Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”När åkermark omvandlas till skog, innebär det nästan alltid en granplantage – och det är inget lyft för den biologiska mångfalden!” Bild: Gorm Kallestad
”När åkermark omvandlas till skog, innebär det nästan alltid en granplantage – och det är inget lyft för den biologiska mångfalden!” Bild: Gorm Kallestad

”Biologisk mångfald är livsavgörande för oss”

Tror ledarskribenten att det går att omskola sånglärkor, tofsvipor och storspovar till att bli skogsfåglar? Det undrar Anders Wirdheim i en replik på en ledartext. Joakim Broman, och den politiske redaktören Mattias Karlsson, svarar.

Hallandsposten publicerar regelbundet ledartexter från Liberala Nyhetsbyrån, där Joakim Broman är en av skribenterna. I HP 20 januari anser han att ”Eko-romantiken behöver få ett slut” genom att hänvisa till en ny studie gjord av forskare på ekonomihögskolan i Lund.

Allra först bör det påpekas att Liberala Nyhetsbyrån inte är en nyhetsbyrå utan snarare en tyckarbyrå eller tankesmedja, med nyliberala förtecken.

Sedan kan det konstateras att det under senare år gjorts mängder av studier där man jämfört så kallad ekologisk odling med konventionell. Resultaten av studierna har varierat stort, och att lyfta fram endast en av dessa kan ses som en form av ”cherry-picking” (det vill säga att plocka ut fakta som stödjer ens uppfattning och bortse från sådant som motsäger denna).

Än mer anmärkningsvärt är att både forskarna och Joakim Broman begår ett grovt misstag. Det råder ingen tvekan om att konventionell odling (det vill säga med gifter och konstgödsel) producerar mer gröda per ytenhet än ekologisk odling. Med det som bakgrund hävdar forskarna, liksom ledarskribenten, att om den mark som frigörs av konventionellt jordbruk i stället används till skog, är det bättre för den biologiska mångfalden.

Detta är anmärkningsvärt och uppseendeväckande. Tror forskarna och ledarskribenten att det går att omskola exempelvis sånglärkor, tofsvipor och storspovar till att bli skogsfåglar? Dessa tre jordbruksfåglar har alla förlorat uppemot 75 procent av sina svenska bestånd de senaste 50 åren – och de har inte kunnat kompensera förlusterna i jordbrukslandskapet genom att flytta till skogs!

Dessutom: När åkermark omvandlas till skog, innebär det nästan alltid en granplantage – och det är inget lyft för den biologiska mångfalden!

En rik biologisk mångfald är livsavgörande även för oss. Men för att kunna hantera dessa frågor måste vi ha kunskap om de olika organismerna och deras krav på livsmiljö. Det gäller även ledarskribenter och forskare, så gör om och gör rätt!

Anders Wirdheim

journalist och fågelskådare

Svar:

Anders Wirdheim verkar missförstå min text om ekologiskt jordbruk, i vissa fall medvetet. Han skriver exempelvis att jag ägnar mig åt så kallad "cherry-picking", trots att jag i min text tydligt hänvisar till en kunskapsöversikt från Livsmedelsverket, det vill säga en studie som sammanfattar andra studier.

Missuppfattningen återkommer i hans stycke om fåglarna. Mitt syfte var bara att ge ett exempel på den alternativa nyttan av att frigöra mark, i stället för att använda samma mark till ineffektiv odling enligt ekologisk modell.

Det står inte i motsättning varken till artrika skogar eller till att gynna andra miljöaspekter. Vilket också var slutpoängen i min text: vi behöver inte välja mellan hög produktion och höga miljövärden eller biologisk mångfald, så som eko-förespråkarna så ofta vill få oss att tro. Tvärtom är det helt rätt att prioritera båda aspekterna.

Joakim Broman

Liberala Nyhetsbyrån

Förtydligande:

Ledarsidan på Hallandsposten har den politiska beteckningen ”oberoende liberal”, vilket speglar den politiska linjen sedan tidningen startades för mer än 170 år sedan.

På ledarsidan uttrycks åsikter i liberal anda. Tidningen har ett abonnemang på Liberala Nyhetsbyrån, som levererar liberala ledartexter i liberal anda.

Mattias Karlsson

politisk redaktör