi, tidigare moderat riksdagsman, även använt skolans resurser för att åka på lyxresor och gå på sexklubbar utomlands.

Skolan skulle stängts den 19 november. Men efter att Framtidsskolan överklagat Skolinspektionens beslut meddelade förvaltningsrätten i förra veckan att skolorna får drivas vidare fram till att domstolen gjort sin slutgiltiga prövning (DN 11/11). Rätten skriver att "Skolinspektionens beslut är mycket ingripande och medför långtgående konsekvenser för såväl huvudmannen som barnen eller eleverna.”

Ja, det hade inneburit långtgående konsekvenser att stänga skolan omedelbart. Men det är precis vad som behövts. Att låta verksamheten fortgå som om inget har hänt är ett gigantiskt svek mot de barn som varje dag vistas i en skolmiljö präglad av religiös extremism. Att det skulle vara ekonomiska aspekter som till slut fick Skolinspektionen att sätta ned foten är anmärkningsvärt.

I decennier har Römosseskolorna gång på gång kritiserats och anmälts för att de bryter mot skollagen och inte följer läroplanen. Stök, våld och tvång för barn att delta i religiösa inslag under skoldagen har inte lett till att skolan stängts. Inte heller det faktum att man under minst 22 år bedrivit könssegregerad undervisning vilket Skolinspektionen dokumenterat i en rapport som släpptes förra året (Expressen 8/7- 20). Ständigt har nya chanser utdelats efter falska löften om bättring. Så bör det inte kunna gå till.

För barn som växer upp under hedersförtryck och i familjer involverade i religiös extremism är skolan ofta den enda fristaden. Skollagen ger dem rätt att ta del av all den kunskap och frihet som de förvägras hemma.

Att lämna dessa barn i sticket och låta islamister eller andra fanatiker år efter år bedriva skolverksamhet i strid med lagar, regler och läroplaner är undermåligt agerat av ansvariga myndigheter.

Om alla barn ska ha samma rättigheter måste Skolinspektionen sätta ned foten betydligt tidigare än vad som görs i dag. Kommer upprepade signaler om att en skola inte fungerar och att det förekommer ekonomiska alternativt pedagogiska oegentligheter måste det vara tack och hej.

Friskolesystemet är redan hårt kritiserat. Att skolor som bryter mot lagen tillåts fortsätta underminerar trovärdigheten ännu mer. Enda sättet att långsiktigt värna alla barns lika rättigheter är att permanent stoppa skolor som missköter sitt uppdrag.

Konsekvenserna om man inte gör det kommer i framtiden att vara risk för ökad extremism och ett stort antal unga som saknar verktyg för ett fungerande vuxenliv.