Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Klassisk arena – som kan ge plats åt nya bostäder i framtiden. Bild: Roger Larsson
Klassisk arena – som kan ge plats åt nya bostäder i framtiden. Bild: Roger Larsson

Mattias Karlsson: Det spelas bättre boll på Sannarp i framtidens Halmstad

Nostalgi i alla ära, men när Halmstads framtid ska planeras finns det inte plats för ett Örjans vall vid Nissan. En ny fotbollsarena vid Sannarp skulle vara ett lyft för fotbollen, men framför allt för hela Halmstad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Att ta höjd för en kommuns framtida utveckling. Det är kortfattat syftet med den så kallade översiktsplanen. Den pekar nämligen ut var framtida bostäder ska planeras, hur infrastrukturen behöver utvecklas samt hur mark- och vattenområden bör användas.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Halmstads kommun, en plan som har siktet inställt på 2050 och att kommunen då ska ha beredskap för att vara 150 000 invånare. Nyligen avslutades samrådet och det har inkommit många synpunkter på det första förslaget till översiktsplanen.

En av synpunkterna som kommit in är högintressant, det handlar om ett förslag att flytta Örjans vall från Nissan till en ny fotbollsarena vid Sannarp, vilket Hallandsposten rapporterat om. Det nygamla förslaget kommer från Pelle Nilsson, ordförande för Halmstad Bollklubb samt vd:n för MTA Bygg och anläggning, Andreas Granberg.

I sin skrivelse vill de att de två områdena vid Örjans vall och Halmstad Arena lyfts in i den så kallade Centrumutvecklingsplanen för att därigenom bana väg för ett nytt bostadsområde vid Nissan och en ny fotbollsarena vid Sannarp.

Fördelarna skulle vara många. En ny fotbollsstadion vid Halmstad arena skulle ge många samordningsvinster med de befintliga anläggningarna. Och på området vid Örjans vall skulle man kunna bygga ”ett fantastiskt bostadsområde utmed Nissan”.

”Här skulle man kunna bygga hyreslägenheter, bostadsrätter, äganderätter, bostäder för särskilt boende och självklart även byggnader för kommunal service av skilda slag”, skriver Pelle Nilsson och Andreas Granberg.

De uppger också att området ”skulle kunna inrymma minst 2 000 nya bostäder”. Om det är en realistisk siffra är svårt att bedöma, men en sak är i alla fall säker: Ett nytt bostadsområde – Örjansstaden? – där Örjans vall nu ligger kan mycket väl bli ett hem för tusentals nya Halmstadbor.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) är försiktigt positivt till förslaget från HBK i sin kommentar till Hallandsposten.

”Jag tycker definitivt att det här är någonting som är värt att titta på för att se om det är möjligt”, säger han till HP.

Oppositionsrådet Stefan Pålsson (S) uttrycker sig i liknande ordalag och menar att det är en spännande idé, men att man måste väga kulturhistoriska värden mot fördelarna av en ny arena.

Positivt avvaktande, kan man sammanfatta de politiska reaktionerna. Men räcker det?

I och med att kommunen äger både arenan och marken vid Örjans vall har den också rådighet över hela processen. Det som behövs nu är alltså ett klartecken från kommunen så kan bollen vara i rörelse. Men på vägen dit behöver den demokratiska processen med den nya översiktsplanen först vara avklarad.

Vilka är då fördelarna med en ny arena vid Sannarp framför Örjans vall? De senaste åren har Halmstads kommun satsat närmare 90 miljoner kronor på nödvändiga upprustningar av Örjans vall. Det är pengar som till troligen skulle gå upp i rök om man väljer att riva fotbollsarenan och bygga nytt vid Sannarp.

Men Örjans vall är i behov av mer investeringar de kommande åren. Dessutom finns det många problem med dagens anläggning, vilket HBK och MTA tar upp i sin skrivelse. Bland annat finns det bara en ingång och det saknas tillräckligt med parkeringsplatser.

En ny modern fotbollsanläggning vid Sannarp skulle lösa många av dessa problem. Så i stället för att fokusera på det man förlorar i de gjorda investeringarna bör man titta på de framtida vinsterna.

Förutom att fotbollen i Halmstad skulle få ett lyft finns den största vinsten i området som frigörs vid Nissan. Här har kommunen mycket att vinna, förutom värdet på byggrätterna, som skulle generera en rejäl intäkt, så kan området i framtiden bli ett nytt hem för flera tusen Halmstadbor – på ett mycket attraktivt läge utmed Nissan.

En viktig faktor vad gäller markanvändningen i Halmstad är att man måste utnyttja den både smart och effektivt. Örjans vall omfattar i dag ett mycket stort område utmed Nissan, ett område som till största delen dessutom är inhägnat.

Historiskt har detta inte varit något problem eftersom det funnits gott om mark på annat håll för bostadsbyggande. Men i och med att staden har vuxit och det byggts fler bostäder har läget förändrats.

Många har fina fotbollsminnen från Örjans valls snart hundraåriga historia. Här har framför allt Halmstads bollklubb genom åren skördat många framgångar. Fotbollsarenans arena läge utmed Nissan är också naturskönt, inte för inte har den också i flera omröstningar blivit utsedd till den vackraste arenan i Sverige.

Men nostalgi i all ära, när Halmstads framtid ska planeras finns det inte plats för ett Örjans vall vid Nissan. En ny fotbollsarena vid Sannarp skulle vara ett lyft för fotbollen, men framför allt för hela Halmstad.

Så se nu till att baka in de två aktuella områdena vid Nissan och Sannarp i den nya översiktsplanen. När väl planen är antagen av fullmäktige finns det ingen tid att förlora i det vidare planarbetet.

Det kan mycket väl vara så att det spelas bättre boll på Sannarp i framtidens Halmstad. För att lyckas med detta hade det varit välkommet med fler positiva signaler från politiken. Det är dags att sätta den kommunala bollen i spel.