Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ewa Kristensson, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad, och kommundirektören Mattias Rossköld, på en presskonferens på fredagen. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Det är i en kris som vårt samhälle verkligen prövas

Sverige befinner sig ännu inte i en kris, men det är viktigt att vara förberedd för att det kan bli verklighet. Det är i en krissituation som ett samhälle visar vad det går för.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Barnomsorg, skola och äldreomsorg. Vatten och avlopp, avfallshantering och att det hålls rent på gator och torg. Detta är kommunala verksamheter. En kommun har med andra ord ett omfattande ansvar gentemot dess invånare och de som arbetar där.

Inför en eventuell krissituation är det därför av största vikt att en kommuns verksamheter är väl förberedda.

På fredagen kallade Halmstads kommun till presskonferens. På plats fanns ett antal förvaltningschefer och ansvariga tjänstepersoner. Kommundirektören Mattias Rossköld inledde med att säga att man från kommunens sida följer utvecklingen noga kring coronaviruset.

”Halmstads kommun är väl rustad. Vi kommer att klara av påfrestningen som det nya viruset kommer att medföra”, sa Mattias Rossköld.

Detta uttalande underströks av att kommunchefen redan för två veckor sedan satte i gång ett förberedande arbete inom kommunen för att vid en större spridning av viruset säkerställa kommunens kritiska verksamheter. Ett led i detta arbete var att Mattias Rossköld på onsdagen tog beslut om att starta upp den kommunövergripande staben, vilket innebär att kommunen samlar sina ledningsresurser i en stab som vid behov har möjlighet att agera snabbt.

För att förhindra allmän smittspridning i Halmstads kommun är det viktigt att individer som har förkylningssymtom stannar hemma. Men från ett kommunalt perspektiv gäller också det omvända:

”Är man frisk går man till jobbet, även ifall man är orolig. Personalbemanningen måste säkerställas, och det är nödvändigt att all vår verksamhet bedrivs så normalt som möjligt för samhällets funktionalitet”, sa Mattias Rossköld.

Vad är då ett samhälle? Den frågan har inget enkelt svar. En sak är i alla fall säker, en kommuns olika verksamheter är vad många uppfattar som centrala i vårt samhälle.

Den information som Halmstads kommun förmedlade på fredagen visar att man är väl förberedd på vad som kan komma att ske den närmaste tiden.

Halmstad har så klart fler kommunkollegor som agerar på samma sätt. I veckan gick även Hylte kommun upp i så kallat stabsläge och i Laholms kommun har man vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att förhindra vidare smittspridning.

Gemensamt för de tre kommunerna är att man följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vikten av detta kan inte nog poängteras, att landets kommuner och regioner agerar på ett gemensamt sätt.

En fråga som väckt stor uppmärksamhet de senaste dagarna är om landets skolor måste stängas eller inte i ett led att förhindra vidare smittspridning av coronaviruset.

På torsdagskvällen gav utbildningsminister Anna Ekström (S) besked i den frågan, det blir ingen allmän stängning av landets skolor. Däremot meddelade Ekström att regeringen ska göra det möjligt för skolans huvudmän att stänga skolor, om man anser att det behövs för att minska smittspridningen.

På presskonferensen i Halmstad gavs ett viktigt besked till kommunens alla elever och föräldrar:

”I Halmstads kommun kommer vi att hålla alla våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor öppna som vanligt. Det handlar dels om att värna våra barns och ungdomars rätt till utbildning, dels om att vi genom att hålla öppet stödjer andra viktiga samhällsfunktioner i deras arbete”, sa Ewa Kristensson, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Blickar man utanför landets gränser ser man att flera länder fattat beslut om att stänga sina skolor. I Sverige blev det alltså i stället en slags mellanväg, ingen allmän stängning av skolorna, men regeringen gör det möjligt för respektive huvudman att fatta ett sådant beslut utifrån sina behov och förutsättningar. Det är nog ett klokt val, för även om andra länder löpt linan ut och stänger sina skolor, så finns det många negativa effekter av ett sådant beslut.

