Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Du uppmanar politikerna att bortse från de allvarliga invändningar som flera kommunala förvaltningar har gällande byggnation på Örjans vall.” Bild: Jari välitalo
”Du uppmanar politikerna att bortse från de allvarliga invändningar som flera kommunala förvaltningar har gällande byggnation på Örjans vall.” Bild: Jari välitalo

”Du uppmanar politikerna att bortse från allvarliga invändningar”

Utan att tveka visar du förakt för sakkunskapen och du har inget till övers för synpunkter från länsstyrelsen och kommunens förvaltningar. Det skriver Kerstin Wedin i en replik på ledaren ”Riv stängslet runt Örjans vall och bygg bostäder”. Den politiske redaktören Mattias Karlsson svarar.

Liksom ifråga om hotellet på Österskans visar du utan att tveka ditt förakt för sakkunskapen. Du uppmanar politikerna att bortse från de allvarliga invändningar som flera kommunala förvaltningar har gällande byggnation på Örjans vall. Hotellbygget sågades av länsstyrelsen – deras synpunkter hade du heller inget till övers för. Men när det gällde motortävling på Östra stranden, då efterlyste du ingripande från länsstyrelsen!

Och så vore det snyggt om du lät bli att avfärda oss som känner motstånd mot den hänsynslösa exploatering du förespråkar som nostalgiker.

Kerstin Wedin

Halmstad

Svar:

Vem är det som styr i en kommun, är det tjänstepersonerna eller politikerna? Svaret på den frågan är enligt min mening de folkvalda, det vill säga politikerna. Men inom vissa gränser så klart, det finns både lagar och regler som politikerna måste följa.

När det gäller planerna på att bygga ett hotell på Österskans så var Länsstyrelsen i Halland framför allt kritisk till att det höga hotellet hotade riksintresset för kulturmiljön för Halmstads stadskärna. Riksintresset för Halmstads styrs av ett dokument från 1987, och enligt min mening är det fel att kommunens utveckling kan hämmas av detta, vilket jag redogjorde för i två ledare publicerade under förra året (18/2-22, 20/4-22).

I det nu aktuella fallet om Örjans vall och förslaget om att bygga bostäder på området har kommunen gjort en förstudie. I den framkommer att de förvaltningar som varit med och utrett frågan inte rekommenderar att man bygger bostäder på Örjans vall, framför allt på grund av vattenskyddet och att det finns risk för översvämningar. Varför tycker jag då att man ändå bör gå vidare med förslaget? Det stora området utmed Nissan är i stort helt otillgängligt för Halmstadborna, undantaget då Halmstads BK eller IS Halmia spelar hemmamatcher. I framtidens Halmstad tycker jag inte att det är hållbart att hela detta område är inhägnat.

Vad gäller den kritik som har framförts i förstudien så menar jag att en mer grundlig utredning bör ta reda på hur man kan hantera den. Vattentäkten på området är en av arton i kommunen så vattenförsörjningen faller inte med denna. Risken för översvämningar bör också kunna hanteras genom förebyggande åtgärder när man bygger på området.

I frågan om strandracen på Östra stranden är det egentligen enskilda tävlingars eventuella skada på stranden som jag oroas över. I stället tycker jag att det sänder fel signaler att öppna upp en sandstrand för en motortävling. Motortrafik i terräng skadar naturen och är förbjuden enligt lag. Av det följer att det inte bör vara tillåtet med motortrafik på en strand, varken i Halmstad eller någon annanstans. Därför tycker jag också att länsstyrelsen bör säga nej till strandracen på Östra stranden.

Jag är för en utveckling av Halmstads kommun som tar höjd för den befolkningsökning som väntar de närmaste decennierna. Framför allt ser jag en stor potential i att utveckla de centrala delarna av Halmstad där det finns flera områden som kan bebyggas med bostäder. Det är i detta sammanhang som jag varit för ett hotell på Österskans och nu också förordar bostäder på Örjans vall, så länge som det är möjligt enligt gällande lagar och regler.

Till sist så tycker jag att det är självklart att makten över en kommuns utveckling främst ska finnas hos det folkvalda, det vill säga hos våra kommunpolitiker.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

LÄS OCKSÅ: Riv stängslet runt Örjans vall och bygg bostäder

LÄS OCKSÅ: Riksintresset för Halmstad är en kvarnsten runt halsen

LÄS OCKSÅ: Låt Halmstads politiker ha makten över stadens utveckling