Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Europeiska kommissionen har sedan ett antal år tillbaka satsat på nätverk av lokalt verksamma informationskontor. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Kent Nilsson: Ett nära EU-kontor är bra för hallänningarna

Europa Direkt i Halland (EDH) har under åren trots små resurser bidragit till kunskaper och engagemang genom arrangemang och detta år inte minst genom coronasäkra digitala aktiviteter.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

I drygt 25 år har Sverige varit en del av EU. En stor andel av de beslut som fattas såväl lokalt som regionalt och i Riksdagen påverkas av det europeiska samarbetet. Den överstatliga organisation som kanske upplevdes som skrämmande och förvirrande i början har nu för många övergått till att vara en accepterad men svårbegriplig demokratikoloss.

Även i de politiska partierna tycks det råda osäkerhet när det gäller att debattera och informera om EU-frågor. Inför valen av ledamöter till EU-parlamentet märks detta tydligt. I EU-valet 2019 var det endast drygt 55 procent som röstade i Sverige, och lite mer än 50 procent totalt inom hela EU. I Sverige har röstetalet tidigare varit ännu lägre, runt 40 procent, men i de två senaste valen har fler valt att röstat.

Självklart är det svårt för våra EU-parlamentariker uppfylla behovet av närhet till sina väljare. Möjligheterna att exponeras i media är begränsade och europapolitiken har oftast låg prioritet i partiernas informationsstrategier. Det är inte troligt att många svenskar skulle klara av att räkna upp sina nu valda EU-parlamentariker. Å andra sidan är det stora flertalet folkvalda i Riksdagen och på lokal nivå lika anonyma.

Europeiska kommissionen har sedan ett antal år tillbaka satsat på nätverk av lokalt verksamma informationskontor som drivs tillsammans med lokala och regionala partners. I Sverige finns det för närvarande 14 Europa Direkt-kontor. Halmstads kommun är värdorganisation för ett av dessa kontor, och verksamheten riktas till invånarna i hela regionen.

En betydande del av finansieringen står Region Halland och EU-kommissionen för. Regionen beräknas bidra med 32 000 euro (cirka 355 000 kronor) per år och kommissionen i runda tal lika mycket. Halmstads kommuns kostnader är relativt små och ska täcka kostnader för kontorslokal i Rådhuset och vissa administrativa utgifter motsvarande 120 000 kronor per år.

Politiska beslut har nu tagits i såväl Halmstads kommun och Region Halland för att kunna ansöka om en förlängning av avtalet under åren 2021-2025. Detta är glädjande och välbehövligt. Europa Direkt i Halland (EDH) har under åren, trots små resurser, bidragit till kunskaper och engagemang genom arrangemang och detta år inte minst genom coronasäkra digitala aktiviteter.

Europa Direkt fyller ett viktigt behov av att synliggöra såväl EU-politiker som tjänstepersoner. Det är också viktigt att EDH även fortsättningsvis inte ifrågasätter eller tar ställning i enskilda frågor utan inriktar sig på information och att engagera allmänheten i EU-frågor.

Sverigedemokraterna är det parti som lokalt vill avsluta samarbetet kring Europa Direkt. För dem som inte orkar eller vill engagera sig i EU-frågor är kanske inte EDH viktigt, men för dem söker svar på frågor eller guidning i EU:s komplexa värld är de lokala informationskontoren en bra källa till kunskap.