Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den vårdcentral i Halland som fick högst poäng i SKR:s undersökning är Söndrumskliniken. Bild: Jari Välitalo
Den vårdcentral i Halland som fick högst poäng i SKR:s undersökning är Söndrumskliniken. Bild: Jari Välitalo

Kent Nilsson: Hög belastning skapar oro

Tanken på valfrihet är bra och efterfrågas säkert av många, men kan också leda till snedbelastning mellan vårdcentraler.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

För några veckor sedan presenterades resultatet i en nationell patientenkät som gjordes av SKR under 2021. Av de 3 900 patienterna i Halland som valde att svara på enkäten var det stora flertalet nöjda. Tre av fyra uppger att de har högt förtroende för sin vårdcentral.

Vårdcentralerna är en av de viktigaste byggstenarna i det svenska samhället. För de allra flesta innebär kontakten med personalen på sin vårdcentral trygghet och kontinuitet i behovet av sjuk- och hälsovård. Den vårdcentral i Halland som får högst poäng i undersökningen är Söndrumskliniken. I såväl Halmstad som i Laholm är det privata vårdcentraler som toppar listan. Detta betyder dock inte att invånarna är missnöjda med den halländska närsjukvården i regional regi. Förtroendet är generellt högt.

De politiska ambitionerna har nu under två tre decennier varit att erbjuda valfrihet för invånarna. Rutinerna för val av vårdcentral handlar om att ”lista sig”. Tanken på valfrihet är bra och efterfrågas säkert av många, men leder i vissa fall till snedbelastning mellan vårdcentraler. En oönskad effekt som riskerar att leda till överbelastning, inte minst för allmänläkarna.

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM-Halland, har tillsammans med Svenska Distriktsläkarföreningen, DLF, visat i en lokal undersökning att många allmänläkare i Halland upplever hård arbetsbelastning. Snittet i Halland på listade patienter per allmänläkare är 2 173 enligt SFAM. Riktmärket för läkarföreningen ligger på 1 000 till 1 500 listade patienter per allmänläkare.

Orsaken till överbelastning på vissa vårdcentraler kan tyvärr bero på att nyutbildade läkare väljer bort allmänmedicin som specialitet med rädsla för dåliga arbetsvillkor. SFAM föreslår en begränsning av antalet listade patienter per vårdcentral, men det verkar inte vara en populär lösning ur politisk synvinkel. Faktorer som påverkar vårdcentralernas belastning handlar bland annat om popularitet och konkurrens. Och varje förändring av systemet med listning riskerar att skapa nya effekter.

God arbetsmiljö hänger dock ihop med kvalitet. Ett gemensamt mål för såväl läkarförbunden som för den politiska ledningen borde vara att göra rollen som allmänspecialist mer attraktivt ur arbetsmiljösynpunkt. Detta vinner alla på.