Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Statsepidemiologen Anders Tegnell visar hur man vill "platta" till kurvan för antalet coronasmittade, för att därmed minska belastningen på sjukvården. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mattias Karlsson: Hoppet finns mitt i coronamörkret

Det är lätt att bli orolig över den alarmerande utvecklingen av antalet personer som dött i covid-19. Men det finns också ljus i allt mörker.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Mörkertalet är stort, det vill säga hur många som globalt egentligen har smittats av det nya coronaviruset.

”Det är ingen som vet hur många som är smittade”, sa statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens presskonferens på måndagen.

Ändå florerar det mängder av siffror på antalet smittade globalt och i respektive land. Men detta gäller antalet konstaterade fall, inte det faktiska antalet som har blivit smittade. En sak som däremot är mer säkert är antalet som har dött i den nya virussjukdomen, covid-19.

För att göra en uppskattning av hur många som egentligen blivit smittade finns en rad hänsyn att ta. Det kanske allra viktigaste är att för många är symtomen för covid-19 milda och de går helt enkelt under radarn. Därefter finns inte kapaciteten att testa alla som misstänks ha blivit smittade av corona; i förra veckan ändrades dessutom rutinerna i Sverige till att man numera främst testar de som är i behov av sjukhusvård och vårdpersonal.

Sedan kan man inte heller bortse från propagandaeffekten, det vill säga att många länder aktivt försöker underrapportera antalet konstaterade coronafall i ett försök att kontrollera den inhemska informationsspridningen. Detta är framför allt vanligt i länder med auktoritära regimer, som till exempel Kina.

En sak är desto mer säkert, det är antalet som har dött i sjukdomen. Låt oss utgå från det.

Först och främst vill jag betona att jag är en lekman på området. Följande beräkningar är alltså i grund och botten rena spekulationer. Ändå kan det vara av intresse att givet vissa förutsättningar så leder det till specifika slutsatser som kan vara värdefulla att begrunda.

De tre länder som är mest drabbade av coronaviruset är Kina, Italien och Iran. I dessa länder ligger antalet dödsfall i dagsläget på 3 213, 1 809 respektive 853 avlidna.

Dödligheten för covid-19 är än så länge okänd; tidiga studier har pekat på mellan 1 och 2 procent, men detta är högst preliminära resultat. Skulle man däremot göra ett antagande att dödligheten för covid-19 ligger på nivån för en influensapandemi på 0,3 procent kan man faktiskt räkna på ett hum hur många som är smittade i de tre mest drabbade länderna.

Då blir det följande siffror. I Kina cirka 1,1 miljoner, i Italien drygt 600 000 och i Iran 284 000. Annorlunda uttryckt, antalet smittade kan vara långt fler än de som det hittills har rapporterats om.

Dessa beräkningar är som sagt spekulationer och ska tas med en stor nypa salt. Det man däremot kan säga är att mörkertalet för hur många som är smittade är troligen mycket stort. Dessutom kan inte antalet döda i coronaviruset bli färre.

Slutsatserna av detta är tämligen enkla och kan avdramatisera sjukdomen för den absoluta majoriteten av befolkningen. Det är mörkret omkring oss som inger hopp om trygghet. Det är de döda som visar vägen till sanningen för de levande.

Med det sagt är det ändå viktigt att alla som är sjuka stannar hemma. Har du äldre anhöriga, skydda dem genom att inte träffa dem och hjälp dem vid behov att handla mat.