Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är genom statistiken som Andersberg påminner om stadsdelarna med mest bekymmer i landet. Bild: Jari Välitalo, Jari Välitalo
Det är genom statistiken som Andersberg påminner om stadsdelarna med mest bekymmer i landet. Bild: Jari Välitalo, Jari Välitalo

Kent Nilsson: Förtroendefullt samarbete ger positiv utveckling

Andersberg är en stadsdel relativt nära centrum med bra utemiljö, försvinnande lite klotter eller vandalism och bra boendemiljö.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) har ett antal gånger de senaste åren offentliggjort en aktuell lägesbild över de geografiska områden som är ”utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta”. Bilden bygger på en bedömning av socioekonomisk status och kriminell inverkan där boende upplever otrygghet. I de särskilt utsatta områdena bedöms det vara svårt eller näst intill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Gemensamt för alla dessa områden tycks vara minskad benägenhet hos boende att anmäla brott och medverka i rättsprocessen. I vissa av de särskilt utsatta områdena finns det dessutom ”parallella samhällsstrukturer och extremism”, vilket leder tankarna till mycket allvarliga problem.

Företeelsen att som myndighet klassificera och peka ut stadsdelar med problem kan naturligtvis ifrågasättas. Samtidigt kan landet inte ha en polismyndighet som likt de tre aporna inte ser, inte hör och inte talar. Polisens resurser ska självklart användas där de behövs bäst. Det är polisens uppgift att upprätthålla ordningen och bekämpa kriminalitet.

För några år sedan när Andersberg i Halmstad hamnade på listan över utsatta områden upplevdes det förmodligen som relativt logiskt hos dem med kännedom om området. Samtidigt kändes det nog som en besvikelse. Andersberg är en stadsdel relativt nära centrum med bra utemiljö, försvinnande lite klotter eller vandalism och bra boendemiljö med seriösa fastighetsägare. De mest fördomsfulla som frestas att sprida rykten och spekulationer om stadsdelen har i regel mycket liten eller ingen kunskap. Det negativa som skrivs i sociala medier brukar i regel beskriva avsändaren mer än stadsdelen Andersberg.

Även om det verkar lite ålderdomligt att jämföra statistik över inkomst, utbildningsnivå och ohälsotal så är det trots allt de socioekonomiska faktorerna som inverkar på trygghet och kriminalitet. Och det är genom statistiken som Andersberg påminner om stadsdelarna med mest bekymmer i landet. Men det är förstås mycket som skiljer och som gör att till exempel Rosengård, Bergsjön och Rinkeby anses vara ”särskilt utsatta”.

NOA:s lägesbild över de kriminella konsekvenserna borde kunna leda till medvetenhet och ökad kunskap hos många andra verksamheter och organisationer som är närvarande i utpekade stadsdelar. Det är till exempel en rejäl utmaning att sprida information om covid-19 och formerna för vaccinering, vilket beskrevs i HP 2/3. Även om variationerna av språk tillgodoses så finns det andra barriärer som bromsar informationsflödet.

Trycksaker, dagstidningar och nyhetssändningar har marginell effekt. Mun till mun-metoden fungerar bättre. Helt nödvändigt är den förtroendefulla närvaron av kommunala verksamheter och statliga myndigheter. Lika viktigt är samarbetet mellan offentliga verksamheter, föreningar och privatpersoner. Stegen mot positiva tendenser bygger på ömsesidigt förtroende och motar fördomarna vid grinden.