Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För många boende öster om Nissan betyder strandområdet sol och bad, men också rekreation, motion och nöje.Jörgen Alström Bild: Jörgen Alström
För många boende öster om Nissan betyder strandområdet sol och bad, men också rekreation, motion och nöje.Jörgen Alström Bild: Jörgen Alström

Kent Nilsson: Förändringarnas vindar blåser på Östra stranden

Hagön och området vid Fylleån är fortfarande relativt orörd naturmiljö. Strandängarna och delar av den strandnära skogen har varit naturreservat sedan lång tid tillbaka.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

När gammalt möter nytt uppstår det ofta ett dilemma. Antingen kan man tänka ”Det var bättre förr” eller glädjas åt att utveckling och nytänkande skapar nya möjligheter? När förändringarnas vindar blåser är det förstås inte lätt att finna lösningar som passar alla. Detta gäller i synnerhet grönområden, friluftsområden och andra offentliga miljöer som ligger folk varmt om hjärtat.

Det finns nog en och annan som undrar vad som egentligen håller på att hända med Östra stranden i Halmstad. För många boende öster om Nissan betyder strandområdet sol och bad, men också rekreation, motion och nöje.

Det är inte så många år sedan som Östra stranden låg relativt avlägset och otillgängligt. Det blev till att promenera, cykla eller ta badbussen från Stora Torg. En av de sista utposterna på farfars tid i början 1900-talet var sommarhotellet i korsningen Västervallsvägen och Badvägen. Namnet var ”Konsumbaren”. Under första delen av förra seklet växte dock antalet stugor och koloniomåden såväl söderut som österut, på sina håll ända fram till Laholmsvägen och järnvägen.

Situationen i dag är förstås en helt annan. Men det är inte stranden som flyttat närmare staden. Det är staden som växt inpå och förbi stranden. Hamnen, Väskustbanan och E 6:an är närmsta grannar.

De senaste åren har Östra stranden också ändrat skepnad från ett relativt orört naturområde med småskaligt sommarboende till ett uppskattat turistmål vilket medför ökad belastning och mer slitage. Varma sommardagar uppstår det trafik- och parkeringskaos på samma sätt som vid andra populära stränder i södra Halland. Tyvärr är också kommunens serviceanläggningar underdimensionerade dessa välbesökta dagar.

Det bästa för naturmiljön är självklart att inga nya ingrepp görs, men om antalet besökare ökar så ökar även slitaget i och omkring de känsliga dynerna. Hagön och området vid Fylleån är fortfarande relativt orörd naturmiljö. Strandängarna och delar av den strandnära skogen har varit naturreservat sedan lång tid tillbaka.

Östra strandens utveckling är inte till glädje för alla. Stugägare och sommarturister som vistats på stranden under årtionden tvingas obevekligen att anpassa sig till förändringarna. Fler besökare och fler boende kräver förr eller senare utbyggnad av infrastrukturen, till exempel vägar och gångbanor, vatten och avlopp.

Nu stundar tider för Östra strandens kanske största förändring. Planering pågår för etapp 2 av Södra infartens fortsatta byggnation. Själva beslutet att bygga en ny väg från motorvägen till hamnen må vara kontroversiellt, men stadens tillväxt har gjort det nödvändigt att stärka infrastrukturen för bland annat tung trafik och transporter av farligt gods.

I förslaget till etapp 2 kommer den nya vägen att dras parallellt med Västkustbanan ända till Larsfridsområdet där leden ska korsa järnvägen för att nå hamnen. Sträckningen kommer förhoppningsvis inte att beröra själva strandområdet så mycket. Desto mer lär närliggande områden med stugor och industrier påverkas. Det kommer även att uppstå helt nya kreationer av trafikplanering kring vägsträckningen eftersom upphöjda rondeller föreslås.

Det finns många faktorer som kan påverka strandens naturmiljö, inte bara turism och badande gäster. Naturens krafter kan slå till med full kraft. En rejäl storm kan ändra strandens utseende långt upp på dynerna. Och även förbi dynerna. Det kan bli algblomning i Laholmsbukten vilket gör att en stinkande och ohälsosam massa flyter upp på land.

Dessutom kan Östra stranden förvandlas till en tävlingsbana för motorcyklar. Eller kan den verkligen det? I skrivandets stund är det inte klart om idén med en Endurotävling får eller kan genomföras. Hur som helst så känns det underligt att 400 motorcyklar skulle kunna tillåtas belasta sandstranden.

Det var kanske bättre förr trots allt. Men då gick man hem från Östra stranden med en orolig klump i magen för att man hade glömt att gräva igen och släta ut sanden då barnen hade lekt med hink och spade.