Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den politiska majoriteten Framtid Hylte med Ronny Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V).
Den politiska majoriteten Framtid Hylte med Ronny Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V).

Mattias Karlsson: Framtid Hylte gör skäl för sitt namn

En kommun av Hyltes storlek måste hushålla med sina resurser och samtidigt ändå försöka locka till sig nya kommuninvånare. Det är ingen lätt ekvation.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det är inte alltid så lätt att få ihop ekonomin i en kommun. En kommun måste hela tiden dynamiskt anpassa sig efter de ekonomiska förutsättningar som gäller. Utgifterna, framför allt personalkostnader, måste ha täckning i de intäkter som en kommun har, om det så är direkta skatteintäkter, eller riktade och generella statsbidrag.

Enligt lagen måste ett underskott i en kommuns budget hämtas in snarast, varför det inte finns några större marginaler i den fortlöpande förvaltningen. Ett bestående underskott måste antingen täckas upp med pengar från en annan del av kommunbudgeten, eller genom besparingar och nedskärningar.

Av detta följer så klart att en kommun är direkt påverkad av konjunkturen i stort, vid dåliga tider viker snabbt skatteintäkterna ner, och då måste ofta också utgifterna minska på motsvarande sätt. Och nog har det varit ett par turbulenta år i Kommunsverige under coronapandemin, men att läget inte är värre än man först befarade beror både på att återhämtningen kom snabbare och inte minst på att staten öppnade plånboken rejält och delade ut friskostliga statsbidrag till landets kommuner.

En annan sanning som är värd att ta upp i sammanhanget är att små kommuner är mer utsatta än stora. För den lilla kommunen är ofta marginalerna mindre, varje minskad krona på intäktssidan slår ofta hårdare i en kommun med en liten budget jämfört med en kommun med en betydligt större budget. En liten kommun måste helt enkelt snabbare anpassa sin kostym efter de rådande ekonomiska förutsättningarna.

En sådan liten kommun är Hylte. Den pågående coronapandemin har satt hård press på den kommunala ekonomin i Hylte kommun, framför allt genom ökade utgifter inom verksamheterna.

Osäkerheten kring den pågående pandemin var också en av anledningarna till att det politiska styret, Framtid Hylte, i höstas valde att dela upp sin budget i en två delar i en slags tvåstegsraket där de första, och mer nödvändiga besluten behandlades av kommunfullmäktige i november förra året medan övriga delar av budgeten sköts upp för beslut i början av detta år.

Även osäkerheten kring befolkningsutvecklingen och vilken budget som riksdagen skulle anta låg också till grund för att dela upp budgeten i två delar. När det politiska styret Framtid Hylte, där Socialdemokraterna, Kommunens väl, Liberalerna och Vänsterpartiet ingår, på onsdagen presenterade andra delen av sin budget hade bilden klarnat betydligt.

Under 2021 minskade befolkningen i Hylte men den vände sedan upp igen och steg till ungefär samma nivå som vid årets inledning. Detta tillsammans med de statsbidrag som riksdagen röstade igenom i samband med budgeten ger drygt 11 miljoner kronor extra att fördela inom kommunen, bland annat till nämnderna.

För Hylteborna gäller att skattesatsen för 2022 är oförändrad och alla nämnder tillförs pengar som motsvarar de allmänna kostnadsökningarna. Detta är inga direkta nyheter.

Det som i stället var nytt är Framtid Hyltes satsning på att öka bostadsbyggandet i kommunen. Det är välkommet. Varje ny invånare som Hylte får innebär ökade skatteintäkter på i genomsnitt 60 000 kronor per år. Samtidigt är det en tuff utmaning att få privata byggbolag att satsa på nya bostäder i kommunen. Bostadspriserna i Hylte är ofta betydligt lägre än till exempel i Halmstad, medan kostnader för att bygga är ungefär lika. Därför behövs det politisk vilja för att locka till sig byggbolag.

Och den visar Framtid Hylte som nu vill erbjuda företag en bygg tryggt-garanti som innebär att företag som bygger hyresrätter i Hylte får ett hyresstöd från kommunen under det första året. Detta är en innovativ satsning, och även lönsam på sikt för kommunen med tanke på att varje ny invånare ger ett bra tillskott i skatteintäkter.

I bostadssatsningen riktar Framtid Hylte en uppmaning till Hyltebostäder att stå för en fjärdedel av bostadsmålet om 20 nya bostäder om året, det vill säga att man årligen ska bygga fem lägenheter. Det politiska styret pekar också ut tre områden där man vill öka bostadsbyggandet och sänker priset rejält för 55 stycken kommunala så kallade lucktomter för att stimulera fler bostäder i kommunen.

En kommun av Hyltes storlek måste hushålla med sina resurser och samtidigt ändå försöka locka till sig nya kommuninvånare. Det är ingen lätt ekvation, särskilt inte som intresset från byggbolag är bygga nya bostäder i Hylte ofta är litet.

Men med det fokus som Framtid Hylte har visat de senaste åren och som tydligt visar sig i den nyligen presenterade budgeten visar man vägen för att kommunen trots de tuffa utmaningarna ändå kan vara attraktiv för nya invånare. Den framtidstron ska inte underskattas, de beslut som fattas i dag kan få en stor påverkan i framtiden.

Och på sikt är det också möjligt att kommunen växer till målet om 12 000 invånare till år 2040. Det skulle i så fall kunna säkerställa en bra kommunal verksamhet som både kommer nuvarande och framtida Hyltebor till nytta.

Med Framtid Hylte vid rodret visar man att en liten kommun gör så gott den kan. Och det kan bära långt.