Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är  hög tid för regionen att fundera på hur nästa upphandling om grön rehab ska se ut.
Det är hög tid för regionen att fundera på hur nästa upphandling om grön rehab ska se ut.

Katarina Erlingson: Grön rehab positivt för deltagarna och landsbygden

Avtalen kring grön rehab går ut hösten 2021 och det är snart dags att handla upp igen, med ett klokt underlag där utvärdering ingår.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Grön rehab, naturunderstödd rehab, hästunderstödd terapi. Kärt barn har som bekant många namn. Region Halland har sen 2017 handlat upp grön rehab av några olika landsbygdsföretag runtom i länet.

I Skåne startade ett liknande arbete tidigare, vilket troligen beror på närheten till SLU Alnarp som är forskningspionjär med sin rehabiliteringsträdgård. Även på andra håll i landet har regionerna anlitat gårdar för att rehabilitera personer med till exempel utmattningssyndrom eller annan psykisk ohälsa.

Region Hallands avtal med de gårdar som erbjuder grön rehab går ut hösten 2021 och det är därför hög tid för regionen att fundera på hur nästa upphandling ska se ut. I det nuvarande avtalet har inte någon utvärdering ingått, vilket är något egendomligt. Det är ju bra om regionen vet vad man lägger sina pengar på. En enklare uppföljning har gjorts, vilket förstås är det minsta man kan begära.

Samtidigt som en utvärdering inte är begärd av beställaren, det vill säga regionen, finns det enligt uppgift en del fördomar kring den här typen av verksamhet. Vissa tycker att det saknas evidens och efterfrågar mer forskning.

Inom medicinska utbildningar är man inriktad på kvantitativa utvärderingar där det är lätt att mäta en viss dos medicin och den verkan den får. Ingår det mer kvalitativa eller mjuka faktorer kan de vara svårare att mäta, även om det alls inte är omöjligt. Läkemedel har ofta väldigt många användare och man kan då lättare bevisa om det fungerar eller inte.

Naturunderstödd terapi och rehabilitering bygger dels på färre patienter, dels på hur patienten upplever sin förbättring. Det är tyvärr så att denna ”mjuka” kunskap inte är lika högt ansedd inom de naturvetenskapliga professionerna.

Det finns alldeles utmärkt forskning, inte minst från SLU Alnarp där pionjären Patrik Grahn etablerade en rehabiliteringsträdgård i början av 2000-talet. Även på Högskolan i Halmstad pågår forskning.

Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad, driver för närvarande ett forskningsprojekt om hästunderstödd terapi och rehabilitering. De första artiklarna väntas komma under 2021. Studien fokuserar på personer med schizofreni och deras anhöriga.

Grön rehab i Halland är knutet till vårdcentralerna och deras rehabsamordnare. Patienterna väljer själv vilken av de fem anknutna gårdarna de vill remitteras till. Programmet håller på i tolv veckor och dagsformen på patienten får avgöra vilka aktiviteter som orkas med.

Några av gårdarna har djur och inriktar sig på det, medan andra håller sig till trädgård eller natur. Gemensamt är att deltagarna får fylla i en enkät när de börjar programmet och en enkät när de slutar. Då kan man se deltagarnas utveckling som i de flesta fall är positiv.

Enligt uppgift finns det ett stort intresse att starta upp nya gårdar med naturunderstödd terapi. Det vore bra om det finns på fler platser och i alla kommuner; i dagens upphandling saknas gårdar i Laholm och Kungsbacka. Verksamheten kan vara en intressant nisch för landsbygdsföretagare som har sjukvårdsutbildning eller annan lämplig bakgrund.

Gill Croona driver en av gårdarna som erbjuder grön rehab. Hon brinner för ämnet och arbetet och pekar bland annat på att de flesta deltagarna är kvinnor.

”Jag utgår från att det blir en ny upphandling, inte minst eftersom kvinnor är den stora målgruppen och hur skulle det se ut att inte satsa på kvinnors hälsa”, säger Gill Croona.

Regionrådet Helene Andersson (C) lyfter också detta perspektiv och ser att det behövs andra metoder inom vården än de rent medicinska.

”Regionens rapport ’Från vaggan till graven’ visar att könsskillnaderna i Halland är större än på andra håll i landet. Att satsa på kvinnor med psykisk ohälsa är ett sätt att minska skillnaden”, säger Helene Andersson.

Det finns ännu inga beslut kring en ny upphandling, men Helene Andersson berättar att politikerna fått en uppdaterad information kring rehab och att hon väntar sig att ett ärende kommer upp någon gång efter årsskiftet.

Låt oss hoppas att man till nästa gång tar in ett uppdrag att utvärdera grön rehab. Denna viktiga verksamhet ska inte kunna viftas bort som något flummigt och ju mer kunskap som finns desto fler kan få möjlighet att delta i denna typ av rehabilitering.