Det gäller helt enkelt att väga för- och nackdelar mot varandra. En total stängning av alla skolor skulle troligen vara en bra åtgärd för att snabbt stoppa smittspridningen men det skulle också medföra en rad problem, framför allt att många föräldrar i så fall skulle tvingas att vara hemma, vilket kan orsaka en kraftig personalbrist i samhällskritiska verksamheter inom den offentliga sektorn.

Vad som också talar för regeringens mellanväg är att det i dagsläget inte finns en utbredd spridning av coronaviruset i Sverige. Än vill säga, förutsättningarna kan snabbt förändras.

Bryter man ner de senaste dagarnas omfattande diskussion om en allmän stängning av skolorna i Sverige ska genomföras eller inte, framträder en bild av hur det svenska samhället fungerar. Det är inte politikerna som sitter på expertkunskaperna i Sverige, utan den finns i stället främst hos landets myndigheter.

I Sverige finns det en bred uppfattning om vikten av att lita på de svenska expertmyndigheterna. Trots att Folkhälsomyndigheten har fått kritik för att ta för lätt på coronakrisen och att vara för sen med åtgärder, har myndigheten ett grundmurat förtroende när det väl kommer till kritan. Detta är otroligt viktigt för det innebär att de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger också följs.

Läget är fortsatt allvarligt i Sverige. På fredagen steg antalet konstaterade fall av coronasmittade i landet till 755. Men den siffran blir allt mer ointressant i takt med de ändrade rutinerna för provtagningarna som nu gäller där sjukvården framför allt testar personer som är i behov av sjukhusvård och vårdpersonal.

Trots att antalet smittade ökar snabbt uppmanas människor ändå att fortsätta leva någorlunda normalt. Sedan i torsdags är allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare numera förbjudna men Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, menar att det inte ska hindra mindre evenemang.

”Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsoråden”, sa Johan Carlson på en presskonferens på fredagen.

Regeringen höll också en presskonferens på fredagen där statsminister Stefan Löfven (S) deltog tillsammans med ytterligare tre statsråd. Det gavs en rad nya besked för att förhindra smittspridningen, bland annat avskaffas tillfälligt kravet på sjukintyg för den som måste vara hemma från jobbet.

”Om du känner dig sjuk, håll dig hemma. Jobba hemifrån om du kan”, sa socialminister Lena Hallengren (S).

Vidare ställs vårens högskoleprov in, vilket direkt berör de 70 000 personer som anmält sig till provet. Men dessa åtgärder från regeringen lär inte vara det sista, enligt Stefan Löfven.

”Det kommer att komma fler sådana beslut, det är lika bra att vi ställer in oss på det. Det här kommer inte att gå över på en vecka eller månad, det kan mycket väl påverka ännu längre”, sa statsministern enligt TT.

Tillbaka till fredagens presskonferens i Halmstad. Mattias Rossköld har ordet:

”Jag vill också uppmana till lugn, och att vi tillsammans måste hjälpas åt att förhindra ryktesspridning, och vårt största behov just nu är att verksamheten ska fungera som vanligt så långt det bara är möjligt.”

Detta är ett viktigt budskap som gäller alla kommuninvånare, det är viktigt att vardagen kan fungera någorlunda normalt och att vi hjälps åt i det arbetet.

Dag för dag kan förutsättningarna för hur en smittspridning bäst kan bekämpas helt förändras. De åtgärder som gällde i går behöver inte vara aktuella i morgon. Med det sagt är det ändå viktigt att inte drabbas av panik.

Halmstad, Halland och Sverige befinner sig ännu inte i en kris, men det är viktigt att vara förberedd för att det kan bli verklighet. Det är i krissituationer som ett samhälle verkligen prövas. Och trots att det kan bli tufft för många att inte kunna leva som vanligt är det svenska samhället väl rustat för om – eller när – krisen kommer.

Sverige befinner sig ännu inte i en kris, men det är viktigt att vara förberedd för att det kan bli verklighet. Det är i en krissituation som ett samhälle visar vad det går för.