Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Språkrör som nu pressar regeringen för att Sverige ska få snabbare tåg. Bild: Stefan Jerrevång/TT
Språkrör som nu pressar regeringen för att Sverige ska få snabbare tåg. Bild: Stefan Jerrevång/TT

Mattias Karlsson: Ingen tid att förlora med nya snabbtåg

När det gäller planerna på nya snabbtåg är Socialdemokraterna ett bakåtsträvande parti som inte vill satsa på framtiden.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det finns ett parti som kallar sig för Framtidspartiet. Men så mycket framåtsyftande politik bedrivs inte av Socialdemokraterna. Särskilt tydligt blir det i frågan om höghastighetsbanor som i allra högsta grad är ett viktigt framtidsprojekt.

Tanken är att de nya höghastighetsbanorna ska binda ihop Sveriges tre storstadsområden, Stockholm, Göteborg och Malmö med Jönköping som en nod i mitten.

Men då gäller också att det fattas beslut om att bygga de nya stambanorna. Där har det verkligen gått trögt för regeringen.

De två stora stötestenarna är hur snabbt tågen ska gå och hur staten ska finansiera den omfattande infrastruktursatsningen.

När det gäller hastigheten så finns det två alternativ, 250 km/h eller 320 km/h. De snabbare tågen kostar mer. För att finansiera de nya höghastighetsbanorna kan staten antingen låna upp pengarna eller lägga investeringen i det statliga anslaget. Skillnaden är utbyggnadstakten, med anslagsfinansiering skulle det ta cirka 80 år innan höghastighetsbanorna är helt utbyggda.

I båda frågorna har Socialdemokraterna har stretat emot och föredragit det långsammare tågalternativet och anslagsfinansiering, medan Miljöpartiet varit pådrivande för snabbare tåg och lånefinansiering.

En lösning kan dock vara på gång. Enligt vad Svenska Dagbladet rapporterar är Socialdemokraterna nu beredda på en kompromiss om alternativ finansiering, vilket skulle innebär att utbyggnadstakten kan ökas jämfört med anslagsfinansiering (SVD 12/4). Men frågan om vilken maxhastighet som ska vara målet är fortfarande under förhandling.

För att snabbtågen ska få så stor nytta som möjligt gäller det att bygga ut höghastighetsbanorna snabbt. Det är först när hela banan är utbyggd som den stora nyttan kommer. Att dra ut på utbyggnaden över 80 år är därför helt fel, oavsett finansieringsmetod. Dessutom kan tågen bli en riktig konkurrent till flyget om man väljer de snabbare tågen. Därför är det bra att Miljöpartiet nu driver frågan i regeringen och verkligen pressar Socialdemokraterna.

Förhoppningsvis kommer regeringen att välja det snabbaste alternativet, både vad gäller tåghastigheten och utbyggnadstakten.

I det läget gäller det att få fler partier att hoppa på tåget så att det blir en blocköverskridande överenskommelse, vilket är nödvändigt med tanke på den långa investeringstiden för höghastighetsbanorna.

Sverige har inte råd att hamna på efterkälken. Det finns stora vinster för hela samhället när de tre storstadsområdena binds ihop med höghastighetståg. Snabba tåg är därför framtiden. Det är dags att Socialdemokraterna tar sitt ansvar.

LÄS MER: Snabba tåg genom Sverige är framtiden