Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på tisdagens presskonferens i Rosenbad. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Utbildningsminister Anna Ekström (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på tisdagens presskonferens i Rosenbad. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mattias Karlsson: Exceptionellt läge kräver exceptionella åtgärder

Steg för steg trappar nu regeringen upp åtgärderna mot en vidare spridning av coronaviruset. Att för varje åtgärd väga för- och nackdelar mot varandra är en bra strategi. Dessutom är det viktigt att landets kommuner och regioner snabbt följer upp de nya besked som kommer uppifrån.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det går snabbt i dessa coronatider. I förra veckan kom beskedet att skolorna inte ska stängas i Sverige. På tisdagen kom nya besked från regeringen som rekommenderar att landets gymnasieskolor från och med onsdag ska bedriva distansundervisning. Detta för att förhindra en vidare smittspridning av coronaviruset.

Beskedet meddelades på en presskonferens på tisdagsförmiddagen, där statsminister Stefan Löfven deltog med ansvariga statsråd samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsministern inledde presskonferensen och menade att coronaviruset är ett hot mot det svenska samhället och ett hot mot folkhälsan. Därför är det viktigt att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle, sa han, och meddelade att regeringen nu uppmanar till distansundervisning för landets gymnasieskolor och högre lärosäten.

Både Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström inskärpte på presskonferensen att den fysiska skolstängningen inte handlar om att eleverna nu får en extra ledighet.

”Ungdomar som går i gymnasiet ska plugga. Också under de nya förutsättningarna”, sa Anna Ekström.

Regeringens besked fångades upp av Halmstads kommun och kommunens fristående gymnasieskolor, som alla från och med onsdagen övergår till distansundervisning.

”Undervisning ska kunna bedrivas i andra former än fysiskt i gymnasieskolan inom våra kommunala skolor, enligt de nationella rekommendationer som har utgått”, sa Christofer Lundholm (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, på en presskonferens på tisdagen i Halmstad.

Liknande besked kom också från Laholms och Hylte kommuner, gymnasie- och vuxenutbildningen ska från och med onsdagen bedrivas på distans.

Det är så klart en enorm omställning på så kort tid. Bara i Halmstad omfattas cirka 3 400 gymnasielever samt 2 200 elever på vuxenutbildningen av den nya distansundervisningen. Men det är också viktigt i nuläget att landets kommuner agerar i enlighet med de direktiv som kommer från regeringen.

Men det finns också en stor utmaning för kommunerna att hantera osäkerheten i att inte veta hur länge det nuvarande läget kommer att pågå eller om det behövs fler åtgärder i närtid för att förhindra vidare smittspridning.

Den svenska krishanteringen har fått en hel del kritik, framför allt för att regeringen inte har agerat mer kraftfullt tidigare. Kritiken har också satt den svenska förvaltningsmodellen i blixtbelysning, en modell där det framför allt är myndigheterna som håller i taktpinnen. Regeringen har hittills till stor del förlitat sig på Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och hållit sig till det.

Det går inte att i varje givet tillfälle ta exakt rätt beslut, utan det handlar om att steg för steg anpassa sig efter de nya förutsättningar som gäller. I det avseendet är faktiskt kritiken mot både regeringen och de svenska myndigheterna missvisande. Hur andra länders politiska ledning väljer att agera får står för dem.

Det som också kan tala till Sveriges fördel är att den absoluta majoriteten av befolkningen tycks både vilja och kunna ta sitt individuella ansvar när det kommer det egna agerandet. Att vara hemma om man är sjuk och gå till jobbet om man är frisk, samt att undvika kontakter med äldre anhöriga.

När individen tar sitt ansvar bidrar det i allra högsta grad till att smittspridningen saktas upp, kanske i så hög grad att hälso- och sjukvården får tid att ta hand om de som verkligen behöver komma in på sjukhus.

När varje dag innebär nya förutsättningar för hur smittspridningen bäst kan bekämpas är det viktigt att vara följsam mot de nationella rekommendationerna även om de innebär stora uppoffringar. Ett exceptionellt läge kräver helt enkelt exceptionella åtgärder.

Därför är det av största vikt att landets kommuner och regioner är på tårna och följer upp de direktiv som kommer uppifrån. Så här långt är allt väl i södra Halland.

Men det gäller att vara förberedd på ännu tuffare tider framöver, både för medborgare och myndigheter. Det är inte längre en fråga om krisen kommer, utan när. Då måste vi alla tillsammans vara starka.