Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På Nyhem kan det rivas för att byggas nytt – på höjden. Bild: Roger Larsson
På Nyhem kan det rivas för att byggas nytt – på höjden. Bild: Roger Larsson

Mattias Karlsson: Höjden av bakåtsträvande att inte bejaka höga hus

Planerna på högre hus på Nyhem och 300 nya bostäder ska verkligen bejakas i en stad som växer kraftigt. Förtätning är framtiden för Halmstad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

I förra veckan kunde Hallandsposten rapportera om planerna på nya hus på Nyhem i Halmstad som kan ge upp emot 300 bostäder. I en stad och en kommun som växer så det knakar så skulle det vara ett oerhört positivt tillskott på nya bostäder.

Det var på samhällsbyggnadsutskottets senaste möte som ärendet behandlades. Det gäller två privata fastighetsbolag, Jana Fastigheter och Willhem, som vill riva befintliga byggnader på Nyhem och bygga nya flervåningshus med bland annat bostäder. För att kunna göra det vill de två bolagen ha ett positivt planbesked inför det kommande detaljplanearbetet.

Men när utskottet skulle ta beslut blev det politisk strid om höjden på de nya byggnaderna.

Utskottets ordförande Jenny Axelsson (C) ville gå emot kommunledningsförvaltningens förslag om nya byggnader i fyra till sex våningsplan och i stället yrkade hon på att de nya fastigheterna kan bli åtta våningar högt, vilket skulle ge 200 nya lägenheter för Jana Fastigheter och 100 lägenheter för Willhem.

Men två partier, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, reserverade sig mot förslaget. Enligt Tony Stané (S), som är ledamot i utskottet, är man emot planerna på de högre byggnaderna för att det skulle förtäta området utan att det skulle tillföras nya grönområden och att de högre byggnaderna skulle ytterligare öka segregationen i de östra delarna av Halmstad.

Först och främst så är det redan hårdgjord yta som byggplanerna gäller. Befintliga grönytor kommer alltså inte att tas i anspråk. Däremot är det så att med mer boenden på samma yta kommer andelen grönyta per person att minska, men det är inte ett tillräckligt skäl för att säga nej till höga hus. Att segregationen skulle öka i området är ett i sammanhanget konstigt argument när de nya bostäderna bland annat vänder sig till studenter. Varför bygga nya studentbostäder i andra delar av Halmstad än just nära högskolan?

Med stöd av Centerpartiet och Moderaterna tog samhällsbyggnadsutskottet beslut om att ge ett positivt planbesked och därmed också inleda planarbetet för området. Någon gång under 2024 beräknas detaljplanearbetet vara avslutat för att sedan antas av kommunfullmäktige. Det återstår mycket arbete innan det finns en färdig detaljplan men om allt går som det ska kommer förslaget till ny detaljplan öppna upp för nya åttavåningshus på Nyhem.

Förhoppningsvis har S och V då tagit sitt förnuft till fånga. Att sätta stopp för att bygga fler studentbostäder känns verkligen helt fel i en stad som växer och inte minst behöver just fler bostäder för studenter. Lägg därtill att Nyhem med sin närhet till högskolan är ett otroligt attraktivt område för studenter.

Märk väl, det är två privata fastighetsbolag som vill satsa på Halmstad och bygga nya bostäder på höjden. Detta ska bejakas – inte motarbetas.

I ett Halmstad som växer är förtätning ett effektivt utnyttjande av den begränsade marken som finns till förfogande att bebygga, detta gäller oavsett om det byggs på väster eller öster.

Framtiden för ett växande Halmstad ligger i att bygga på höjden. Det är så kommunen kan bli attraktiv för både nuvarande och framtida Halmstadbor.