Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vindkraften skjuter i höjden. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Vindkraften skjuter i höjden. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Mattias Karlsson: Allt högre vindkraftverk måste kunna hålla avståndet

Det kommunala vetot för etablering av vindkraftverk bör tas bort, dels för att lättare uppnå de nationella klimatmålen, dels för att en miljöprövning av nya vindkraftverk är fullt tillräcklig.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Likt en växt som söker sig högre upp för att fånga solens strålar, växer nu även vindkraftverken på höjden. Med större rotorblad och kraftfullare turbiner kan kraftverken fånga mer av vindens energi och omvandla den till elektricitet.

Att utvecklingen går mot allt större vindkraftverk är positivt i den så nödvändiga omställningen från fossila energikällor till förnyelsebara alternativ.

Men högre vindkraft har också en större påverkan på sin omgivning, framför allt vad gäller buller. Därför är det viktigt att konsekvenserna av nya etableringar utreds noga innan spaden sätts i marken. Men frågan om nya vindkraftverk är mer komplicerad än så, i dagsläget har landets kommuner ett så kallat vindraftsveto. Det innebär att kommunerna själva äger frågan om var och hur vindkraftsverk kan etableras inom en kommun.

Men det kommunala vetot kan skapa problem, vilket är tydligt i ett aktuellt gränsfall i Hylte kommun.

Hallandsposten har de senaste dagarna rapporterat om projektet Vindkraft Vimmelstorp som omfattar nio, 200 meter höga vindkraftverk i Gislaveds kommun, en etablering som ligger precis vid gränsen till Hylte kommun. En av vindmöllorna ska enligt plan- en placeras 200 meter från gränsen. På andra sidan gränsen finns byn Kärringanäs med sex hushåll. Det innebär att för de boende i byn kommer det närmsta vindkraftverket att ligga drygt 800 meter bort.

Än är inte frågan om vindkraftsparken avgjord utan det pågår nu en tillståndsprocess. Men redan nu har projektet skapat problem.

I höstas antog Hylte kommun en ny översiktsplan. Den vållade i sig ingen större debatt men det gjorde däremot den så kallade vindkraftsplanen som är en del av översiktsplanen. Bakgrunden var förslaget att införa begränsningar för nya vindkraftverk i kommunen. Även om det fanns oenighet inom det politiska styret så fattade fullmäktige i november förra året om att införa en begränsning på max 150 meters höjd för nya vindkraftverk inom kommunen, och att de måste ligga på minst 1 000 meters avstånd från närmaste bostadsbebyggelse.

Den uppmärksamma läsaren noterar att planerna på de nya vindkraftverken i Vimmelstorp bryter mot båda dessa regler, men att de ligger i en annan kommun. Detta är en märklighet som uppstår på grund av att landets kommuner i dag har ett veto vad gäller vindkraftsetableringar.

Sverige har satt upp som mål att till år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att klara det målet behöver de fossila energikällorna i stor utsträckning fasas ut och ersättas med förnyelsebar energiproduktion. För att nå det målet kommer vindkraften att vara mycket betydelsefull. Men då vill det till att vindkraften också kan byggas ut.

I takt med att vindkraftverken sticker upp i luften är det rimligt att hur nära bostadsbebyggelsen de får etableras utreds noga. Som projektet Vindkraft Vimmelstorp visar kan det uppstå en situation att Hyltes beslut om ett avstånd på minst 1 000 meter till närmaste bebyggelse inte gäller i gränstrakterna. Det är faktiskt mycket märkligt.

En annan konsekvens av Hyltes begränsningar är att det i praktiken inte kommer att byggas nya vindmöllor inom kommunens gräns eftersom kraftverken blir allt högre. Däremot är det fullt rimligt att vid nya etableringar ta hänsyn, och hålla avståndet, till den närmaste bebyggelsen.

Utvecklingen mot allt högre vindkraftverk ska välkomnas, för klimatets skull. Men kraftverken måste också kunna hålla avståndet till närmaste bostadsbebyggelse för att på så sätt minska de bullerproblem som kan uppstå.

Det är mot bakgrund av detta som det kommunala vindkraftsvetot bör tas bort. Givetvis ska nya vindkraftverk även i framtiden miljöprövas, och i detta ingår att ta hänsyn till hur närboende påverkas.

LÄS MER: De högsta vindkraftverken planeras vid Hyltes norra gräns