Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den politiska majoriteten Framtid Hylte, från vänster i bild: Ronny Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV) och  Lisa Mogren (V).
Den politiska majoriteten Framtid Hylte, från vänster i bild: Ronny Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V).

Mattias Karlsson: Blir det fyra nya år för Framtid Hylte?

Det är ett styrkebesked att Framtid Hylte år efter år kan presentera budget efter budget.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Den fjärde raka budgeten för Hylte kommun, eller den åttonde beroende på hur man räknar. På måndagen presenterade det politiska styret Framtid Hylte sitt budgetförslag för det kommande året.

Framtid Hylte med Socialdemokraterna i spetsen har regerat i kommunen sedan valet 2014 och är alltså inne på sitt åttonde år. Efter förra valet 2018 uppdaterades den politiska konstellationen då MP och SPI åkte ur fullmäktige och Kommunens väl bjöds in till Framtid Hylte 2.0, där även Liberalerna och Vänsterpartiet ingår.

Måndagens budgetförslag presenterades av kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S), flankerad av Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V). Och det var en mycket samstämmig och nöjd ledning för det politiska styret.

Det är ett styrkebesked att i det samförstånd som råder i Framtid Hylte presentera budget efter budget. Givetvis finns det alltid utmaningar när en budget ska arbetas fram, pengarna räcker inte till allt och alla och det måste alltid göras prioriteringar.

Denna gång finns den största utmaningen dock inte inom Hylte kommun, utan i den osäkerhet som riksdagens statsbudget innebär. Det förslag som regeringen har lagt fram behöver inte bli verklighet, det kan nämligen bli en annan budget som vinner på grund av att Januariavtalets sammanbrott tidigare i somras.

På grund av den här osäkerheten kommer därför budgeten i Hylte att tas i två steg. Den 11 november ska kommunfullmäktige behandla steg 1 av budgeten, ett förslag som i stort bara omfattar ramarna för budgeten med oförändrad skattesats och en budget i balans.

Utöver denna grundbudget presenterades också sex separata satsningar, däribland fria kollektivresor för invånarna som är 75 år eller äldre samt att starta ett kommunalt bolag där kommunens solcellsanläggningar samlas. I februari nästa år ska sedan nästa steg av budgeten tas, där nämnderna får sina budgetar spikade och med förhoppningen om extra medel.

De statsbidrag som är aviserade i regeringens budget motsvarar för Hyltes del drygt 12 miljoner kronor, vilket är en rejäl summa pengar för Hylte. Med tanke på det osäkra läget för regeringens budget är det förståeligt att budgeten för nästa år tas i denna tvåstegsraket.

En liten kommun som Hylte kommun måste nämligen vårda varje skattekrona extra väl, de ekonomiska marginalerna är små.

En sak som har en stor påverkan för Hyltes ekonomi är befolkningsutvecklingen. Varje person som flyttar från kommunen leder obönhörligen till minskade skatteintäkter. Förra året minskade befolkningen i Hylte kommun med 166 invånare vilket motsvarar cirka 10 miljoner i mindre intäkter.

Det som ändå räddat Hyltes ekonomi under innevarande år är skatteintäkterna har överträffat förväntningarna och att befolkningstappet ser ut att ha planat ut.

Det som också lovar gott för framtiden är att det planeras för flera nya bostadsområden inom kommunen, med hopp om en ökad inflyttning. Detta är något som Framtid Hylte har arbetat aktivt med under de senaste åren.

I september nästa år är det dags för ett nytt val då väljarna får säga sitt om det framtida styret i Hylte. Det är egentligen för tidigt att göra en sammanfattning av innevarande mandatperiod, men konturerna av ett bokslut låter sig ändå göras ganska lätt vad gäller det politiska styret i Hylte. Framtid Hylte kan allra enklast beskrivas som ett väloljat och stabilt samarbete mellan de fyra partierna.

När de fyra partiföreträdarna gemensamt har presenterat sina budgetförslag har budskapet gång på gång varit detsamma, hur väl samarbetet fungerar. Inte minst har politikerna från de tre mindre partierna unisont hyllat företrädaren från det största partiet, det vill säga Ronny Löfquist.

Även om de fyra partierna nu säger sig att gå in i valrörelsen nästa år som enskilda partier är de också tydliga med att de vill fortsätta sitt samarbete efter valet, om de får ett förnyat förtroende av väljarna. Att redan nu, knappt ett år före valet, ge detta besked är ytterligare ett bevis på det goda samarbetet inom Framtid Hylte.

Trots det stabila styret i Hylte kommun är inget så bra att det inte kan bli bättre. Där har oppositionspartierna med Centern och Moderaterna i spetsen en viktig roll att spela. Att vara i opposition i en kommun som styrs i majoritet kan var en otacksam uppgift, men sådan är demokratins spelregler.

Efter valet nästa år får vi svaret på frågan: ”Blir det fyra nya år med Framtid Hylte?”

I dagsläget är det mycket lite som pekar på något annat svar än: ”Ja, det blir det.”