Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Livsnödvändig. För många är sjukvården helt livsavgörande, ändå borde målet för Region Halland vara ett så litet vårdbehov som möjligt. Bild: Håkan Bergström

Bästa sjukvården är den som inte behövs

När Region Halland måste effektivisera och spara är det viktigt att inte glömma bort det förebyggande arbetet.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

När det nya styret i Region Halland nu lagt fram ett nytt budgetförslag för nästa år väntar tuffare tider för hallänningarna. Regionen måste spara pengar för att minska underskotten och få ihop en budget i balans. Den senaste prognosen pekar på ett minus för 2018 på 127 miljoner kronor.

Den beska medicinen från den borgerliga majoriteten är därför bland annat sparkrav på verksamheterna och minskade investeringar. Men mest konkret drabbas hallänningarna av att en rad patientavgifter höjs. Enligt förslaget höjs avgiften för ett läkarbesök till primärvården från 150 till 200 kronor och ett läkarbesök på akuten från 400 till 450 kronor. Det införs också en slags straffavgift för borttappad eller misskött hörapparat på 1 000 kronor.

I sammanhanget är viktigt att påminna om att det finns ett högkostnadsskydd – som höjs med 50 kronor till 1 150 kronor – vilket innebär att de som har behov av mycket sjukvård inte drabbas i någon större utsträckning.

Allt som allt beräknas de höjda vårdavgifterna ge 30 miljoner kronor extra per år till regionen. Även om politikerna inte talar om det högt så finns det en annan vinst med höjda avgifter – minskad vårdkonsumtion. Det är faktiskt inte helt fel, för är det något som kan kosta mycket är det när personer söker sig till sjukvården och inte är sjuka.

Därför är det viktigt att patienter från början söker sig till rätt vårdnivå, och gärna då först till en vårdcentral. Nu föreslås en lika stor höjning till primärvården som till akuten varför det rimligen inte styr patienterna rätt. Socialdemokraterna föreslår däremot en högre höjning för ett läkarbesök till akuten just med argumentet att få fler att direkt söka till en vårdcentral, vilket är rätt tänkt. I övrigt har S många förslag på avgiftshöjningar som ligger i linje med regionstyret men vill inte att det införs en straffavgift på hörapparaterna.

Enkelt uttryckt finns det två sätt att förbättra en ekonomi, antingen genom att öka intäkterna eller att minska på utgifterna. Så även i Halland. Men vad än regionpolitiker beslutar om så tycks resurserna aldrig räcka till inom hälso- och sjukvården. Varje extra skattekrona som tillförs äts ofta upp av det så kallade svarta hålet. Det är också ett starkt argument för att inte höja landstingsskatten i Halland, vilket också är det borgerliga styrets beslut.

I stället är det viktigt att regionen fortsätter det så kallade framtids-arbetet som har till syfte att genomföra effektiviseringar för att på så sätt få ner kostnaderna. Hittills har det inte gett något större resultat varför regionstyret nu verkligen måste leverera.

Men det finns en annan sida som inte får missas när vården i Halland utvecklas. Den bästa sjukvården är faktiskt den som inte behövs. Detta synsätt kan upplevas som cyniskt för vård är allt som oftast inget som kan väljas bort. Den behövs helt enkelt vid sjukdom eller andra åkommor och är inte sällan helt livsnödvändig.

Ändå borde målet för ett landsting rimligen vara att så många som möjligt inte behöver sjukvård. Glöm därför inte bort att det förebyggande arbetet för en bra folkhälsa är minst lika viktigt för sjukvården i Halland. Ju mindre vårdbehov, desto bättre.