Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Får vara kvar. Kicki Bergstrand och Maj-Inger Sunesson på Nattcaféet, vars verksamhet nu inte är hotad. Bild: Jari Välitalo

Halmstads kommun måste värna de svagaste

När socialnämnden i Halmstad står inför stora besparingar är det viktigt att de inte drabbar de mest utsatta i samhället.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det såg mörkt för två viktiga och mycket värdefulla kommunala verksamheter i Halmstad. Enligt ett tjänstemannaförslag hotades både Nattcaféet för hemlösa och Bredgatan 3 av nedläggning. Men en enig socialnämnd beslutade på torsdagen att inte gå vidare med de föreslagna nedläggningarna. Därmed kan verksamheterna drivas vidare. Men än finns hotet om andra stora besparingar inom socialtjänsten.

Det var för en månad sedan som ett tjänstemannaförslag för att få socialnämndens budget i balans presenterades. Förslaget innebar att nämnden skulle spara 61 miljoner kronor och att 70 tjänster var hotade.

Socialnämnden beslutade då att först invänta en konsekvensbeskrivning innan politikerna fattade beslut om de stora besparingarna. På torsdagen kom beskedet att Nattcaféets verksamhet för hemlösa och Bredgatan, som är en mötesplats för personer med psykiska funktionsnedsättningar, får vara kvar. Men nämnden beslutade också att man måste gå vidare med besparingar och totalt spara 47 miljoner för nästa år.

Hallandsposten har i veckan rapporterat om de föreslagna besparingarna och tydligt visat vilken betydelse socialtjänstens verksamheter har. På Nattcaféet kan hemlösa få en sovplats över natten och i snitt har boendet mellan 11 och 12 övernattande per dygn under ett år.

På Bredgatan 3 har personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa en mötesplats och kan få hjälp med att hitta en sysselsättning och arbete. För en kommun kan detta vara små verksamheter men för den enskilde betyder de oerhört mycket – mer än vad som kan värderas i pengar.

Ändå måste en kommun prioritera och planera för kommande år. Socialnämnden i Halmstad har stora utmaningar i att få ihop en budget i balans. Bara för innevarande år beräknas nämnden verksamheter göra ett underskott på nästan 30 miljoner kronor.

Minskade statliga anslag och stora utgifter för tomma lokaler och övertalig personal är några orsaker till att underskottet växt under året. Dessutom har Försäkringskassan blivit hårdare i bedömningen av den personliga assistansen, vilket leder till så kallade ”övervältringskostnader” när kommunen tvingas täcka upp för dessa minskade bidrag från staten.

Givetvis är det viktigt att Halmstads kommun har en budget i balans och då måste alla verksamhetsområden dra sitt strå till stacken. Men det måste också göras prioriteringar.

I ett välfärdssamhälle som Sverige sker en omfördelning från de som har till de som behöver. Det är en princip som många ställer upp på. Alla kan någon gång i livet drabbas av sjukdom eller ha en nära anhörig som mår dåligt, och då behövs hjälp från det allmänna. För vissa är den hjälpen helt avgörande för att kunna överleva.

Därför är det viktigt att värna om de allra svagaste i samhället och se att de får den hjälp de behöver. När nu socialnämnden inte går vidare med alla den föreslagna besparingar är det verkligen välkommet.

Men fortfarande finns hotet kvar om drakoniska nedskärningar. En kommun som inte kan ta hand om de allra svagaste är i sanning ett kallt samhälle.

Här vill det till att politikerna, med den borgerliga alliansen i spetsen, ser till att så inte sker. Det är verkligen upp till bevis för det nya styret i Halmstads kommun.