Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En bättre kollektivtrafik i Halland är bra för alla hallänningar. Bild: Mattias Karlsson
En bättre kollektivtrafik i Halland är bra för alla hallänningar. Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Hallandstrafikens logga är en skam för hela Halland

Gör Halland helt igen – med en bättre kollektivtrafik i inlandet.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

För alla som har åkt kollektivtrafik i Halland är symbolen väl bekant – Hallandstrafikens logga med den naggade bokstaven ”H”. Tittar man närmar ser man en välkänd siluett framträda där H:et är naggat, det är Hallands kustlinje från nord till söder.

Men är loggan egentligen en bra symbol för den halländska kollektivtrafiken, eller för hela Halland? Svaret är ett bestämt nej. Halland är så mycket mer än bara sin kust –loggan är en skam för länet. Även om merparten av hallänningarna bor och verkar vid kusten så finns det så betydligt mer av Halland inåt land. Men alltför ofta glöms denna del av länet bort. Och det gäller inte minst en god tillgång till kollektivtrafik.

Just nu är det tuffa tider för den halländska tågresenären. Den här helgen, mellan den 6 och 8 oktober, ställs all tågtrafik mellan Halmstad och Göteborg in på grund av banarbete. Tågtrafiken ersätts med bussar. Men ersättningsbussarna kommer inte fullt ut kunna ersätta de inställda tågturerna.

”Bussar ersätter men eftersom vi har förarbrist i Sverige så kommer vi inte kunna ersätta alla tågplatser fullt ut”, säger Hallandstrafikens avdelningschef Peter Gyllander till HP (3/10).

Även tågtrafiken söderut är påverkad av banarbetare. Fram till den 3 december går det inga tåg mellan Ängelholm och Helsingborg, vilket innebär att den sträckan ersätts med bussar samt att Pågatågen mellan Halmstad och Helsingborg är inställda. För den som ska resa längre söderut går tågtrafiken i stort sett som vanligt, men det kan förekomma förseningar.

Alla dessa banarbeten har ett gott syfte, att förbättra Västkustbanan, det vill säga järnvägen mellan Lund och Göteborg. Och på sikt kommer hela sträckan att bli dubbelspårig; just nu pågår utbyggnad till dubbelspår mellan Maria norr om Helsingborg och Ängelholm samt på en sträcka på nio kilometer söder om Varberg.

Men ser man på en järnvägskarta över Halland finns det flera linjer inåt land, mot det småländska höglandet. Här finns den kraftigt eftersatta HNJ-banan från Halmstad till Nässjö och Jönköping med en tågtrafik som Hallandstrafiken inte direkt prioriterar, och inte minst det stora sorgebarnet Markarydsbanan från Halmstad till Markaryd där det inte går någon persontrafik alls — och inte lär göra på många år trots politiska löften om motsatsen. Det är bara för tragiskt.

Att det finns ett stort behov av kollektivtrafik mellan Markaryd och den halländska kusten blev tydligt när det Markarydsbaserade företaget Nibe gick in och kraftigt sponsrade den befintliga busslinjen mellan Halmstad och Markaryd, och som går via Veinge och Knäred. I slutet av förra året kunde busstrafiken utökas från en tur om dagen till åtta.

Det är uppenbart att politikerna i Region Halland prioriterar de nord-sydliga stråken genom länet med E6:an och Västkustbanan. Men Halland måste vara något mer än bara ett transitlän mellan Malmö och Göteborg.

Ser man historiskt på Hallands utveckling är det inte den nord-sydliga länken som varit en den stora framgångsfaktorn. I stället är det länken mellan den halländska kusten och inlandet som varit Hallands styrka. För det är utmed de så kända halländska vattendragen – Lagan, Nissan, Ätran och Viskan – som mycket av näringslivet har utvecklats. Av kanske naturliga skäl, det är utmed dessa stråk som det varit möjligt att transportera varor och på senare tid har åarna blivit viktiga kraftproducenter med utbyggnaden av vattenkraftverk.

Men tyvärr har dessa historiskt viktiga vattenvägar blivit sorgligt bortglömda av politiken.

Det finns nämligen mycket att vinna på en bättre kollektivtrafik inåt landet. En välfungerande och effektiv arbetsmarknad är helt beroende av rörlighet, att det är enkelt för hallänningen att ta sig från där man bor till där jobbet finns. Halland har en väl utbyggd nord-sydlig länk med E6:an och Västkustbanan. Men inåt land är tillgängligheten inte lika bra, särskilt problematiskt är det att förlita sig på kollektivtrafiken i öst-västlig riktning.

Visserligen går det att flytta till jobbet, men för många är det inte ett så enkelt alternativ. Det är då kollektivtrafiken kan spela en helt avgörande roll för att få ihop livspusslet. Men då måste också bussarna och inte minst tågen gå i tid.

Vad som behövs är att de halländska stråken inåt landet stärks, och mot grannlänen där. I Kronobergs och Jönköpings län finns det både människor och varor som i dag hindras att på ett effektivt sätt ta sig ut till kusten. Omvänt finns det också starka arbetsmarknader i Smålands inland som skriker efter arbetskraft, som finns i Halland.

Från norr till söder, från öster till väster. Låt hela Halland – och Hallandstrafikens ”H” – bli helt igen. Det tjänar alla hallänningar på.