Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bygge utan bygglov. Bild: Roger Larsson
Bygge utan bygglov. Bild: Roger Larsson

Mattias Karlsson: Länsstyrelsen, var god dröj

Mer än ett år har gått, och än har Länsstyrelsen i Halland inte avgjort ärendet med Dollarstores fastighet i Halmstad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

På länsstyrelsen intet nytt. I alla fall i ärendet som handlar Dollarstores fastighet på Flygstaden i Halmstad, och som inte har ett godkänt bygglov.

En förklaring kan finnas i att den som har överklagat det nekade bygglovet, det vill säga fastighetsägaren, klargjort att det inte finns något krav på att ärendet ska avgöras skyndsamt. Något som Länsstyrelsen i Halland tycks ha hörsammat. Åren går medan Dollarstores kommers består.

Det var i slutet av juni 2020 som Dollarstore öppnade i en nybyggd fastighet på Flygstaden. Men bara några dagar efter invigningen framkom att butiken hade öppnat för tidigt eftersom bygget inte fått ett så kallat slutbesked av kommunen. Dessutom menade kommunen att den färdiga byggnaden avvek för mycket från bygglovet.

Fastighetsägaren, som hyr ut byggnaden till Dollarstore, lämnade i mars 2021 in ett nytt bygglov till Halmstads kommun. Men bara ett par månader senare kom beskedet att byggnadsnämnden inte beviljar bygglov. En viktig orsak var att detaljplanen inte medger en affärslokal på den berörda tomten.

Fastighetsägaren valde att hösten 2021 överklaga kommunens beslut att inte bevilja bygglov till länsstyrelsen. Sedan har det inte hänt något, allt medan Dollarstores verksamhet oförtrutet har fortsatt. Av länsstyrelsens handlingar framgår dock att fastighetsägarens ombud i kontakt med länsstyrelsen meddelat att det inte är någon brådska med överklagandet. I en tjänsteanteckning från länsstyrelsen från i mars förra året står nämligen följande:

”Hon [ombudet] uppger att hennes huvudman inte har något skyndsamhetskrav alls, snarare tvärtom. Vi kommer överens om att vi väntar ytterligare med att avgöra ärendet och kontaktar henne på nytt innan vi avser ta beslut”.

I en tidigare anteckning från i november 2021 står det också att länsstyrelsen avser att fatta beslut under 2022. Så har uppenbarligen inte skett. Man kan därför med fog säga att det önskade dröjsmålet har uppnåtts med råge.

Men ska det verkligen vara så att den överklagande parten, som har allt att vinna på att en utdragen process, ska kunna förhala ärendet på det här sättet? Nej, så ska det inte vara. Dags att komma loss, länsstyrelsen.