Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Har de halländska Krösatågen kommit till järnvägens ände? Bild: Mattias Karlsson
Har de halländska Krösatågen kommit till järnvägens ände? Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: HNJ-banan ska utvecklas – inte avvecklas

Det är dags att mobilisera för Krösatågens framtid. Det är nu hallänningarna måste ställa sig bakom visionen om att hela Halland ska leva.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det var en ny tid, en tid av tystnad. Tågen stannade inte längre vid samhället, långsamt men säkert började järnvägsrälsen att växa igen. Invånarna i bygden började prata nostalgiskt om när tågen stannade på orten. Det var en tid när det var mycket människor i rörelse, på väg till och från sina jobb. Men också av de som reste för att träffa nära och kära, eller studenter som skulle till sitt lärosäte. På somrarna passerade turisterna.

Men det var då. Men nu hade tågen slutat att gå. När tågen tystnar, tystnar också ett samhälle.

Denna dystra beskrivning skulle kunna vara en framtidsbild från Torup, Kinnared eller Landeryd, tre samhällen i Hylte kommun där Krösatågen på HNJ-banan i dag stannar. Men hur länge tågen faktiskt gör det är högst osäkert.

I förra veckan presenterades en utvärdering av den treåriga satsningen på HNJ-banan, en satsning som ännu inte är till ända.

Det framkommer i utredningen att tågtrafiken på HNJ-trafiken är dyr, mycket dyr, i förhållande till annan kollektivtrafik i Halland. Därför har man utrett ett så kallat buss- alternativ som ska ersätta tågtrafiken från Halmstad till Värnamo. Bussalternativet ger en rejäl ökning av antalet dagliga turer i förhållande till dagens tågtrafik.

Detta kan på pappret låta bra, särskilt om man är politiker och har en begränsad budget att förhålla sig till. Ändå är det en mycket dålig idé att avveckla tågtrafiken på HNJ-banan.

Och det är här politiken kommer in, att man visar vad man vill.

Satsningen på HNJ-banan är som sagt ännu inte till ända. Tanken var att under tre år öka resandet på Krösatågen så att den blir mer lönsam. Målet om att nå en 30-procentig kostnadstäckning ser inte ut att nås till årsskiftet, detta trots att man uppnått en rejäl ökning av resandet med nära 40 procent. Men det kan också bero på att man utökat trafiken med två dagliga turer från Halmstad C.

Dessutom har tågresandet fått sig en rejäl törn under den gångna våren på grund av coronakrisen, men på sikt bör det ses som ett hack i kurvan, en kurva som pekar uppåt.

Det finns många utmaningar med HNJ-banan. Den främsta handlar om skicket på banan, den behöver rustas upp och elektrifieras. Utöver det så behöver även Hyltebruk bli en stationsort, något som är möjligt med investeringar. Men vad som framför allt saknas är en genuin vilja från Region Hallands politiker att satsa på infrastrukturen även i inlandet.

Ser man till ekonomin är det mycket som talar för bussalternativet. Därför hade det varit klädsamt om de ansvariga politikerna uttalar sig om Krösatågens framtid. Men i en intervju med Hallandsposten vill inte regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) kommentera bussalternativet (27/6).

Det är självklart att ett avgörande sker innan det finns ett färdigt förslag på bordet. Det är nu som kampen ska föras för HNJ-banan. Det är nu mobiliseringen måste ske för att Hallands inland inte ska tystna. Det är nu hallänningarna måste ställa sig bakom visionen om att hela Halland ska leva.

Tomma tåg är givetvis dumma tåg. Det går inte att slentrianmässigt köra tåg med ett för litet reseunderlag. Men det är en stor skillnad mellan att det går tåg och att det inte går tåg alls. Därför måste politiken träda fram och tydligt visa att man vill att det ska finnas kvar persontrafik på HNJ-banan från Halmstad upp till Smålandsstenar och vidare till Värnamo.

Om man omvänt inte vill behålla tågtrafiken så bör man så klart vara tydlig med det, det vill säga att man lägger ner HNJ-banan. Det hade förvisso varit ett stort bakslag för den halländska kollektivtrafiken och idén om att hela Halland ska leva, med ett sådant ställningstagande går i alla fall att förhålla sig till.

Tåg som trafikslag har framtiden för sig. Förutom att tågresandet har en liten klimatpåverkan är det också bekvämt och snabbt att åka tåg, både regionalt och interregionalt. HNJ-banan kan även i framtiden bli en mycket viktig länk mellan Halland och Stockholm om höghastighetstågen blir verklighet.

Men för att tåg ska vara framgångsrika krävs det uppoffringar, eller med andra ord, investeringar. För att klara av investeringarna krävs det politisk vilja.

Där står vi nu i Halland, vid ett vägskäl. Ska persontrafiken på HNJ-banan vara kvar?

För den som tror på framtiden borde svaret vara givet. HNJ-banan ska utvecklas, inte avvecklas.