Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Vi är tydliga med att vi vill få igång en persontrafik som är attraktivt för pendlare och långväga resenärer så snabbt som möjligt, utan att äventyra vår ekonomi och befintlig tågtrafik som passerar Halmstad." Bild: Fredrik Magnusson

”Ingen ska lämnas på busshållplatsen”

Brev till ledarsidan. Vi har ansvaret att prioritera våra gemensamma skattemedel till kollektivtrafik som ger stor samhällsnytta. Det skriver regionpolitikern Dag Hultefors (M), i en replik till en ledare.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Ledaren, ”Lämna inte någon på busshållplatsen” (23/8), kan uppfattas som att vi inte satsar på kollektivtrafik i Halland och särskilt inte i Hylte kommun. Så är det inte. De senaste fem åren har vi ökat skatteanslaget från Region Halland till Hallandstrafiken med nästan 50 procent och det närmar sig en halv miljard kronor per år.

I princip alla satsningar på kollektivtrafik kostar skattepengar, utöver biljettintäkterna. I genomsnitt betalas ungefär hälften av resan med skatt.

Vi har ansvaret att se till att skatte-medlen används där de ger så stor samhällsnytta som möjligt. Där vi kan locka passagerare, konkurrera med bilen och öka andelen kollektivresande.

Den inriktningen har varit framgångsrik, inte minst vad gäller busslinjen Halmstad–Hyltebruk, med 34 vardagliga dubbelturer. Dessutom erbjuder vi på försök fler tågavgångar på HNJ-banan. Buss-avgångarna sent på kvällen har under sommaren varit så populära, bland annat på grund av många resande till Spenshult, att extrabussar har satts in. Vid två tillfällen har detta inte fungerat optimalt, vilket är beklagligt. Vi ställer krav på operatören, Arriva, att lösa detta. Ingen ska lämnas på busshållplatsen.

Pendlingen Hylte–Falkenberg är alltför liten för att kunna bära en busslinje. Att satsa fyra miljoner kronor av skattepengar på ett fåtal passagerare är inte försvarbart. Eftersom det framförts att arbets- och studiemarknaderna i Hylte och Falkenberg skulle kunna integreras mer, har kommuncheferna fått i uppdrag att ta fram förslag på hur detta skulle kunna ske. Om det till exempel innebär förslag på fler utbildningar i Hylte eller enklare pendling återstår att se.

Vad gäller persontrafik på Markarydsbanan handlar det inte om ”motsträvighet” utan om realism och omtanke om passagerare och ekonomi. Vi är tydliga med att vi vill få igång en persontrafik som är attraktivt för pendlare och långväga resenärer så snabbt som möjligt, utan att äventyra vår ekonomi och befintlig tågtrafik som passerar Halmstad. Vi ska snart få en rapport om när det går att starta en glesare, men ändå relativt attraktiv, trafik och vad den skulle kosta skattebetalarna.

Jag upprepar att vi har ansvaret att prioritera våra gemensamma skattemedel till kollektivtrafik som ger stor samhällsnytta.

Dag Hultefors

ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott

Region Halland

Svar:

Givetvis ska skattemedlen användas där de ger störst samhällsnytta, men politik handlar ofta också om att vilja. I det avseendet finns mer att önska av Hallandstrafiken för att hela Halland ska leva.

Mattias Karlsson

politisk redaktör