Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

De två rondellerna och järnvägsöverfarten i den andra etappen av Södra infarten. Bild: Halmstads kommun
De två rondellerna och järnvägsöverfarten i den andra etappen av Södra infarten. Bild: Halmstads kommun

Mattias Karlsson: Den andra etappen är en viktig pusselbit för Halmstads utveckling

Den kommunala planeringen i Halmstad rullar vidare. Nu är det dags att tycka till om den andra etappen av den Södra infarten, ett jätteprojekt som beräknas kosta 400 miljoner kronor.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Mitt under den kanske största samhälleliga pausen på mannaminne pågår arbetet med att planera för vår gemensamma framtid. I veckan tog samhällsbyggnadsutskottet i Halmstads kommun ett viktigt beslut i den omfattande processen med den så kallade Södra infarten.

Beslutet innebar att förslaget till en ny detaljplan för området ska ut på samråd. Det låter kanske inte så viktigt. Men i den kommunala planeringen finns det strikta lagar och regler att förhålla sig till när en ny detaljplan ska arbetas fram, och samrådet är en sådan viktig milstolpe. Och det är inte vilket förslag som helst som nu ska ut på samråd.

Bakgrunden är projektet Södra infarten som omfattar två etapper. Den första etappen som inleddes i början av 2019 har bland annat till syfte att koppla ihop väg 15 och E6:an med hamnen för att därigenom avlasta Laholmsvägen från tung trafik.

Nu är det alltså dags att gå vidare med nästa etapp, vilket Hallandsposten rapporterade om i torsdagens tidning (3/12). Denna etapp ska framför allt gå längs med Västkustbanan från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr och ha anslutningar till hamnen samt Larsfrid och Vilhelmsfält.

Det är ett storslaget projekt som beräknas kosta uppemot 400 miljoner kronor. Förvisso är det en mycket svår utmaning att skapa ett så omfattande och nytt trafiksystem i en redan befintlig miljö. Ändå löser man många problem på ett snyggt sätt.

Den största utmaningen har troligen varit att förhålla till den befintliga järnvägen. För att komma runt detta är tanken att det ska byggas två rondeller på var sin sida om järnvägen och som förbinds genom en överfart.

Men utbyggnaden kan inte ske utan att verksamheter måste flyttas. En sådan är den anrika gocartbanan vars kontrakt nu är uppsagt, vilket HP skriver om i dagens tidning. Här är det olika intressen som ställs emot varandra. Till syvende och sist väger det allmänna intresset med Södra infarten tyngre än en bibehållen gocartverksamhet.

När de två etapperna av Södra infarten är klara kommer trafiksituationen för sydöstra Halmstad att förbättras avsevärt. Men det finns andra fördelar med det nya vägprojektet. På sikt är att tanken att industriområdena Larsfrid och Vilhelmsfält ska omvandlas till nya stadsdelar med blandad bebyggelse.

I och med den aktuella andra etappen kommer man att förbereda för en väganslutning till dessa områden. Det är verkligen att bygga för framtiden. Med tanke på att det finns ett stort behov av nya bostäder kan den andra etappen av södra infarten bli en mycket viktig pusselbit för Halmstads utveckling.

Dessutom kommer vägutbyggnaden att binda ihop östra Halmstad med Östra stranden.

Men allt är inte frid och fröjd, trafiksituationen i Halmstad är alltjämt på många sätt problematiskt. Det finns många utmaningar att hantera, inte minst att det rakt genom staden går en å, Nissan, som utgör en barriär. I och med att det finns ett stort behov att ta sig över vattendraget och ett fåtal förbindelser skapas det många flaskhalsar i trafiken.

Så som den södra infarten är planerad löser den inte dessa problem men i dess förlängning finns det sedan länge omdebatterade och kontroversiella förslaget om en ny förbindelse över Nissan nära dess mynning. Det kan konstateras att det har flutit mycket vatten i ån sedan frågan först lyftes, och lär göra så ett bra tag till.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut i veckan är som sagt en viktig milstolpe i arbetet med den nya detaljplanen. När samrådet är avslutat kommer de inkomna synpunkterna att bearbetas och ett nytt förslag tas fram som fullmäktige ska ta beslut om. Innan spaden är i marken lär det nog dröja minst några år.

Ändå är det hoppfullt att det mitt i coronapandemin finns en tro på framtiden. Det visar den kommunala planeringen i Halmstad. Men vart leder då den Södra infarten hän?

Efter den första och andra etappen lär det komma en tredje. Det är enkel matematik men det finns en verklighet att förhålla sig till, och en stark opinion. Sista ordet om en ny förbindelse över Nissan är långt ifrån sagt.