Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ny knutpunkt. Det planerade hotellet sett från Österbro. Bild: White arkitekter
Ny knutpunkt. Det planerade hotellet sett från Österbro. Bild: White arkitekter

Mattias Karlsson: Ett ja till hotellet är en röst på Halmstads framtid

Nästa söndag får Halmstadborna säga sitt om planerna på ett nytt hotell på Österskans. Den som tror på Halmstads framtid bör välkomna hotellet och rösta ja i folkomröstningen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

För vem är en stad till för? Sina invånare eller sina byggnader? Den frågan ställs på sin spets när man tar del av länsstyrelsens senaste yttrande över planerna på ett nytt hotell på Österskans.

Det är i den så kallade granskningen av den nya detaljplanen som länsstyrelsen har att yttra sig om det omarbetade förslaget från Halmstads kommun. Och länsstyrelsen är fortsatt mycket kritisk till höjden på hotellet trots att det har minskat från 16 till 14 våningar.

”Byggnaden skulle till följd av sin placering, storlek och höjd utgöra en påtaglig barriär”, skriver länsstyrelsen med hänvisning till att hotellet är placerat mellan två områden av riksintresse för kulturmiljö, nämligen stadskärnan med ursprung från 1600-talet och Östra förstaden som är byggd på 1800-talet.

På grund av att det planerade hotellet hotar det så kallade riksintresset för kulturmiljön samt att den förorenade mark på området och risken för ras inte är tillräckligt utredda, kan inte länsstyrelsen godkänna detaljplanen.

Det är faktiskt väldigt hårda ord, särskilt som Halmstadborna själva har att ta ställning till hotellplanerna i den första lokala folkomröstningen någonsin i Halmstad.

Utan tvekan är planerna på ett nytt hotell på Österskans den fråga som väckt mest debatt de senaste åren i Halmstad, inte minst har hotellmotståndare gjort sina röster hörda. Kampen mot hotellet har gått så långt att det i samband med valet nästa söndag som sagt ska genomföras en folkomröstningen i Halmstad där kommuninvånarna får ta ställning till om man vill ha ett hotell på Österskans eller inte.

Men det har inte varit en rak väg fram till folkomröstningen. Inte nog med att politikerna skulle ta ställning till om och när folkomröstningen skulle genomföras, processen med detaljplanen har också försenats, framför allt på grund av länsstyrelsens tidigare kritik i samband med samrådet.

Den kritiken ledde fram till att kommunen arbetade om förslaget till detaljplan, och där hotellet fick rundare hörn och sänktes två våningar. Det nya förslaget skickades sedan under sommaren ut på så kallad granskning. Det är det förslaget som länsstyrelsen har yttrat sig om nu.

Länsstyrelsens hårda kritik mot hotellplanerna väcker på nytt frågan om vem det är som ska ha makten över en stads och en kommuns utveckling, är det statens förlängda arm eller de lokalt förankrade politikerna? Nu inför ett stundande val om drygt en vecka borde ju självklart svaret vara de av invånarna valda politikerna. Just i det här fallet ska även Halmstadborna få säga sitt.

Utfallet av folkomröstningen är givetvis viktigt då medborgarna får göra sin röst hörd, men det är inte helt oproblematiskt att genomföra sådana här omröstningar eftersom det kan vara svårt att tolka utfallet. Vad innebär ett nej till hotellplanerna, kan man bygga ett annat hotell på platsen? Den frågan besvarar inte folkomröstningen, och till syvende och sist är det politikerna som har ansvaret att utveckla Halmstad.

Länsstyrelsens kritik, att kalla ett punkthus för en barriär, är mycket märklig. I min värld är en barriär i första hand ett hinder på bredden och inte på höjden. Och är det något som är en barriär i Halmstad så är det Nissan som delar upp staden i två delar, inte ett nytt hotell.

Länsstyrelsens beskrivning att hotellet innebär en ”påtaglig barriär” kommenteras även av arkitekten bakom hotellet, Hans Forsmark, i en intervju med Hallandsposten.

”För mig hade en lägre byggnad som brett ut sig horisontellt varit en barriär. Här handlar det ju om en solitär som ligger skild från både bebyggelsen i centrum och den i Östra förstaden”, säger han till HP (1/9).

I dag är området där hotellet planeras byggas en stor asfaltöken. Ett nytt hotell på Österskans innebär därför ingen barriär mellan öster och väster. Tvärtom, hotellet kan fungera som en brobyggare och binda ihop stadskärnan till en enhet.

Ett nytt hotell på Österskans kan verkligen vara ett lyft för hela Halmstads stadskärna. För den som ser city som ett vardagsrum för alla Halmstadbor bör valet också vara givet, att rösta ja till hotellplanerna. Det är att ha blicken mot framtiden, och sätta vår tid på kartan. Ett nytt hotell blir en historisk markör i Halmstads utveckling genom århundradena.

Och till sist kan det vara på sin plats att besvara den inledande frågan om vem en stad är till för. Självklart är det för sina invånare, det är människor som befolkar en stad, inte dess byggnader.